Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne na wrzesień Grupa „Gwiazdeczki”

 

I. Tematyka

Temat kompleksowy

Dzień tygodnia

Temat dnia

Jestem w przedszkolu

1.

I Ja tu jestem

2.

Bawimy się razem

3.

Marsz przedszkolaków

4.

Bawimy się w liczenie

5.

Mam na imię…

Bądźmy ostrożni!

1.

Samochody specjali­styczne

2.

Na skrzyżowaniu

3.

Uliczne sygnały

4.

Znaki drogowe

5.

Praca policjanta

Nadeszła jesień

1.

Znaki jesieni

2.

Jak pięknie jest w parku

3.

Zabawy kasztanami

4.

Jesienne zagadki

5.

Grzybobranie

Jesień w sadzie

i w ogrodzie

1.

W sklepie owocowo – warzywnym

2.

Rozmowy warzyw

3.

Wąsaty ogórek

4.

Pijemy soki

5.

Czy ziemniak to warzywo?

Jaki jestem?

1.

Znam samego siebie

II. Treści programowe
Nasza grupa
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie
- poznawanie imion i nazwisk dzieci w grupie,
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie grupie.
Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- szanowanie wytworów pracy innych oraz szanowanie ich własności
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie,  także osób dorosłych, w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy)
unikanie zachowań agresywnych, powstrzymywanie się przed nimi, dążenie do kompromisu.
Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń  znajdujących się na placu zabaw
Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw
Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach.
Nasz kontakt z techniką
Środki transportu
-poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
-poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych
-zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
-poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np. straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.
Poznajemy przyrodę
Jesień
- obserwowanie środowiska przyrodniczego zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
- oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich;
- wyjaśnienie zjawiska usychania liści
- poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów  jadalnych (borowik, pieprznika jadalna, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)
- uczestniczenie w quizach, konkursach dających możliwość poszerzania swojej wiedzy przyrodniczej.
- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku i węchu
- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad
- rozpoznawanie owoców po rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku.
Nasza edukacja matematyczna
Orientacja przestrzenna
- różnicowanie prawej i lewej strony ciała
- określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok, na prawo od, na lewo od
To ja
Podawanie informacji o sobie
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wzrost (w odniesieniu do innych),
- wiek, koloru włosów, oczu