Nabór uzupełniający

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Łukowie ogłasza

nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

nabór dzieci w wieku 3 –6 lat do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie (opieka całodzienna)

- nabór dzieci 6 letnich do oddziału „0” (zerówka szkolna –  5 godzin)

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego,  z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

w terminie od 08 do 12 kwietnia 2019r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/

W przypadku braku możliwości wysłania formularza drogą elektroniczną,

istnieje możliwość pobrania go w sekretariacie szkoły ZSz-P ul. Stasia i Nel 2,

dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole.

Po wydrukowaniu wypełnionego formularza prosimy uważnie sprawdzić, czy

 wszystkie umieszczone tam dane są poprawne. Po sprawdzeniu, dokument należy

 podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

 (sekretariat ZSz-P ul. Stasia i Nel 2) w nieprzekraczalnym terminie

do 12.04.2019 r. do godz. 13:00

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

17 kwietnia 2019 r. nastąpi publikacja list zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic

zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie

od 18 kwietnia do 25 kwietnia 2019 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 26 kwietnia 2019 r. nastąpi publikacja list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 Więcej informacji pod numerem tel. 885985393