Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na luty 2014 r. gr. Gwiazdeczki

Tematy kompleksowe:
1. Zimo baw się z nami
2. Ważymy i mierzymy
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie
4. Czyste powietrze wokół nas
Treści programowe:
Poznajemy przyrodę
Zima
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
Dbamy o nasze zdrowie
Dbałość o higienę
- przebywanie na świeżym powietrzu
-ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)
-przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych
Zapobieganie chorobom
- nazywanie znanych chorób, określanie ich symptomów, podawanie sposobów leczenia
Żyjemy w zdrowym otoczeniu
- przebywanie w dobrze wywietrzonych pomieszczeniach
Nasza miejscowość, nasz region
Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola
- poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z bliskiego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór
-odwiedzanie punktów usługowych, poznawanie pracy zatrudnionych w nich osób.
Nasza Ziemia
Poznawanie świata
-  poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie ciekawostek na ich temat.