Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc grudzień 2013 r. Gr. Gwiazdeczki

Tematy kompleksowe:
1. Kiedy jest mi nudno
2. Nadchodzi zima
3. Nadchodzą święta

Treści programowe:
Opowiadamy
Swobodne rozmowy
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami
- swobodne wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych i grupowych.
Interesujemy się książką
Wzbudzanie zainteresowania literaturą
- słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
- odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
Poznajemy przyrodę
Zima
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą,
zwrócenie uwagi na koloryt
i piękno przyrody w zimowej szacie
- poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie
ich, np. opady śniegu, szron,
szadź, zawieje śnieżne
- poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu; zwracanie uwagi
na zanieczyszczenia, które
zatrzymują w sobie.
Nasze rodziny
Wzmacnianie więzów w rodzinie
-poznawanie historii rodziny, jej rodowodu
-kultywowanie tradycji,
zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.