Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019

-  nabór dzieci w wieku 3 –6 lat  do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie oraz

- nabór dzieci 6 letnich do oddziałów „0” w Szkole Podstawowej nr 1  (zerówka szkolna –  5 godzin)

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego,
z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

w terminie od 01 do 16 marca 2018r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/

 W przypadku braku możliwości wysłania formularza zgłoszenia drogą elektroniczną

będzie można go pobrać również w sekretariacie szkoły ZSz-P ul. Stasia i Nel 2,

dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji.

Po wydrukowaniu prosimy uważnie sprawdzić, czy wszystkie umieszczone

tam dane są poprawne. Po sprawdzeniu poprawności dokument należy podpisać

i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

(sekretariat ZSz-P ul. Stasia I Nel 2) w nieprzekraczalnym terminie

do 16.03.2018 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

23 marca 2018 r. nastąpi publikacja list zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do przedszkola rodzic zobowiązany

jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie

od 26 marca do 04 kwietnia 2018 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

06 kwietnia 2018 r. nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 Więcej informacji pod numerem tel. 885985393