Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc kwiecień 2014 r. Gr. Gwiazdeczki

Tematy kompleksowe:
1.    Wiosna na wsi
2.    Muzyka jest wszędzie
3.    Wielkanoc
4.    Dbamy o Ziemię
5.    Kubusiowi Przyjaciele Natury

Treści programowe:
Poznajemy przyrodę
Wiosna
-poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi
-nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się, odżywiania
-wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi.
Ochrona przyrody
- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np.: zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów,
- wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
- nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi, drzew
- sprzątanie placu zabaw, np. w czasie Dnia Ziemi
- sadzenie drzew, kwiatów i dbanie o nie
- niedeptanie trawników, klombów z kwiatami.

W świecie sztuki.
Muzyka
Wyrażanie muzyki ruchem
- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.
Gra na instrumentach perkusyjnych
- wykonanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
Rozwijanie twórczości muzycznej
- śpiewanie powitania, pożegnania lub innych tekstów na podane lub wymyślone melodie.
Rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozpoznawanie wybranych instrumentów po wydawanych przez nie dźwiękach i wyglądzie; nazywanie muzyków grających na tych
instrumentach
- dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków

Nasze rodziny
Wzmacnianie więzów w rodzinie
-poznawanie historii rodziny, jej rodowodu
-kultywowanie tradycji, zwyczajów, np. związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Dbałość o zdrowie
Zdrowa żywność
- spożywanie zdrowej żywności: warzyw i owoców, picie kompotów, soków

Poznajemy przyrodę
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu
- określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
- nazywanie zwierząt

Nasza miejscowość, nasz region
Spacery, wycieczki po swojej miejscowości
-zwracanie uwagi na ukształtowanie terenu, występującą roślinność