Szanowni Rodzice

         Zarząd oddziału ZNP w Łukowie poinformował dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  w Łukowie, że w dniu 8 kwietnia 2019 roku może rozpocząć się strajk pracowników placówki ( szkoły i przedszkola ). Strajk ma mieć charakter wielodniowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie powiadomiony w odrębnym komunikacie.
          W związku z powyższym pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą dydaktyczną i opiekuńczą.
Dyrektor oraz pracownicy, którzy w tych dniach nie przystąpią do strajku, w szczególnych sytuacjach zapewnią opiekę dzieciom.
Prosimy na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym, na szkolnej stronie internetowej (http://www.sp1.lukow.pl/ ) lub zasięgać informacji telefonicznej ( tel. 25 798 2346,  25 798 3357, 885 985 393 ) ponieważ taką drogą  będziemy Państwa informować  o wznowieniu zajęć dydaktycznych.
Dyr. ZSP w Łukowie
Karol Ciołek