Zabawy z Panią Wiosną zajęcia otwarte gr. Sówki

26 marca w grupie Sówki odbyły się zajęcia otwarte pt. „Zabawy z Panią wiosną”. Podczas wspólnej zabawy dzieci miały możliwość przyswajać sobie wiadomości na temat obecnej pory roku. Poznały nazwy pierwszych wiosennych kwiatów, opisywały wiosenną pogodę. Przypomnieliśmy również znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”. Na zajęciach nie zabrakło wspólnych zabaw z rodzicami, które sprzyjają wzajemnej integracji oraz bliskości. Na zakończenie zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonali pracę plastyczną „Kapelusz Pani Wiosny”.