Umiejętności motoryczne i ich rola w wieku przedszkolnym

                                                                                         „Ruch jest życiem – życie jest ruchem”                                                                                                                     Alfred Senger  Wiek przedszkolny, czyli okres średniego dzieciństwa, trwa od 3 do 6 roku życia. Dzieci przedszkolne charakteryzuje silna potrzeba ruchu, tzw. „głód ruchu”, stanowiący podstawę ich funkcjonowania w najbliższym otoczeniu.

Więcej…

Wpływ telewizji i mediów na rozwój dziecka

Obcowanie dzieci z wynalazkami technicznymi takimi jak telewizor, komputer czy telefon komórkowy to obecnie coś zupełnie normalnego. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której dziecko nie ma z nimi żadnego kontaktu. Mają one zarówno plusy, jak i minusy. Jak mądrze korzystać

Więcej…

Jak kształtować umiejętności społeczne i odporność emocjonalną dzieci

Ważnym zadaniem rodziny i przedszkola jest kształtowanie cech i postaw dziecka, pozwalających mu w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. W przedszkolu dziecko zaspokaja potrzebę kontaktu z rówieśnikami, zdobywa nowe doświadczenia społeczne i emocjonalne. Ważną rolę w kształtowaniu umiejętności

Więcej…

Jak rozmawiać z dzieckiem, by nas rozumiało i słuchało?

Wychowując młodego człowieka czujemy się odpowiedzialni za jego życie. Chcemy przekazać mu jak najwięcej umiejętności, a często nauczyć go znacznie więcej niż sami potrafiliśmy w jego wieku. Jednak powinniśmy pamiętać, aby oprócz wiedzy przekazać dziecku także inne wartości, m.in. właściwe

Więcej…

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019

-  nabór dzieci w wieku 3 –6 lat  do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie oraz – nabór dzieci 6 letnich do oddziałów „0” w Szkole Podstawowej nr 1  (zerówka szkolna –  5 godzin) Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu

Więcej…

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW I DZIECI Z GRUPY MOTYLKI DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM NA WIERSZ/RYMOWANKĘ O NASZEJ GRUPIE/ PRZEDSZKOLU

Cele konkursu: Inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej i czytelniczej. Rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności dzieci w wieku przedszkolnym; Rozwijanie zainteresowań literackich. Stworzenie dzieciom i rodzicom możliwości prezentacji autorskich pomysłów Integracja rodziny Odkrywanie talentów wśród przedszkolaków Warunki udziału

Więcej…

„Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony”. [Paulo Coelho] 12 stycznia, w piątkowe południe w auli I LO miało miejsce podsumowanie akcji charytatywnej Aniołkowe Granie. Wśród wielu zaproszonych gości była też reprezentacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, pani Agnieszka Nikiel

Więcej…

POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA

W procesie wychowawczym, istotną rolę odgrywają postawy rodzicielskie względem ich potomka. „Postawy rodzicielskie wywierają tak głęboki pływ na dziecko między innymi, dlatego, że emocjonalny stosunek rodziców do dziecka wyraża się w każdym nieomal słowie skierowanym do niego, w każdej czynności

Więcej…

Jak rozwijać wielorakie inteligencje u dzieci?

Inteligencja językowa Czytajcie, czytajcie i jeszcze raz czytajcie. Grajcie w gry, takie jak: scrable, gry słowne oraz rozwiązujcie wspólnie krzyżówki. Układajcie opowieści (każdy mówi kilka zdań ), np. podczas jazdy samochodem. Zachęcaj do mówienia, ale słuchaj dziecka uważnie ! Inteligencja

Więcej…

JAK WŁĄCZYĆ DZIECI W PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

Święta Bożego Narodzenia od lat są wpisane w kalendarz każdej polskiej rodziny. To tradycja, w której wzrastaliśmy, którą pielęgnujemy i przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Jest to czas magiczny, niezwykły, zdecydowanie różniący się od innych dni. Jak mądrze wykorzystać przedświąteczny

Więcej…