Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na październik 2012 r.

I. Tematy kompleksowe:

 1. W sadzie i w ogrodzie
 2. Co robią zwierzęta jesienią?
 3. Wiem, z czego otrzymujemy niektóre produkty
 4. Kolorowe listy
 5. Kapie, kropi, mży

II. Treści programowe:

Poznajemy przyrodę – Jesień

 • rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad
 • poznawanie i nazywanie wybranych owoców
 • nazywanie przetworów otrzymanych z owoców i warzyw (dżemy, soki, kompoty)
 • pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bocia­na), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają)
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • słuchanie prognoz pogody (w radiu i w telewizji), interpretowanie wysłuchanych zapowiedzi, zachowywanie się stosownie do podawanych informacji

Nasz kontakt z techniką

 • poznawanie etapów otrzymywania wybranych produktów, przedmiotów, np. cukru, papieru, chleba

Nasza miejscowość, nasz region

 • poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
 • podawanie adresu zamieszkania, adresu przedszkola

Nasza grupa

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
 • wzbogacanie kącika przyrody

Przygotowujemy się do nauki czytania i pisania

 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności, dzielenie słów na sylaby, liczenie sylab w słowach
 • poznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy, rozpoznawanie ich
 • wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej)
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych)
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie itp.
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.

Nasze zmysły

 • rozpoznawanie owoców, za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, wzroku, słuchu
 • dbanie o higienę zmysłów, np. unikanie hałasu, niekrzyczenie itp.

Ćwiczymy pamięć i koncentrację uwagi

 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi

Rozwijamy myślenie

 • tworzenie uogólnień do podanych nazw roślin, zwierząt

Nasza edukacja matematyczna

 • przedstawianie układu rytmicznego wyrażonego ruchem za pomocą układu klocków, tworzywa przyrodniczego
 • posługiwanie się liczbami w aspekcie kardynalnym
 • dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów

Dbamy o nasze zdrowie

 • spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów), picie kompotów, soków (ograniczanie napojów gazowanych)
 • przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
 • wymienianie zdrowych produktów oraz produktów szkodzących zdrowiu