Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie ogłasza nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

-  nabór dzieci w wieku 3 –6 lat do Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Łukowie (opieka całodzienna)

- nabór dzieci 6 letnich do oddziału „0” (zerówka szkolna –  5 godzin)

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego, z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

w terminie od 01 do 15 marca 2021r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow

Po  wypełnienieniu formularza prosimy uważnie sprawdzić, czy

 wszystkie umieszczone tam dane są poprawne. Po sprawdzeniu, dokument należy

 podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji.

 (urna umieszczona będzie na korytarzu głównym szkoły przy ul. Stasia i Nel 2)

w nieprzekraczalnym terminie  do 15.03.2021 r.

Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

22 marca 2021 r. nastąpi podanie list zakwalifikowanych dzieci.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do przedszkola, rodzic

 zobowiązany jest do potwierdzenia woli korzystania z usług placówki w terminie

od 23 marca do 30 marca 2021 r.

Brak potwierdzenia woli w formie pisemnej w powyższym terminie

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 31 marca 2021 r. nastąpi podanie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

 Więcej informacji pod numerem tel. 885985393

Filmik dla rodzica o naborze do przedszkoli:

https://www.youtube.com/watch?v=a_pYaYlQh24&feature=youtu.be&rel=0

https://www.youtube.com/watch?v=a_pYaYlQh24&feature=youtu.be&rel=0