Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 6

Szanowni Państwo!!!

Bardzo prosimy rodziców wszystkich dzieci ( 3-6 lat ) zapisanych do naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka (załącznik) i dostarczenie jej do sekretariatu w budynku przy ulicy Stasia i Nel w terminie 29 – 31 sierpnia 2022r. w godz. 8:00- 15:00.

Ewentualne pytania można zgłaszać pod numerem telefonu 885985393 lub 257983357.