Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na maj 2013 r.

Tydzień I. Temat kompleksowy: Nasza miejscowość, nasz kraj
Tematy dnia: 1. Zwiedzamy nasza miejscowość
2. Nasz album
3. Warszawa-stolica Polski
4. To nasze symbole
5. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami

Tydzień II. Temat kompleksowy: 5 porcji warzyw, owoców lub soku; Zabawa w      teatr
Tematy dnia:    1. Dotyk, zapach, smak
2. Patrzę, słucham
3. Wycieczka na Farmę Iluzji do Mościsk
4. Drewniane kukiełki
5. Śmieszne zamki

Tydzień III. Temat kompleksowy: Nasi rodzice
Tematy dnia: 1. Serduszka dla rodziców
2. Co lubi mama? Co lubi tata?
3. Kwiaty dla wróżki
4. Odwiedzili nas rodzice
5. Dom to nie tylko mieszkanie

Tydzień IV. Temat kompleksowy: Muzyka jest wszędzie
Tematy dnia: 1. Gdzie ukrywa się muzyka?
2. Znamy instrumenty
3. Czy to jest muzyka?
4. Muzyczny dzień
5. Śpiewamy, bo lubimy

Treści programowe:

Nasza miejscowość, nasz region
Poznawanie swojej miejscowości
- nazywanie swojej miejscowości,  poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków  i miejsc
- podawanie adresu zamieszkania,  adresu przedszkola
- poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, regionem
- wskazywanie lokalizacji swojej miejscowości na mapie Polski.

Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku
- podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
- poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
- nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski.

Polska w Europie
Zainteresowanie Unią Europejską
- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami
- wyjaśnianie, jakie znaczenie dla Polski ma przynależność do Unii Europejskiej
- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

Dbamy o nasze zdrowie
Zdrowa żywność
- spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, picie soków
- przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków

W świecie sztuki
Udział w przedstawieniach teatralnych
- oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze
- poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna)
- odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
- umiejętne posługiwanie się rekwizytami
- przygotowywanie kącika teatralnego
- swobodne improwizowanie, słowne i ruchowe, znanych utworów literackich lub wymyślonych przez dzieci
- wzbogacanie kącika w stroje, maski, wspólne wykonywanie pacynek, kukiełek, sylwet (do teatrzyku cieni).

Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny
- wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom
- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Organizowanie święta o charakterze rodzinnym
- przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Wzmacnianie więzów w rodzinie
- szanowanie domowników, ich  przyzwyczajeń, nie przeszkadzanie im w wypoczynku, pracy
- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości
- szanowanie odmowy uczestnictwa w niechcianych sytuacjach.

W świecie sztuki. Muzyka
Gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry)
- wykonywanie prostych, jedno-, dwutaktowych tematów rytmicznych na instrumentach perkusyjnych
- wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.

Słuchanie i śpiewanie piosenek
- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek.

Wyrażanie muzyki ruchem
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy
muzyce.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych instrumentach
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków
- słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej, o różnym  tempie, dynamice i nastroju.