Smerfy i Pszczółki na spotkaniu ze znanym sportowcem Robertem Dołęgą

Smerfy i Pszczółki w ramach XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom upływającego po hasłem ” Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie” spotkały się w Bibliotece Miejskiej ze znanym sportowcem Robertem Dołęgą, który nie tylko czytał dzieciom książki, ale również opowiedział  o uprawianej przez niego dyscyplinie sportu. Nie zabrakło także kilku pokazowych ćwiczeń . To było bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.