Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na kwiecień 2013 r.

I Tematyka
Tydzień I
Temat kompleksowy: W wiejskiej zagrodzie
Tematy dnia: 2.Wiem, co na wsi kwacze, gdacze i rży
3. To moi rodzice
4. Niższe? Wyższe?
5. Smutne i wesołe zwierzęta

Tydzień II
Temat kompleksowy: Poznajemy zawody
Tematy dnia: 1.W piekarni
2. U pszczelarza
3. W pracowni garncarskiej
4. Poznajemy zawody rodziców
5. Kim będą?

Tydzień III
Temat kompleksowy: Dbamy o Ziemię
Tematy dnia: 1. Sprzątanie placu
2. Widzimy, wąchamy, słyszymy
3. Czysta woda, czyste powietrze – zdrowe zwierzęta
4. Dbajmy o lasy
5. Przyjaciel przyrody

Tydzień IV
Temat kompleksowy: Wiosenna łąka
Tematy dnia: 1. Barwa ochronna
2. Tańczące motyle
3. Brzęczące owady
4. Matematyczna łąka
5. Jak to było z żabką?
6. Gąsienica − tajemnica
7. W krainie motyli

II. Treści programowe

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- podawanie informacji: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują.

Nasza miejscowość, nasz region

Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

Poznajemy przyrodę
Ochrona przyrody
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających
z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów
w niedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew
- wyrzucanie śmieci do kosza
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami
- szanowanie wody, niemarnowanie jej
- wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie
przedstawicieli ginących gatunków
- poznanie sposobów dbania o środowisko:
•    oczyszczanie wody
•    zakładanie filtrów na kominy fabryczne
•    karanie za łamanie praw przyrody

Wiosna
- poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych bezpośredniej obserwacji
- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
- nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
- wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi