Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie ogłasza nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

nabór dzieci 6 letnich do oddziału „0” (zerówka szkolna –  5 godzin)

                              z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

od 01 do 14 kwietnia 2021r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/

Po wydrukowaniu wypełnionego formularza prosimy uważnie sprawdzić, czy

 wszystkie umieszczone tam dane są poprawne. Po sprawdzeniu, dokument należy

 podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji                                           

 (sekretariat ZSz-P ul. Stasia i Nel 2) w nieprzekraczalnym terminie  

do 14.04.2021 r. do godz. 10:00                             

16 kwietnia 2021 r. pod numerem telefonu 885985393 można dowiadywać się , które dziecko zostało zakwalifikowane.

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do „0” szkolnej,
rodzic
  zobowiązany jest do pobrania druku potwierdzenia woli korzystania z usług placówki wypełnienia go i dostarczenia do naszego przedszkola .

 (urna umieszczona będzie na korytarzu głównym szkoły przy ul. Stasia i Nel 2)

w terminie od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r.                  

Brak potwierdzenia woli w formie elektronicznej w powyższym terminie                                                       

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

  26 kwietnia 2021 r.

 

pod numerem telefonu 885985393 można dowiadywać się , które dziecko zostało przyjęte.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Łukowie ogłasza

nabór uzupełniający dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

- nabór dzieci 6 letnich do oddziału „0” (zerówka szkolna –  5 godzin)

Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego,                              z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli miejskich w Łukowie,

w terminie od 01 do 14 kwietnia 2021r.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić w formie elektronicznej na stronie internetowej

https:/naborp-kandydat.vulcan.net.pl/lukow/

                                         

 

Po wydrukowaniu wypełnionego formularza prosimy uważnie sprawdzić, czy

 

 wszystkie umieszczone tam dane są poprawne. Po sprawdzeniu, dokument należy

 

 podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszej preferencji

                                           

 (sekretariat ZSz-P ul. Stasia i Nel 2) w nieprzekraczalnym terminie  

do 14.04.2021 r. do godz. 10:00

 

                         

                             

16 kwietnia 2021 r. pod numerem telefonu 885985393 można dowiadywać się , które dziecko zostało zakwalifikowane.

 

W przypadku, gdy dziecko będzie zakwalifikowane do „0” szkolnej, rodzic

 

 zobowiązany jest do pobrania druku potwierdzenia woli korzystania z usług placówki wypełnienia go i dostarczenia do naszego przedszkola .

 (urna umieszczona będzie na korytarzu głównym szkoły przy ul. Stasia i Nel 2)

                                                 

w terminie od 19 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r.

                  

Brak potwierdzenia woli w formie elektronicznej w powyższym terminie

                                                       

jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 

 

 

 

 26 kwietnia 2021 r.

pod numerem telefonu 885985393 można dowiadywać się , które dziecko zostało przyjęte.