ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam Rodziców oraz dzieci 3 i 4-letnie nowo przyjęte do naszego przedszkola  na zajęcia adaptacyjne.

Odbędą się one w dniach 28 i 29 czerwca w godzinach 9.00 – 10.00. Poprowadzi je pani Małgorzata Szczygielska w sali Biedroneczek (wejście od ul. Stasia i Nel).

Barbara Czubaszek