Biblioteka MCI Zbiory Polecamy Nowości Lektury  

 

ZAPRASZAMY

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.00 – 15.00

Wtorek 9.00 – 15.00

Środa 8.00 – 14.00
/dzień bez wypożyczeń/

Czwartek 9.00 – 15.00

Piątek 9.00 – 15.00

 

(ul. Stasia i Nel 2)

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa -----------------

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek ----------------

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz,

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz…”

 

Pracownicy:

mgr Małgorzata Chudzik

mgr Anna Dmowska Ciołek

 

Regulamin Biblioteki Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łukowie

Regulamin czytelni

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

 1. Osoby z zewnątrz nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

 2. Uczniowie nie korzystają z czytelni szkolnej, ze stanowisk komputerowych oraz z wolnego dostępu do zbiorów. Książki podaje bibliotekarz.

 3. Uczeń dokonujący wypożyczeń ma obowiązek założyć maseczkę

  i zdezynfekować dłonie przed wejściem do biblioteki.

 4. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba, kolejna utrzymuje dystans 1,5 m.

 5. Książki po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego, opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczać innym.

 6. Nauczyciel bibliotekarz w czasie wykonywania obowiązków przebywa z osłoną nosa i ust.

 7. Nauczyciel bibliotekarz regularnie czyści powierzchnie, z którymi stykają się wypożyczający (blat) oraz systematycznie wietrzy pomieszczenie.


CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od września 2016 r. do marca 2017 r. w bibliotece szkolnej realizowany był program „Biblioteka przyjazna uczniowi”. W ramach zadań, które należało wykonać, uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali projekty edukacyjne związane z czytelnictwem i książką, w bibliotece organizowane były konkursy dla dzieci, biblioteka wzbogaciła się o nowe książki, zakup których był finansowany ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa (80%), pozostałe 20% z funduszy szkolnych. Sprawozdania z wykonania poszczególnych zadań wysyłane były do Studium Prawa Europejskiego, organizatora programu. Pozytywna ocena naszej pracy, przez jury, zaowocowała przyznaniem bibliotece szkolnej certyfikatu

Biblioteka przyjazna uczniowi”ROK 2020/2021                                                    czytaj więcej


                                                     czytaj więcej


W dniach 13 -22 października 2020r. uczeń, który przyjdzie do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć ksiażkę weźmie udział w zabawie czytelniczej ,,Wylosuj sobie książkę do przeczytania” .

 Zapraszamy do zabawy. Wszystkie losy wygrywają :)

 

                                     
                                                        ROK 2019/2020


Wyniki konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną 2019/2020

Konkurs plastyczny „Czytanie zawsze w modzie”

I miejsce – Natalia Domańska kl. VII b

II miejsce – Natalia Ciołek kl. VII d

III miejsce – Mikołaj Janowski kl. VII e

Konkurs plastyczny „Okładka ulubionej książki”

I miejsce – Maja Kamecka kl. V g   ...czytaj więcej


                          czytaj więcej


                         czytaj więcej


                        czytaj więcej


                              czytaj więcej


                              czytaj wiecej


                            czytaj więcej


Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim

Dnia 6 marca 2020 r. uczniowie z klas VII a i VIII d uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Jackiem Łapińskim, autorem książek ,,Dlaczego warto czytać” i ,,Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”, które zorganizowała i  Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie.

Spotkanie polegało na aktywizowaniu uczestników a tym samym wymagało zaangażowania naszych uczniów. Celem prowadzącego było uświadomienie, że w życiu można wiele osiągnąć poprzez wytrwałą pracę a zdobywanie wiedzy wiąże się z lekturą książek, które są często potrzebne do osiągnięcia celu. Uświadomił młodzieży, że czytanie pobudza umysł do aktywnej pracy, samorozwoju i osiągnięcia sukcesu a posiadanie pasji i rozwijanie swoich zainteresowań może uchronić nas przed uzależnieniami.

                                                                                                  Anna Ciołek

                                      


Gazetki tematyczne

     

     


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursach :

Konkurs ,,Najlepszy czytelnik”

dla uczniów klas I – VIII.

Z każdego poziomu klasowego wybrani zostaną uczniowie, którzy wypożyczą i przeczytają największą ilość książek w okresie objętym konkursem. Do nagród uwzględnione będą osoby, które w czasie trwania konkursu wypożyczą i przeczytają minimum 15 książek.

Konkurs trwa od 12 listopada 2019r. do 30 kwietnia 2020r.


Konkurs plastyczny ,,Czytanie zawsze w modzie” dla uczniów klas VI- VIII

Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu zawierającego hasło ,, Czytanie zawsze w modzie” przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

Ocenianie prac nastąpi według grup wiekowych.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej

do 28.02.2020r.

Konkurs fotograficzny ,,Przyłapani na czytaniu”

dla klas VII – VIII.

Zadaniem uczestnika jest ,,złapać” w kadrze aparatu czytających książki gdziekolwiek. Fotografię, zgodną z tytułem konkursu, w formacie 10x15 należy złożyć do biblioteki szkolnej

do 28.02.2020r.

 

Konkurs recytatorski ,, Poezja Wisławy Szymborskiej”

dla uczniów klas VI – VIII

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego udziału do biblioteki szkolnej do dnia 22.02.2020 r.

Recytatorska prezentacja utworów odbędzie się

25 .03.2020r.

Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz. Recytacja może być wzbogacona gestem, ruchem, muzyką itp. Kryteria oceny to: interpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość.

Konkurs plastyczny ,,Okładka ulubionej książki”

dla uczniów klas III - V.

Zadaniem uczestnika jest zaprojektowanie według własnego pomysłu okładki ulubionej książki.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej

do dnia 08.04.2020r.

 

Konkurs literacki ,,List do ulubionego bohatera

z książki”

dla uczniów klas III - V.

Zadaniem uczestnika jest napisanie listu

i złożenie go do biblioteki szkolnej do 22 04.2020r.

Ocenianie prac nastąpi według grup wiekowych.

Konkurs plastyczny ,,By czytać się chciało,

zakładkę zrób wspaniałą”

dla uczniów klas I – III

Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką (wycinanie, wyklejanie, szycie itp.) zakładki do książki i złożenie jej w bibliotece szkolnej do 29.02.2020 r.

Na zwycięzców wszystkich konkursów czekają nagrody książkowe, nagrody niespodzianki oraz uczestnictwo w gali ,,Dzień Olimpijczyka”( I miejsca)


Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli

                          Dnia 27 listopada 2019 r. grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Anny Ciołek i p. Małgorzaty Chudzik odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli. Celem wycieczki była promocja czytelnictwa i pokazanie uczniom obiektu  na miarę XXI wieku. Młodzież w czasie pobytu została zapoznana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest również centrum kulturalnym i społecznym. Budynek przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych. Znajdują się w nim sala do prac z dziećmi, mini kino, kącik dla maluchów, ścianka wspinaczkowa, sala komputerowa, sala konferencyjna z zapleczem kuchennym.

Uczennice mogły w estetycznym i komfortowym otoczeniu skorzystać z dóbr biblioteki. Kadra biblioteki przyjęła nas bardzo serdecznie a czas spędzony w budynku minął  w atmosferze spokoju i relaksu.

Anna Dmowska Ciołek

                                


                             Narodowe czytanie

            Dnia 7 września 2019 r.  w parku miejskim po raz siódmy w Łukowie  odbyła się akcja Narodowe Czytanie  pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.  Organizatorem akcji na terenie Łukowa była Miejska Biblioteka Publiczna.

Wśród lektur wybranych przez Parę Prezydencką na tegoroczne Narodowe Czytanie znalazły się: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa; „Dym” – Maria Konopnicka; „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą – Bruno Schulz; „Orka” – Władysław Stanisław Reymont; „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski; „Sachem” – Henryk Sienkiewicz oraz „Sawa” z cyklu: Pamiątki Soplicy – Henryk Rzewuski.

Dyrektor naszej szkoły p. Karol Ciołek  uczniowie z klasy IIIa wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Elżbietą Świerczewską  oraz uczniowie klas V – VIII  z p. Anną Ciołek,  wysłuchali fragmentów w/w lektur czytanych przez burmistrza Piotra Płudowskiego, radnych miejskich, komendanta  straży pożarnej oraz czytelników biblioteki.

                              ROK 2018/2019


                        Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki dla klas III i IV

                  Zasady konkursu

                 ,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”.

 Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody.

                                   Zapraszamy do udziału.


                    Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas III – VIII

                   Zasady konkursu

 • Konkurs polega na napisaniu opowiadania w formie komiksu na podstawie dowolnej lektury szkolnej.
 •  Praca będzie podlegała ocenie pod kątem: estetyki, logicznej treści, prawidłowości pod względem gramatycznym, ortograficznym, stylistycznym.
 • Komiks proszę podpisać /imię i nazwisko, klasa/.
 • Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych.
 • Komiksy proszę składać do 17 kwietnia 2019 roku
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2019 roku.

Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody.

                                     Zapraszamy do udziału.


Wygrana w konkursie ogłoszonym przez sieć handlową Biedronka

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez  sieć handlową Biedronka. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie czytelnictwa. W konkursie wzięło udział kilka tysięcy klas z całej Polski.

Pani Małgorzata Chudzik (bibliotekarz) zachęciła wychowawców do zgłoszenia swoich klas do udziału w konkursie i brała czynny udział w realizacji zadań, które były przewidziane w regulaminie. Ogromną radością była wiadomość, że uczniowie z klasy I B (wych. Danuta Domańska) i z klasy I D (wych. Agnieszka Bancerz) otrzymali wyróżnienia w tym konkursie. Nagrodą były poduszki przytulanki, które zostały wręczone dzieciom 6 grudnia. Fundatorem nagród był organizator konkursu.

         


Zmiany w bibliotece przy ul. Stasia i Nel

Od września biblioteka w budynku przy ul. Stasia i Nel wzbogaciła się o jeszcze jedno pomieszczenie, które zostało wygospodarowane z korytarza szkolnego. W nowej części znajduje się wypożyczalnia. Jej ona przestronniejsza i dzięki temu większa liczba uczniów może w niej przebywać jednocześnie. Dotychczasowe pomieszczenie biblioteki służy jako mała czytelnia, gdzie uczniowie mogą usiąść przy stolikach i poczytać książki lub czasopisma. Tam też odbywają się lekcje z edukacji czytelniczej. Mali czytelnicy są bardzo zadowoleni z „nowej biblioteki” i chętnie przychodzą wypożyczać książki
.
     więcej zdjęć                                 
Małgorzata Chudzik


W ramach promocji czytelnictwa dnia 2 października grupa uczniów klas IV uczestniczyła w zajęciach animacyjnych z książką ,,Grzbietami do dołu”
. Spotkanie odbyło się w księgarni ,,PEGAZ” zorganizowane i prowadzone przez animatorów FUNDACJI PODLASKIEGO CENTRUM RADIOWEGO.  Dzieci wzięły udział w ciekawych i kreatywnych zabawach, które przybliżyły im interesującą lekturą.

    

29  WRZEŚNIA – OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  GŁOŚNEGO   CZYTANIA

Dzień 29 września został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku..

Data ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka szkolna zorganizowała w dniu 28 września 2018r. / piątek/ akcję Głośnego Czytania, która polegała na tym, że w w/w dniu nauczyciele na każdej lekcji poświęcili około 5 minut na głośne czytanie fragmentów tekstu.

       

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostały zakupione brakujące lektury dla klasy IV-ej i VIII-ej. Niestety ilość kupionych książek nie zaspakaja potrzeb szkoły. W związku z tym cały czas trwa akcja zainicjowana w ubiegłym roku szkolnym

                                              MAKULATURA = LEKTURA

      Statystyka wypożyczeń za rok szkolny 2017/2018 :

w bibliotece przy ul. Stasia i Nel za rok szkolny 2017/2018 r. przedstawia się następująco:

Klasa

L.uczniów

Razem wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

Miejsce

1 a

23

79

3,43

6

1 b

24

590

24,58

1

1 c

22

206

9,36

5

1 d

22

229

10,40

4

1 e

24

570

23,75

2

1 f

22

522

23,72

3

2 a

23

358

15,56

2

2 b

20

549

27,45

1

2 c

20

295

14,04

3

Klasy O

25

197

7,88

---------------------

 

W bibliotece w budynku przy ul. Stasia i Nel ogółem wypożyczono 3595 książek, co dało średnią roczną 15,90 na jednego ucznia.

w budynku przy ul. Partyzantów, za rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

Klasa

Liczba uczniów

Razem wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

Miejsce

3a

25

390

15,6

2

3b

25

335

13,40

5

3c

24

340

14,16

3

3d

24

188

7,83

7

3e

22

192

8,72

6

3f

23

313

13,60

4

3g

25

665

26,60

1

4a

25

103

3,96

12

4b

24

98

3,92

13

4c

23

258

11,21

2

4d

25

117

4,68

11

4e

29

154

5,31

8

4f

22

209

9,50

7

4g

23

225

9.,78

5

5a

25

121

4,84

9

5b

21

207

9,85

3

5c

18

56

3,11

18

5d

26

90

3,46

16

5e

23

226

9,82

4

5f

22

94

4,27

10

6a

26

60

2,30

19

6b

24

88

3,66

15

6c

26

94

3,76

14

6d

22

210

9,54

6

6e

25

58

2,23

21

7a

24

78

3,25

17

7b

25

56

2,24

20

7c

26

300

11,53

1

7d

27

54

2,07

22

7e

25

48

1,92

23

 

W bibliotece przy ul. Partyzantów uczniowie wypożyczyli ogółem 4810 książek, co dało średnią roczną 6,63 na jednego ucznia.

W I etapie nauczania uczniowie wypożyczyli ogółem 5765 książek, a średnia za cały rok wynosi 15,62 na jednego ucznia

W II etapie nauczania uczniowie wypożyczyli ogółem 2387 książek, a średnia za cały rok wynosi 4,28 na jednego ucznia

W obydwu bibliotekach uczniowie wypożyczyli łącznie 8405 książek, co daje średnią na jednego ucznia 9,0.


Od 8 stycznia 2018r. do 25 maja 2018r. odbył się szkolny konkurs dla systematycznych czytelników. W tym czasie uczniowie kl. I – VII wypożyczający książki otrzymywali, w wyznaczone dni, karteczki z pieczątką biblioteki szkolnej. Komisja konkursowa wyłoniła uczniów z każdego, poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

Wyniki przedstawiają się następująco:

kl. I – Ignaciuk Kacper Ib, Kuc Miłosz Ib, Ośkiewicz Julia If

kl. II – Krasuski Jakub IIb, Jastrzębska Weronika IIb

kl. III – Kuć Amelia IIIb, Chruściel Oliwier IIIa, Kotarska Kaja IIIf

kl. IV – Grabowska Wiktoria IVf

kl. V – Janowski Mikołaj Ve

kl. VI Radomyska Weronika VId, Sczęśniak Daria VId

kl. VII – Wójtowicz Oliwia VIIc, Tchórzewska Natalia VIIc, Michalak Aleksandra VIIc

Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone wspólnym wyjściem do kina Łuków na film ,,Bella i Sebastian 3” w dniu 14 czerwca 2018r.. Bilety zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców.

Dla klas III – VII został zorganizowany konkurs literacki ,,Nasze kochane zwierzaki” na podstawie książek Holly Webb, który zakończył się 9 maja 2018r. Testem ze znajomości treści książek. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, a zwycięzcami zostali:

I miejsce – Nowak Maja kl. III c

II miejsce – Sokołowska Joanna kl. III d,
Wesołowska Ola III g

III miejsce – Szaniawska Gabriela kl. III

W związku z Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich w dniach 23.04. - 27.04.2018r. odbyło się Wspólne Czytanie w klasach I -VII. Wybór literatury i forma przeprowadzenia zajęć zależała od decyzji wychowawcy i uczniów.

W akcji wzięło udział 322 uczniów kl. I – III i 499 uczniów w klasach IV -VII. Przeczytano fragmenty z 37 książek o różnej tematyce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.Makulatura = lektura

Biblioteka szkolna w dniach od 16 kwietniach do 28 maja 2018 r. organizuje zbiórkę makulatury. W akcji mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą, aby w naszej bibliotece pojawiła się większa liczba lektur. Wystarczy przynieść do szkoły stare, niepotrzebne, zniszczone itp... książki, zeszyty, gazety i czasopisma i złożyć je w wyznaczonym miejscu: Piwnica szkolna drzwi z napisem „Makulatura = lektura”. Zebraną makulaturę przekażemy do skupu makulatury, a za uzyskane pieniądze kupimy książki. To będzie nasz wspólny wkład w powiększanie księgozbioru naszej biblioteki.


23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Dzień ten został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

23 kwietnia świętują autorzy, wydawnictwa, księgarnie... ale przede wszystkim, czytelnicy. To największe takie wydarzenie obchodzone tego samego dnia w ponad 100 krajach na całym świecie i doskonała okazja do podejmowania różnych inicjatyw promujących literaturę.

W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930. Od 1964 roku tradycja ta kultywowana jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę. Od 2006 roku święto powoli wrasta także w polską tradycję.

    

Warsztaty Pisankarskie

Dnia 13.03. 2018 r., w czytelni szkolnej, z inicjatywy pani Anny Dmowskiej-Ciołek, odbyły się Warsztaty Pisankarskie, organizowane przez Muzeum Regionalne w Łukowie. Zajęcia prowadziła pani Edyta Sak, członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Oddział w Łukowie. W warsztatach udział wzięły wszystkie klasy III i klasa I e.

Dzieci z ciekawością wysłuchały informacji o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych oraz o różnych technikach ozdabiania jajek. W czasie warsztatów nauczyły się ozdabiania ich techniką batikową (malowanie woskiem).

    

Nowe lektury

Biblioteka szkolna dzięki przekazaniu książek na kwotę 500 złotych przez P. K.S. w Łukowie zyskała lektury szkolne obowiązujące w klasie VII-ej. Są to: ,,Zemsta” Aleksandra Fredro, ,,Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, ,,Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Księgozbiór szkolny został wzbogacony o 69 woluminów.

                                


Grupa „Pszczółki”, z Przedszkola Miejskiego Nr 6, w bibliotece


9 stycznia 2018 r. w grupie „Pszczółki” odbyły się zajęcia czytelnicze, które przeprowadziła kol. Małgorzata Chudzik. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się po co chodzimy do biblioteki, wysłuchały opowiadania czytanego przez prowadzącą zajęcia oraz odwiedziły bibliotekę w budynku przy ul. Stasia i Nel, gdzie wypożyczyły książeczki. Dzieci były zainteresowane zajęciami i z przejęciem wybierały samodzielnie książeczki, które wzięły do domu.

                         


Biblioteka szkolna wznawia konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


Konkurs rozpocznie się 8 stycznia 2018 r. W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej do dnia 25 maja 2018 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość, zostaną nagrodzeni wspólnym wyjściem do kina i innymi nagrodami.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 8 stycznia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

  5. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  6. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki do dnia 25.05.2018r.
  w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.06.2018 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Partyzantów 15 zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeśli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę to koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej.

Czekamy na książki w dobrym stanie, które ,,uwolnimy” i podzielimy się z innymi.

Z góry dziękujemy

UWOLNIJ KSIĄZKĘ /BOOKCROSSING/

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku. Uwalnianie książek (krążenie książek) – to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom polegająca na pozostawieniu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

W naszej bibliotece ,,uwolnione” książki są opatrzone specjalną pieczątką i wystawione na przygotowanym do tego regale umieszczonym w bibliotece szkolnej. Regał jest opatrzony hasłem ,,Uwolnij książkę”. Taką książkę można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.

 


Wyniki Konkursu Literackiego dla uczniów klas II-VI

Konkurs Literacki o tematyce wielkanocnej zorganizowany przez bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych- klas II-III i klas IV-VI.

Komisja miała trudne zadanie, ale wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas I-III

I miejsce – Marcel Dziewulski- kl.III f

II miejsce – Jan Świder- kl. II c

Lena Kępka- kl. III f

III miejsce – Gabriela Twardziak- kl. III g

Michał Czyżo- kl. II g

Wyróżnienia:

Nelly Ksok- kl. III h

Jolanta Fronc- kl. III d

Magdalena Wójcik- kl. II c

Julia Drozd- kl. II c

Jakub Słomka- kl. II g

Amelia Brewczyńska- kl. II g

Dajana Skolimowska- kl. III c

W kategorii kl. IV-VI

I miejsce – Maria Hajduczyńska- kl. VI f

II miejsce – Iga Osypińska- kl. Va

III miejsce – Oliwia Kachniarz- kl. VI e

Wyróżnienia

Julia Kisiel- kl. VI d

Zuzanna Grochowska- kl. V d

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Prace były ciekawe i zróżnicowane

A to laureaci konkursu

    

    


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki
na wiersz lub opowiadanie związane ze Świętami Wielkanocnymi.

  Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas II-VI.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie wiersza lub opowiadania o tematyce wielkanocnej.

 4. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 5 kwietnia 2017 r.

 5. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: kl. II-III i IV-VI.

 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i wywieszona na tablicach ogłoszeń na korytarzach szkolnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają ciekawe nagrodyKonkurs Plastyczny dla uczni ów klas I – III

Biblioteka szkolna ogłosiła, dla uczniów klas I-III, konkurs plastyczny pt. „Praca w bibliotece”.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli w nim udział. Wpłynęło bardzo dużo prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja miała trudne zadanie ale wyłoniła zwycięzców:

 • I miejsce – Soćko Gabriela kl. III i

 • II miejsce – Młynarczyk Zofia kl. II c

 • III miejsce – Skolimowska Greta kl. II h

Wyróżnienia

 • Duda Weronika kl. III g

 • Hermanowicz Szymon kl. III f

 • Jaroszkiewicz Maria kl. II h

 • Mateńka Szymon kl. III f

 • Rola Mikołaj kl. II g

 • Samujło Piotr kl. II h

 • Szcześniak Emilia kl. II h

 • Sztukiewicz Roksana kl. II g

 • Świerczewska Dominika kl. III g

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do biblioteki po odbiór nagród.


  

W piątek 18.11.2016 r. szczęśliwi zwycięzcy konkursu plastycznego „Praca w bibliotece” odebrali dyplomy i nagrody rzeczoweNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co zaowocowało zakupem książek na kwotę 15 000 zł. Biblioteka wzbogaciła się o lektury, książki dla młodszych i starszych czytelników. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem książek i niedługo trafią one do rąk czytelników.


więcej zdjęć w galerii

ROK 2016 - R0KIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze „zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski”, postanowił ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by „ oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

Zainteresowanych osobą pisarza i jego twórczością zapraszamy do obejrzenia gazetki poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi oraz wystawki książek związanych z Wolą Okrzejską, miejscem urodzenia pisarza.

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek polskiego noblisty:

 


 

"Książki naszych marzeń" w szkolnej bibliotece

Uczniowie naszej szkoły mogą już cieszyć się z książek zakupionych w ramach programu MEN "Książki naszych marzeń".

Są to pozycje wybrane przez uczniów podczas ogólnoszkolnej akcji przeprowadzonej w październiku 2015 r. pt: „Marzę, aby w bibliotece była książka...”. Wśród nich są książki przygodowe, fantastyczne, detektywistyczne, obyczajowe, baśnie, bajki i opowiadania dla najmłodszych.

Książki są już w bibliotece szkolnej, opracowane i przygotowane do wypożyczeń czekają na czytelników.    

Wykaz tytułów książek znajdziesz tutaj:

  

  

więcej zdjęć w galerii

Życzymy miłej lektury, zapraszamy do biblioteki szkolnej!


Świąteczne czytanie” w bibliotece szkolnej

W dniach 7 - 11 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się „Świąteczne czytanie” połączone z zajęciami plastycznymi. Za sprawą bajek dzieci przeniosły się w magiczny świat świętego Mikołaja, z zainteresowaniem wysłuchały również opowiadań związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na zakończenie tygodnia spotkań dzieci przystroiły wspólnie świąteczne drzewko wykorzystując ozdoby choinkowe wykonane na zajęciach w bibliotece. Obejrzały także wystawkę książek tematycznie związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wesołych świąt z książką!


więcej zdjęć w galerii


Reklamujemy bibliotekę szkolną” - wyniki konkursu

Biblioteka szkolna była organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Reklamujemy bibliotekę szkolną”. Jego cel to promocja biblioteki szkolnej, zachęcanie do czytania oraz rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury wyróżniło najciekawsze prace:

I miejsce: Martyna Czerepińska z klasy VI c

II miejsce: Julia Orzeł z klasy V d

III miejsce: Gabriela Machal z klasy VI c

Wyróżnienia
  

  

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy talentu oraz ciekawych pomysłów.

Prace plastyczne można podziwiać na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

 


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej w dniu 20 maja 2016 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość zostanie nagrodzonych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 12 listopada 2015 r. do 20 maja 2016 r.

  5. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki i numerem ucznia, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  6. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki w dniu 20.05.2016r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2016 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.

 


  Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

1.      Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom.

2.      Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

-         wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

-         czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

-         wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane pod opiekę nauczyciela).

3. Biblioteka pracuje rytmem szkoły i pozostaje zamknięta w ferie i  wakacje.

4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5.   Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością.

 Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i    zagubieniem.

6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę  biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o  wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zniszczonej lub zagubionej.

7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić  do biblioteki na    trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.     

                


  

Regulamin czytelni:

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.
 3. Plecaki trzeba zostawić przed wejściem w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 7. Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.
 8. Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.
 9. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.
 11. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT