Ogłoszenie

Oświadczenie powinno mieć dziecko, które chce przyjść w poniedziałek na zajęcia

Oświadczenie