Nabór do przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Łukowie ogłasza

nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 

nabór dzieci w wieku 3 –6 lat do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie (opieka     całodzienna)

- nabór dzieci 6 letnich do oddziału „0” (zerówka szkolna –  5 godzin)

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego,  z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

w terminie od 01 do 15 marca 2023r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/   

Po wydrukowaniu wypełnionego formularza prosimy uważnie sprawdzić, czy wszystkie umieszczone tam dane są poprawne, podpisać dokument i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

 (sekretariat ZSz-P, budynek przy ul. Stasia i Nel 2) w nieprzekraczalnym terminie

do 15.03.2023 r. ( do godz. 15:00 )

W przypadku braku możliwości wysłania formularza drogą elektroniczną,

istnieje możliwość pobrania go w sekretariacie ZSz-P (ul. Stasia i Nel 2),

dane zostaną wprowadzone do systemu przez pracownika przedszkola.

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

22 marca 2023 r. nastąpi publikacja list zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie

od 23 marca do 30 marca 2023 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 31 marca 2023 r. nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 Więcej informacji pod numerem tel. 885985393