Podziękowanie

Wszystkim Rodzicom składam najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzę, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości. A Wam kochane dzieci życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

Więcej…

Ogłoszenie

Oświadczenie powinno mieć dziecko, które chce przyjść w poniedziałek na zajęcia Oświadczenie

Ogłoszenie

Od dnia 18 maja Przedszkole Miejskie nr 6 wznawia działalność pracy w warunkach zagrożenia wirusem COVID-19. Placówka otwarta będzie w godz. 7:00-16:00. Dzienna stawka żywieniowa wynosić będzie 10 zł. Opłaty za świadczenia pozostają bez zmian.

Szanowni Państwo

Informujemy, że możliwe jest otrzymanie zwrotu nadpłaty za przedszkole za miesiąc marzec (wyżywienie i świadczenia). Rodzic ubiegający się  o zwrot nadpłaty zobowiązany jest w dniach 18.05. – 22.05. złożyć podanie (wzór podania w załączniku) w sekretariacie szkoły przy ulicy Stasia

Więcej…

Szanowni Rodzice

Od dnia 18 maja Przedszkole Miejskie nr 6 wznawia działalność pracy w warunkach zagrożenia wirusem COVID-19. Po analizie związanej z sytuacją epidemiologiczną, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, zostały opracowane „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”, do których

Więcej…

Komunikat

Rodzice, którzy zdecydują o uczęszczaniu dziecka do przedszkola, powinni poinformować o tym fakcie dyrektora   placówki  najpóźniej dzień przed wysłaniem dziecka do przedszkola. Ponadto rodzice powinni wypełnić zamieszczoną poniżej ankietę i przekazać ją pracownikowi  przedszkola w dniu rozpoczęcia opieki przedszkolnej.

Więcej…

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA obowiązujące w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Łukowie od 18 maja 2020r. opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu     oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Więcej…

Komunikat Burmistrza Miasta Łuków w sprawie otwarcia przedszkoli

Szanowni Mieszkańcy Łukowa!              Otwarcie przedszkoli w Mieście Łuków planowane jest na 18 maja 2020 roku. Po analizie związanej z sytuacją epidemiologiczną, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, zostały opracowane

Więcej…

Smerfy się nie nudzą

Filmik jak pracuje Smerf Smerfy się nie nudzą        

AKCJA KARTKA DLA MEDYKA

Bardzo dziękuję Wam za odzew w ramach akcji Kartka dla Medyka. Uczniowie oraz przedszkolaki przyłączyli do akcji edukacyjnej, która polegała na narysowaniu, namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku z życzeniami i podziękowaniami dla pracowników służby zdrowia. Jednym z celów akcji było podziękowanie za

Więcej…