Ogłoszenie

                Dla dzieci rodziców pracujących zorganizowany będzie dyżur wakacyjny w  przedszkolach:

Ø  od 02.07.2018 r. – 27.07.2018 r. Przedszkole Miejskie Nr 3 w Łukowie os. Chącińskiego 17  tel. 25 798-27-07

Ø  od 30.07.2018 r. – 24.08.2018 r. Przedszkole Miejskie Nr 6  w Łukowie  ul. Stasia i Nel 2     tel. 885 985 393

W czasie wakacji przedszkola czynne będą od godz. 630 do godz. 1630

Dyżur jest organizowany dla dzieci  rodziców pracujących

(przewidywana opieka – nie mniej niż 7  godz.).

Zgłoszenia dzieci na dyżur przyjmujemy od 14 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny pobieramy i składamy w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko, w terminie do 08.06.2018 r.

08.06.2018 r. lista zgłoszonych na dyżur dzieci jest definitywnie zamknięta.