Szanowni Państwo

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok szkolny. Panująca w naszym kraju i na całym świecie pandemia powoduje, że organizacja pracy naszej szkoły i przedszkola musi ulec radykalnej zmianie. Placówka musi dostosować się do rygorów wprowadzonych przez władze oraz rozwiązań , które zamierzam wprowadzić jako dyrektor.

Celem nadrzędnym pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, oprócz ustawowych obowiązków, będzie zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i ich rodzinom. By ten cel zrealizować niezbędna jest współpraca wszystkich instancji szkolnych i przedszkolnych.

Zajęcia w nowym roku szkolnym będą odbywały się w systemie klasowo – lekcyjnym. Taki model nauczania będzie możliwy do stosowania jeśli w naszej placówce czy w mieście nie pojawi się wzmożona zachorowalność wywołana przez covid 19.

Ze względu na dużą liczbę uczniów i oddziałów nauka będzie prowadzona na dwie zmiany. Uczniowie będą przez większość lekcji przebywać w jednej sali odbywając zajęcia prowadzone przez zmieniających się nauczycieli. Rygorystyczne rozwiązania zostaną wprowadzone w stołówce, świetlicy, bibliotece oraz pomieszczeniach administracyjnych. Informacje na ten temat zostaną Państwu i dzieciom przekazane przez wychowawców.

Wytyczne:

  • Proszę o utrwalanie u swoich dzieci nawyku dezynfekcji i częstego mych dłoni.

  • Proszę zadbać aby dziecko wiedziało, że należy unikać dużych skupisk ludzi (jeśli to możliwe), zasłaniać usta i nos podczas kaszlu i kichania, unikać dotykania okolic twarzy.

  • Należy uczulić dzieci, by nie piły ze wspólnych butelek, nie dzieliły się jedzeniem, korzystały tylko z własnych przyborów szkolnych

  • każde dziecko powinno posiadać maseczkę, którą będzie mogło wykorzystać przebywając w     większych skupiskach ludzkich np. w szatni czy na korytarzu w czasie przerwy.

  • Jeśli zauważą Państwo symptomy choroby u dziecka, nie należy wysyłać go do szkoły czy przedszkola, nawet jeśli objawy nie są groźne. Podobnie należy postąpić jeśli dziecko czy ktoś z rodziny miał kontakt z osobą zakażoną.

Utrudniona będzie równie możliwość wejścia na teren szkoły czy przedszkola przez osoby z zewnątrz, w tym przez Państwa. Osoby, które zechcą wejść do budynków Zespołu będą musiały obowiązkowo założyć maseczkę, zdezynfekować dłonie oraz poruszać się tylko w strefie wyznaczonej. Zakazane jest wejście do szatni , stołówki czy sal lekcyjnych i korytarzy.

Proszę by większość spraw dotycząca szkoły czy przedszkola była przez Państwa załatwiana telefonicznie czy za pośrednictwem internetu .

Proszę byście Państwo często sprawdzali informacje w dzienniku elektronicznym, za pośrednictwem którego pracownicy szkoły będą się z Państwem kontaktować. Pozdrawiam Państwa licząc na ścisłą, udaną współpracę w tak trudnym czasie.

Dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie
Karol Ciołek