Ogólnopolski Program Edukacyjny „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie”

Nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie”. Innowacja przenosi dzieci w świat najpiękniejszych klasycznych baśni, które czytane są w języku angielskim. Baśnie wplecione są w tok zajęć w taki sposób, by aktywizować dzieci zarówno językowo, jak i we wszystkich innych obszarach rozwoju. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu podejścia multisensorycznego w nauczaniu języków. Podczas pracy z baśniami przedszkolaki  mają okazję aktywizować wszystkie zmysły, rozwijać się we wszystkich obszarach, a także utrwalać angielskie słownictwo. Program „Angielskie Bajanie: klasyka baśni multisensorycznie” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, a także wymogi edukacyjne zawarte w Podstawie Programowej. Głównym celem programu jest rozwijanie u wychowanków zamiłowania do języka angielskiego, oswajanie dzieci z tym językiem oraz równomierne i zrównoważone wsparcie we wszystkich obszarach rozwoju. Zajęcia rozwijają uniwersalne kompetencje, takie jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

plakat