Strona główna0011

 

W przedszkolu nauczyłem się większości z tego,
co rzeczywiście mi było w życiu potrzebne,
tzn. jak żyć, co w życiu robić, jak postępować.
Nauczyłem się mianowicie, żeby wszystkim się dzielić.
Nie oszukiwać w grze. Nie bić innych.Odkładać zabawki tam,
skąd je wziąłem. Sprzątać po sobie. Nie brać cudzych rzeczy.
Przeprosić, jeśli kogoś skrzywdziłem. Myć ręce przed jedzeniem.
Prowadzić spokojny żywot. Trochę się pouczyć,
trochę pomyśleć, narysować, namalować i podpisać,
codziennie tańczyć i przeplatać zabawę pracą.
Robert Fulghum