Biblioteka MCI Zbiory Polecamy Nowości Lektury  

 

ZAPRASZAMY

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00 – 14.00
/dzień bez wypożyczeń/

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.00

 

(ul. Stasia i Nel 2)

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa -----------------

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek ----------------

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz,

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz…”

 

Pracownicy:

mgr Agnieszka Peryt

mgr Marta Ponikowska

 

Regulamin Biblioteki Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łukowie

Regulamin czytelni

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

 1. Osoby z zewnątrz nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.

 2. Uczniowie nie korzystają z czytelni szkolnej, ze stanowisk komputerowych oraz z wolnego dostępu do zbiorów. Książki podaje bibliotekarz.

 3. Uczeń dokonujący wypożyczeń ma obowiązek założyć maseczkę

  i zdezynfekować dłonie przed wejściem do biblioteki.

 4. Do bibliotekarza podchodzi jedna osoba, kolejna utrzymuje dystans 1,5 m.

 5. Książki po zdjęciu z ewidencji uczniowie odkładają do wskazanego, opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczać innym.

 6. Nauczyciel bibliotekarz w czasie wykonywania obowiązków przebywa z osłoną nosa i ust.

 7. Nauczyciel bibliotekarz regularnie czyści powierzchnie, z którymi stykają się wypożyczający (blat) oraz systematycznie wietrzy pomieszczenie.


CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od września 2016 r. do marca 2017 r. w bibliotece szkolnej realizowany był program „Biblioteka przyjazna uczniowi”. W ramach zadań, które należało wykonać, uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali projekty edukacyjne związane z czytelnictwem i książką, w bibliotece organizowane były konkursy dla dzieci, biblioteka wzbogaciła się o nowe książki, zakup których był finansowany ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa (80%), pozostałe 20% z funduszy szkolnych. Sprawozdania z wykonania poszczególnych zadań wysyłane były do Studium Prawa Europejskiego, organizatora programu. Pozytywna ocena naszej pracy, przez jury, zaowocowała przyznaniem bibliotece szkolnej certyfikatu

Biblioteka przyjazna uczniowi”


Rok szkolny 2022/2023


Pasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona czytelników biblioteki szkolnej. W dniach 3-6 października 2022r. uczniowie z pięciu klas pierwszych gościli w bibliotece szkolnej. Pierwszaki zapoznały się z regulaminem wypożyczania książek, zasadami dbania o wypożyczone książki i rozwiązywali zagadki związane z książkami i biblioteką. Na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki.

                  czytelnik


 

Pasowanie na czytelnika

Biblioteka naszej szkoły wzbogaciła się o nowych czytelników.  To uczniowie klasy I e, którzy z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przygotowanej przez panią Agnieszkę, naszą bibliotekarkę. Pani Agnieszka zachęciła uczniów do czytania książek i zaprezentowała ciekawy księgozbiór.  Odbyło się pasowanie na czytelnika. Dzieci wypożyczyły pierwsze książki, a w prezencie dostały przydatne zakładki. Na pamiątkę tego wydarzenia mamy zdjęcia.

pasowanie na czytelnika

Biblioteka szkolna wznawia konkurs dla systematycznych czytelników


Czytając książki zdobywasz wiedzę,
a odwiedzając bibliotekę nagrody


Konkurs rozpocznie się 
3 października 2022 r.

W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej.

Chętni do udziału w konkursie powinni zbierać karteczki i przekazać je do biblioteki szkolnej do dnia 19 maja 2023 r. w opisanej kopercie
(imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość, zostanie nagrodzonych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

 

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

4. Konkurs trwa od 3 października 2022 r. do 19 maja 2023 r.

5. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni,
w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki.
Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu. ( do wiadomości nauczycieli bibliotekarzy)

6. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki.
 Karteczki zostaną  zliczone po zakończeniu konkursu.

7. Karteczki powinny być oddane do biblioteki do dnia 19.05.2023 r.
w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

8. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego,
którzy zebrali największą liczbę karteczek.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26.05.2023 r.


Narodowe Czytanie 2022 

            3 września w parku Miejskim odbyła się tegoroczna edycja Narodowego Czytania.

            Narodowe Czytanie jest  akcją społeczną propagującą znajomość literatury narodowej. W tym roku wspólnie odczytano „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Upamiętniono w ten sposób  dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji oraz obchodzony w 2022 Rok Romantyzmu Polskiego.

            Organizatorem  wydarzenia na terenie Łukowa była Miejska Biblioteka Publiczna.

Odsłuchano „Ballad i romansów”  w wykonaniu łukowskich samorządowców na czele z Burmistrzem Miasta Łuków  – Panem Piotrem Płudowskim. Poezje Adama Mickiewicza przeczytali również chętni czytelnicy oraz  pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie.

            Uczestnicy wydarzenia otrzymali okolicznościową pieczęć na przyniesionym przez siebie egzemplarzu oraz pamiątkową zakładkę.

            Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 8g. 

                                                                                  Agnieszka Peryt
                                                                                  Marta Ponikowska

                           Narodowe czytanie   Narodowe czytanie

 

 ROK 2021/2022Podsumowanie konkursu na systematycznego czytelnika

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody”

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do systematycznego czytania. Konkurs trwał od 4 października 2021 r. do 10 maja 2022 r.

Udział w konkursie był dobrowolny. W wyznaczone przez komisję dni uczniowie wypożyczali książki i otrzymywali „bonusy”. Bonusem była karteczka z wypisaną nazwą miesiąca i opieczętowana pieczątką biblioteki.

W konkursie łącznie wzięło udział 54 uczniów. Z klas I-II - 38 i z klas III-VIII – 16 uczniów.

W Konkursie nagrodzono następujące osoby:

Kategoria klas I

I miejsce

Chomicz Igor – kl. I d

II miejsce

Pieniak Alan – kl. I c

Paulina Żądełek – I c

III miejsce

Lendzion Szymon – kl. I b

Zadrożny Jakub – kl. I c

Wyróżnienia

Sztukiewicz Amelia – kl. I d

Kita Antoni – kl. I b

Mitura Marcelina – kl. I a

Karlewicz Filip – kl. I c

ksiazki

Kategoria klas II

I miejsce

Małaszuk Alicja – kl. II a

II miejsce

Kubalska Zofia – kl. II c

Tymińska Milena – kl. II a

III miejsce

Staniak Marta – kl. II b

Mućka Lena – kl. II c

Świderski Szymon – kl. II a

Wyróżnienia

Natalia Parzyszek – kl. II c

Sokół Hanna – kl. II d

Strzyżewska Aleksandra – kl. II b

Szot Kornelia kl. II c

Kazana Weronika kl. II a

Kurowska Kaja kl. II c

Kategoria klas III – VIII

I miejsce

Kozłowicz Julia – kl. III b

II miejsce

Lipiec Milena - kl. III a

Kopyść Natalia - kl. III d

III miejsce

Pochmara Anna – kl. III b

Toniakiewicz Iga – kl. III d

Krasuska Amelia - kl. III a

Wyróżnienia

Lewandowski Łukasz - kl. III a

Domańska Agata – kl. III d

Mazur Matylda – kl. III b

Wiąckiewicz Karolina – kl. III b

Sztukiewicz Roksana – kl. VII g

Lipiec Gabriela – kl. IV
Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łukowie              

11 maja uczniowie klasy 8 A uczestniczyli w spotkaniu z  Panem Sebastianem Ignaciukiem – zdobywcą szczytów Mont Blanc i Elbrus. Spotkanie zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.Podczas spotkania zobaczyliśmy relację fotograficzną i filmową z wypraw w Alpy, do  Ameryki Południowej i na Kaukaz.  Uczestnicy spotkania obejrzeli część ekwipunku niezbędnego do wspinaczek wysokogórskich.             Spotkanie nawiązywało do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek - „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

                     Spotkanie w bibliotece


Akcja „Wylosuj sobie książkę” w bibliotece szkolnej

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich ( 23 kwietnia) biblioteka szkolna przygotowała czytelniczą akcję „Wylosuj sobie książkę”. Przygotowano półkę z ponumerowanymi książkami. Przy ekspozycji książkowej umieszczono pudełko z losami przypisanymi poszczególnym tytułom.

Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Akcja została przeprowadzona w obu bibliotekach szkolnych.

ksiazki


Akcja PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE SZKOLNEJ

            Wszystkich czytelników i sympatyków książek zapraszamy do włączenia się do akcji „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”. Akcja skierowana jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. Celem akcji jest wzbogacenie księgozbioru szkolnego o ciekawe książki.

            Jeżeli przeczytałeś lektury lub książki, które warto polecić innym – przekaż je do biblioteki szkolnej. Nie skazuj ich na zapomnienie i zaleganie na półkach Twojej domowej biblioteczki. Przekazane książki będą służyć innym czytelnikom. Książka otrzyma drugie życie i da radość innym.

Regulamin akcji PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1.      Akcję organizuje biblioteka szkolna.

2.      Akcja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia i trwa do końca kwietnia 2022 roku.

3.      W ramach akcji do biblioteki szkolnej można przekazać lektury szkolne, literaturę piękną (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) i literaturę popularnonaukową, słowniki.

4.      Stan przekazywanych darów powinien być dobry – najchętniej książki wydane po 2005 r., lektury szkolne mogą być wcześniej wydane.

5.      Zanim podarujesz książkę bibliotece, zapytaj o zgodę Rodziców. Akcja jest dobrowolna.

6.      Książki można przynieść do biblioteki szkolnej w budynku przy ul. Stasia i Nel
oraz ul. Partyzantów


Mamy nadzieję, że akcja spotka się z życzliwym przyjęciem i zainteresowaniem.

Za wszystkie dary już dziś serdecznie dziękujemy.

                                                                       Nauczyciele bibliotekarze:
                                                                Agnieszka Peryt, Marta Ponikowska

podaruj ksiazke

Randka z książką w bibliotece szkolnej 

Tuż przed feriami biblioteka szkolna przygotowała dla uczniów akcję promującą czytelnictwo  -  „Randkę (w ciemno) z książką”.  Na czytelników czekały książki – niespodzianki  zapakowane w papier i ozdobione serduszkami. Dopiero po rozpakowaniu uczniowie mogli się przekonać, jaką książkę wylosowali  sobie na „randkę”.

Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa i bibliotecznych nowości książkowych. Czytelnicza zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem naszych uczniów - wypożyczono ponad sto książkowych niespodzianek. Akcję przeprowadzono w obu bibliotekach szkolnych. 

Randka z książką

                                 

Randka z książką

Mała książka - wielki człowiek

                ksiazka1   ksiazka2   ksiazka3 


 „Mała książka – wielki człowiek”

             Nasza szkoła otrzymała Wyprawki Czytelnicze dla uczniów klas pierwszych. Pakiety zostały przygotowane przez Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci. 

W skład wyprawki czytelniczej wchodzą:

·„Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych;

·„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, w jaki sposób wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;

· Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

             Projekt „Mała Książka – Wielki Człowiek Wyprawka dla Pierwszaka” ma charakter ogólnopolski i jest w całości finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

            Wyprawki czytelnicze zostaną wręczone pierwszoklasistom podczas lekcji bibliotecznych.

Agnieszka Peryt
Marta Ponikowska

                                         


Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej

W dniach 23.09 – 28.09.2021r. w budynku szkoły przy ul. Stasia i Nel odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Pasowanie miało miejsce przy użyciu słownika języka polskiego. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i zakładki do książki wykonane techniką origami.
       Po uroczystości pasowania, nasi młodsi czytelnicy, przeszli do biblioteki szkolnej i wypożyczyli wybrane pozycje książkowe.

                             pasowanie Biblioteka szkolna wznawia konkurs dla systematycznych czytelników


Czytając książki zdobywasz wiedzę,
a odwiedzając bibliotekę nagrody


Konkurs rozpocznie się  1 października 2021 r.

W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej.

Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną.

Chętni do udziału w konkursie powinni zbierać karteczki i przekazać je do biblioteki szkolnej do dnia 13 maja 2022 r. w opisanej kopercie
(imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość, zostanie nagrodzonych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 1 października 2021 r. do 13 maja 2022 r.

  5. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  6. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki, karteczki zostaną zliczone po zakończeniu konkursu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki do dnia 13.05.2022 r.w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.05.2022 r.

  11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody.


Narodowe czytanie

            4 września 2021 roku w Parku Miejskim odbyła się X jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą był dramat Gabrieli Zapolskiej Moralność Pani Dulskiej. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej i Burmistrza Łukowa.

Organizatorem akcji na terenie Łukowa była Miejska Biblioteka Publiczna.

            Imprezie towarzyszyła wystawa: „Moralność pani Dulskiej”  Gabrieli Zapolskiej – adaptacje  filmowe i telewizyjne”. Uczestnicy wydarzenia mogli otrzymać okolicznościową pieczęć na przyniesionym przez siebie egzemplarzu.

            Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas ósmych, którzy wysłuchali interpretacji dramatu w wykonaniu burmistrza oraz czytelników.

        


ROK 2020/2021                                                    czytaj więcej


                                                     czytaj więcej


W dniach 13 -22 października 2020r. uczeń, który przyjdzie do biblioteki szkolnej, aby wypożyczyć ksiażkę weźmie udział w zabawie czytelniczej ,,Wylosuj sobie książkę do przeczytania” .

 Zapraszamy do zabawy. Wszystkie losy wygrywają :)

 

                                     
                                                        ROK 2019/2020


Wyniki konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną 2019/2020

Konkurs plastyczny „Czytanie zawsze w modzie”

I miejsce – Natalia Domańska kl. VII b

II miejsce – Natalia Ciołek kl. VII d

III miejsce – Mikołaj Janowski kl. VII e

Konkurs plastyczny „Okładka ulubionej książki”

I miejsce – Maja Kamecka kl. V g   ...czytaj więcej


                          czytaj więcej


                         czytaj więcej


                        czytaj więcej


                              czytaj więcej


                              czytaj wiecej


                            czytaj więcej


Spotkanie autorskie z Jackiem Łapińskim

Dnia 6 marca 2020 r. uczniowie z klas VII a i VIII d uczestniczyli w spotkaniu autorskim z Jackiem Łapińskim, autorem książek ,,Dlaczego warto czytać” i ,,Jak być lepszym w życiu prywatnym i zawodowym”, które zorganizowała i  Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie.

Spotkanie polegało na aktywizowaniu uczestników a tym samym wymagało zaangażowania naszych uczniów. Celem prowadzącego było uświadomienie, że w życiu można wiele osiągnąć poprzez wytrwałą pracę a zdobywanie wiedzy wiąże się z lekturą książek, które są często potrzebne do osiągnięcia celu. Uświadomił młodzieży, że czytanie pobudza umysł do aktywnej pracy, samorozwoju i osiągnięcia sukcesu a posiadanie pasji i rozwijanie swoich zainteresowań może uchronić nas przed uzależnieniami.

                                                                                                  Anna Ciołek

                                      


Gazetki tematyczne

     

     


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursach :

Konkurs ,,Najlepszy czytelnik”

dla uczniów klas I – VIII.

Z każdego poziomu klasowego wybrani zostaną uczniowie, którzy wypożyczą i przeczytają największą ilość książek w okresie objętym konkursem. Do nagród uwzględnione będą osoby, które w czasie trwania konkursu wypożyczą i przeczytają minimum 15 książek.

Konkurs trwa od 12 listopada 2019r. do 30 kwietnia 2020r.


Konkurs plastyczny ,,Czytanie zawsze w modzie” dla uczniów klas VI- VIII

Zadaniem uczestnika jest wykonanie plakatu zawierającego hasło ,, Czytanie zawsze w modzie” przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.

Ocenianie prac nastąpi według grup wiekowych.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej

do 28.02.2020r.

Konkurs fotograficzny ,,Przyłapani na czytaniu”

dla klas VII – VIII.

Zadaniem uczestnika jest ,,złapać” w kadrze aparatu czytających książki gdziekolwiek. Fotografię, zgodną z tytułem konkursu, w formacie 10x15 należy złożyć do biblioteki szkolnej

do 28.02.2020r.

 

Konkurs recytatorski ,, Poezja Wisławy Szymborskiej”

dla uczniów klas VI – VIII

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie swojego udziału do biblioteki szkolnej do dnia 22.02.2020 r.

Recytatorska prezentacja utworów odbędzie się

25 .03.2020r.

Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz. Recytacja może być wzbogacona gestem, ruchem, muzyką itp. Kryteria oceny to: interpretacja utworu, intonacja, dykcja i wyrazistość.

Konkurs plastyczny ,,Okładka ulubionej książki”

dla uczniów klas III - V.

Zadaniem uczestnika jest zaprojektowanie według własnego pomysłu okładki ulubionej książki.

Prace należy składać do biblioteki szkolnej

do dnia 08.04.2020r.

 

Konkurs literacki ,,List do ulubionego bohatera

z książki”

dla uczniów klas III - V.

Zadaniem uczestnika jest napisanie listu

i złożenie go do biblioteki szkolnej do 22 04.2020r.

Ocenianie prac nastąpi według grup wiekowych.

Konkurs plastyczny ,,By czytać się chciało,

zakładkę zrób wspaniałą”

dla uczniów klas I – III

Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką (wycinanie, wyklejanie, szycie itp.) zakładki do książki i złożenie jej w bibliotece szkolnej do 29.02.2020 r.

Na zwycięzców wszystkich konkursów czekają nagrody książkowe, nagrody niespodzianki oraz uczestnictwo w gali ,,Dzień Olimpijczyka”( I miejsca)


Wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Serokomli

                          Dnia 27 listopada 2019 r. grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką p. Anny Ciołek i p. Małgorzaty Chudzik odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Serokomli. Celem wycieczki była promocja czytelnictwa i pokazanie uczniom obiektu  na miarę XXI wieku. Młodzież w czasie pobytu została zapoznana z funkcjonowaniem biblioteki, która jest również centrum kulturalnym i społecznym. Budynek przeznaczony jest dla wszystkich grup wiekowych. Znajdują się w nim sala do prac z dziećmi, mini kino, kącik dla maluchów, ścianka wspinaczkowa, sala komputerowa, sala konferencyjna z zapleczem kuchennym.

Uczennice mogły w estetycznym i komfortowym otoczeniu skorzystać z dóbr biblioteki. Kadra biblioteki przyjęła nas bardzo serdecznie a czas spędzony w budynku minął  w atmosferze spokoju i relaksu.

Anna Dmowska Ciołek

                                


                             Narodowe czytanie

            Dnia 7 września 2019 r.  w parku miejskim po raz siódmy w Łukowie  odbyła się akcja Narodowe Czytanie  pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.  Organizatorem akcji na terenie Łukowa była Miejska Biblioteka Publiczna.

Wśród lektur wybranych przez Parę Prezydencką na tegoroczne Narodowe Czytanie znalazły się: „Dobra pani” – Eliza Orzeszkowa; „Dym” – Maria Konopnicka; „Katarynka” – Bolesław Prus, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą – Bruno Schulz; „Orka” – Władysław Stanisław Reymont; „Rozdzióbią nas kruki, wrony…” – Stefan Żeromski; „Sachem” – Henryk Sienkiewicz oraz „Sawa” z cyklu: Pamiątki Soplicy – Henryk Rzewuski.

Dyrektor naszej szkoły p. Karol Ciołek  uczniowie z klasy IIIa wraz z rodzicami i wychowawczynią p. Elżbietą Świerczewską  oraz uczniowie klas V – VIII  z p. Anną Ciołek,  wysłuchali fragmentów w/w lektur czytanych przez burmistrza Piotra Płudowskiego, radnych miejskich, komendanta  straży pożarnej oraz czytelników biblioteki.

                              ROK 2018/2019


                        Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki dla klas III i IV

                  Zasady konkursu

                 ,,Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai”.

 Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody.

                                   Zapraszamy do udziału.


                    Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla klas III – VIII

                   Zasady konkursu

 • Konkurs polega na napisaniu opowiadania w formie komiksu na podstawie dowolnej lektury szkolnej.
 •  Praca będzie podlegała ocenie pod kątem: estetyki, logicznej treści, prawidłowości pod względem gramatycznym, ortograficznym, stylistycznym.
 • Komiks proszę podpisać /imię i nazwisko, klasa/.
 • Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych.
 • Komiksy proszę składać do 17 kwietnia 2019 roku
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 maja 2019 roku.

Na uczestników i zwycięzców czekają nagrody.

                                     Zapraszamy do udziału.


Wygrana w konkursie ogłoszonym przez sieć handlową Biedronka

Uczniowie klas I-III uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez  sieć handlową Biedronka. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie czytelnictwa. W konkursie wzięło udział kilka tysięcy klas z całej Polski.

Pani Małgorzata Chudzik (bibliotekarz) zachęciła wychowawców do zgłoszenia swoich klas do udziału w konkursie i brała czynny udział w realizacji zadań, które były przewidziane w regulaminie. Ogromną radością była wiadomość, że uczniowie z klasy I B (wych. Danuta Domańska) i z klasy I D (wych. Agnieszka Bancerz) otrzymali wyróżnienia w tym konkursie. Nagrodą były poduszki przytulanki, które zostały wręczone dzieciom 6 grudnia. Fundatorem nagród był organizator konkursu.

         


Zmiany w bibliotece przy ul. Stasia i Nel

Od września biblioteka w budynku przy ul. Stasia i Nel wzbogaciła się o jeszcze jedno pomieszczenie, które zostało wygospodarowane z korytarza szkolnego. W nowej części znajduje się wypożyczalnia. Jej ona przestronniejsza i dzięki temu większa liczba uczniów może w niej przebywać jednocześnie. Dotychczasowe pomieszczenie biblioteki służy jako mała czytelnia, gdzie uczniowie mogą usiąść przy stolikach i poczytać książki lub czasopisma. Tam też odbywają się lekcje z edukacji czytelniczej. Mali czytelnicy są bardzo zadowoleni z „nowej biblioteki” i chętnie przychodzą wypożyczać książki
.
     więcej zdjęć                                 
Małgorzata Chudzik


W ramach promocji czytelnictwa dnia 2 października grupa uczniów klas IV uczestniczyła w zajęciach animacyjnych z książką ,,Grzbietami do dołu”
. Spotkanie odbyło się w księgarni ,,PEGAZ” zorganizowane i prowadzone przez animatorów FUNDACJI PODLASKIEGO CENTRUM RADIOWEGO.  Dzieci wzięły udział w ciekawych i kreatywnych zabawach, które przybliżyły im interesującą lekturą.

    

29  WRZEŚNIA – OGÓLNOPOLSKI  DZIEŃ  GŁOŚNEGO   CZYTANIA

Dzień 29 września został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku..

Data ta odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.

Biblioteka szkolna zorganizowała w dniu 28 września 2018r. / piątek/ akcję Głośnego Czytania, która polegała na tym, że w w/w dniu nauczyciele na każdej lekcji poświęcili około 5 minut na głośne czytanie fragmentów tekstu.

       

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży makulatury zostały zakupione brakujące lektury dla klasy IV-ej i VIII-ej. Niestety ilość kupionych książek nie zaspakaja potrzeb szkoły. W związku z tym cały czas trwa akcja zainicjowana w ubiegłym roku szkolnym

                                              MAKULATURA = LEKTURA

      Statystyka wypożyczeń za rok szkolny 2017/2018 :

w bibliotece przy ul. Stasia i Nel za rok szkolny 2017/2018 r. przedstawia się następująco:

Klasa

L.uczniów

Razem wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

Miejsce

1 a

23

79

3,43

6

1 b

24

590

24,58

1

1 c

22

206

9,36

5

1 d

22

229

10,40

4

1 e

24

570

23,75

2

1 f

22

522

23,72

3

2 a

23

358

15,56

2

2 b

20

549

27,45

1

2 c

20

295

14,04

3

Klasy O

25

197

7,88

---------------------

 

W bibliotece w budynku przy ul. Stasia i Nel ogółem wypożyczono 3595 książek, co dało średnią roczną 15,90 na jednego ucznia.

w budynku przy ul. Partyzantów, za rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

Klasa

Liczba uczniów

Razem wypożyczonych książek

Średnia na ucznia

Miejsce

3a

25

390

15,6

2

3b

25

335

13,40

5

3c

24

340

14,16

3

3d

24

188

7,83

7

3e

22

192

8,72

6

3f

23

313

13,60

4

3g

25

665

26,60

1

4a

25

103

3,96

12

4b

24

98

3,92

13

4c

23

258

11,21

2

4d

25

117

4,68

11

4e

29

154

5,31

8

4f

22

209

9,50

7

4g

23

225

9.,78

5

5a

25

121

4,84

9

5b

21

207

9,85

3

5c

18

56

3,11

18

5d

26

90

3,46

16

5e

23

226

9,82

4

5f

22

94

4,27

10

6a

26

60

2,30

19

6b

24

88

3,66

15

6c

26

94

3,76

14

6d

22

210

9,54

6

6e

25

58

2,23

21

7a

24

78

3,25

17

7b

25

56

2,24

20

7c

26

300

11,53

1

7d

27

54

2,07

22

7e

25

48

1,92

23

 

W bibliotece przy ul. Partyzantów uczniowie wypożyczyli ogółem 4810 książek, co dało średnią roczną 6,63 na jednego ucznia.

W I etapie nauczania uczniowie wypożyczyli ogółem 5765 książek, a średnia za cały rok wynosi 15,62 na jednego ucznia

W II etapie nauczania uczniowie wypożyczyli ogółem 2387 książek, a średnia za cały rok wynosi 4,28 na jednego ucznia

W obydwu bibliotekach uczniowie wypożyczyli łącznie 8405 książek, co daje średnią na jednego ucznia 9,0.


Od 8 stycznia 2018r. do 25 maja 2018r. odbył się szkolny konkurs dla systematycznych czytelników. W tym czasie uczniowie kl. I – VII wypożyczający książki otrzymywali, w wyznaczone dni, karteczki z pieczątką biblioteki szkolnej. Komisja konkursowa wyłoniła uczniów z każdego, poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

Wyniki przedstawiają się następująco:

kl. I – Ignaciuk Kacper Ib, Kuc Miłosz Ib, Ośkiewicz Julia If

kl. II – Krasuski Jakub IIb, Jastrzębska Weronika IIb

kl. III – Kuć Amelia IIIb, Chruściel Oliwier IIIa, Kotarska Kaja IIIf

kl. IV – Grabowska Wiktoria IVf

kl. V – Janowski Mikołaj Ve

kl. VI Radomyska Weronika VId, Sczęśniak Daria VId

kl. VII – Wójtowicz Oliwia VIIc, Tchórzewska Natalia VIIc, Michalak Aleksandra VIIc

Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone wspólnym wyjściem do kina Łuków na film ,,Bella i Sebastian 3” w dniu 14 czerwca 2018r.. Bilety zostały zakupione z funduszu Rady Rodziców.

Dla klas III – VII został zorganizowany konkurs literacki ,,Nasze kochane zwierzaki” na podstawie książek Holly Webb, który zakończył się 9 maja 2018r. Testem ze znajomości treści książek. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów, a zwycięzcami zostali:

I miejsce – Nowak Maja kl. III c

II miejsce – Sokołowska Joanna kl. III d,
Wesołowska Ola III g

III miejsce – Szaniawska Gabriela kl. III

W związku z Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich w dniach 23.04. - 27.04.2018r. odbyło się Wspólne Czytanie w klasach I -VII. Wybór literatury i forma przeprowadzenia zajęć zależała od decyzji wychowawcy i uczniów.

W akcji wzięło udział 322 uczniów kl. I – III i 499 uczniów w klasach IV -VII. Przeczytano fragmenty z 37 książek o różnej tematyce. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.Makulatura = lektura

Biblioteka szkolna w dniach od 16 kwietniach do 28 maja 2018 r. organizuje zbiórkę makulatury. W akcji mogą wziąć udział wszyscy, którzy chcą, aby w naszej bibliotece pojawiła się większa liczba lektur. Wystarczy przynieść do szkoły stare, niepotrzebne, zniszczone itp... książki, zeszyty, gazety i czasopisma i złożyć je w wyznaczonym miejscu: Piwnica szkolna drzwi z napisem „Makulatura = lektura”. Zebraną makulaturę przekażemy do skupu makulatury, a za uzyskane pieniądze kupimy książki. To będzie nasz wspólny wkład w powiększanie księgozbioru naszej biblioteki.


23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Dzień ten został ustanowiony w 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.

23 kwietnia świętują autorzy, wydawnictwa, księgarnie... ale przede wszystkim, czytelnicy. To największe takie wydarzenie obchodzone tego samego dnia w ponad 100 krajach na całym świecie i doskonała okazja do podejmowania różnych inicjatyw promujących literaturę.

W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930. Od 1964 roku tradycja ta kultywowana jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę. Od 2006 roku święto powoli wrasta także w polską tradycję.

    

Warsztaty Pisankarskie

Dnia 13.03. 2018 r., w czytelni szkolnej, z inicjatywy pani Anny Dmowskiej-Ciołek, odbyły się Warsztaty Pisankarskie, organizowane przez Muzeum Regionalne w Łukowie. Zajęcia prowadziła pani Edyta Sak, członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Oddział w Łukowie. W warsztatach udział wzięły wszystkie klasy III i klasa I e.

Dzieci z ciekawością wysłuchały informacji o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych oraz o różnych technikach ozdabiania jajek. W czasie warsztatów nauczyły się ozdabiania ich techniką batikową (malowanie woskiem).

    

Nowe lektury

Biblioteka szkolna dzięki przekazaniu książek na kwotę 500 złotych przez P. K.S. w Łukowie zyskała lektury szkolne obowiązujące w klasie VII-ej. Są to: ,,Zemsta” Aleksandra Fredro, ,,Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, ,,Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Księgozbiór szkolny został wzbogacony o 69 woluminów.

                                


Grupa „Pszczółki”, z Przedszkola Miejskiego Nr 6, w bibliotece


9 stycznia 2018 r. w grupie „Pszczółki” odbyły się zajęcia czytelnicze, które przeprowadziła kol. Małgorzata Chudzik. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się po co chodzimy do biblioteki, wysłuchały opowiadania czytanego przez prowadzącą zajęcia oraz odwiedziły bibliotekę w budynku przy ul. Stasia i Nel, gdzie wypożyczyły książeczki. Dzieci były zainteresowane zajęciami i z przejęciem wybierały samodzielnie książeczki, które wzięły do domu.

                         


Biblioteka szkolna wznawia konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


Konkurs rozpocznie się 8 stycznia 2018 r. W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej do dnia 25 maja 2018 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość, zostaną nagrodzeni wspólnym wyjściem do kina i innymi nagrodami.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 8 stycznia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

  5. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  6. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki do dnia 25.05.2018r.
  w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.06.2018 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Partyzantów 15 zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeśli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę to koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej.

Czekamy na książki w dobrym stanie, które ,,uwolnimy” i podzielimy się z innymi.

Z góry dziękujemy

UWOLNIJ KSIĄZKĘ /BOOKCROSSING/

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku. Uwalnianie książek (krążenie książek) – to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom polegająca na pozostawieniu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

W naszej bibliotece ,,uwolnione” książki są opatrzone specjalną pieczątką i wystawione na przygotowanym do tego regale umieszczonym w bibliotece szkolnej. Regał jest opatrzony hasłem ,,Uwolnij książkę”. Taką książkę można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.

 


Wyniki Konkursu Literackiego dla uczniów klas II-VI

Konkurs Literacki o tematyce wielkanocnej zorganizowany przez bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych- klas II-III i klas IV-VI.

Komisja miała trudne zadanie, ale wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas I-III

I miejsce – Marcel Dziewulski- kl.III f

II miejsce – Jan Świder- kl. II c

Lena Kępka- kl. III f

III miejsce – Gabriela Twardziak- kl. III g

Michał Czyżo- kl. II g

Wyróżnienia:

Nelly Ksok- kl. III h

Jolanta Fronc- kl. III d

Magdalena Wójcik- kl. II c

Julia Drozd- kl. II c

Jakub Słomka- kl. II g

Amelia Brewczyńska- kl. II g

Dajana Skolimowska- kl. III c

W kategorii kl. IV-VI

I miejsce – Maria Hajduczyńska- kl. VI f

II miejsce – Iga Osypińska- kl. Va

III miejsce – Oliwia Kachniarz- kl. VI e

Wyróżnienia

Julia Kisiel- kl. VI d

Zuzanna Grochowska- kl. V d

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Prace były ciekawe i zróżnicowane

A to laureaci konkursu

    

    


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki
na wiersz lub opowiadanie związane ze Świętami Wielkanocnymi.

  Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas II-VI.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie wiersza lub opowiadania o tematyce wielkanocnej.

 4. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 5 kwietnia 2017 r.

 5. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: kl. II-III i IV-VI.

 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i wywieszona na tablicach ogłoszeń na korytarzach szkolnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają ciekawe nagrodyKonkurs Plastyczny dla uczni ów klas I – III

Biblioteka szkolna ogłosiła, dla uczniów klas I-III, konkurs plastyczny pt. „Praca w bibliotece”.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli w nim udział. Wpłynęło bardzo dużo prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja miała trudne zadanie ale wyłoniła zwycięzców:

 • I miejsce – Soćko Gabriela kl. III i

 • II miejsce – Młynarczyk Zofia kl. II c

 • III miejsce – Skolimowska Greta kl. II h

Wyróżnienia

 • Duda Weronika kl. III g

 • Hermanowicz Szymon kl. III f

 • Jaroszkiewicz Maria kl. II h

 • Mateńka Szymon kl. III f

 • Rola Mikołaj kl. II g

 • Samujło Piotr kl. II h

 • Szcześniak Emilia kl. II h

 • Sztukiewicz Roksana kl. II g

 • Świerczewska Dominika kl. III g

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do biblioteki po odbiór nagród.


  

W piątek 18.11.2016 r. szczęśliwi zwycięzcy konkursu plastycznego „Praca w bibliotece” odebrali dyplomy i nagrody rzeczoweNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co zaowocowało zakupem książek na kwotę 15 000 zł. Biblioteka wzbogaciła się o lektury, książki dla młodszych i starszych czytelników. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem książek i niedługo trafią one do rąk czytelników.


więcej zdjęć w galerii

ROK 2016 - R0KIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze „zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski”, postanowił ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by „ oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

Zainteresowanych osobą pisarza i jego twórczością zapraszamy do obejrzenia gazetki poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi oraz wystawki książek związanych z Wolą Okrzejską, miejscem urodzenia pisarza.

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek polskiego noblisty:

 


 

"Książki naszych marzeń" w szkolnej bibliotece

Uczniowie naszej szkoły mogą już cieszyć się z książek zakupionych w ramach programu MEN "Książki naszych marzeń".

Są to pozycje wybrane przez uczniów podczas ogólnoszkolnej akcji przeprowadzonej w październiku 2015 r. pt: „Marzę, aby w bibliotece była książka...”. Wśród nich są książki przygodowe, fantastyczne, detektywistyczne, obyczajowe, baśnie, bajki i opowiadania dla najmłodszych.

Książki są już w bibliotece szkolnej, opracowane i przygotowane do wypożyczeń czekają na czytelników.    

Wykaz tytułów książek znajdziesz tutaj:

  

  

więcej zdjęć w galerii

Życzymy miłej lektury, zapraszamy do biblioteki szkolnej!


Świąteczne czytanie” w bibliotece szkolnej

W dniach 7 - 11 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się „Świąteczne czytanie” połączone z zajęciami plastycznymi. Za sprawą bajek dzieci przeniosły się w magiczny świat świętego Mikołaja, z zainteresowaniem wysłuchały również opowiadań związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na zakończenie tygodnia spotkań dzieci przystroiły wspólnie świąteczne drzewko wykorzystując ozdoby choinkowe wykonane na zajęciach w bibliotece. Obejrzały także wystawkę książek tematycznie związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wesołych świąt z książką!


więcej zdjęć w galerii


Reklamujemy bibliotekę szkolną” - wyniki konkursu

Biblioteka szkolna była organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Reklamujemy bibliotekę szkolną”. Jego cel to promocja biblioteki szkolnej, zachęcanie do czytania oraz rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury wyróżniło najciekawsze prace:

I miejsce: Martyna Czerepińska z klasy VI c

II miejsce: Julia Orzeł z klasy V d

III miejsce: Gabriela Machal z klasy VI c

Wyróżnienia
  

  

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy talentu oraz ciekawych pomysłów.

Prace plastyczne można podziwiać na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

 


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej w dniu 20 maja 2016 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość zostanie nagrodzonych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 12 listopada 2015 r. do 20 maja 2016 r.

  5. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki i numerem ucznia, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  6. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki w dniu 20.05.2016r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2016 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.

 


  Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

1.      Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom.

2.      Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

-         wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

ŚVH ‡ĹüQu<˜1ćUt4úŒ.]^2Küf0RcŽÖ5ŮÖŽcń\.{­ý=•:¸l)`­Y­s„†™ÎŰAtœ[ÇŕÍ6Ó{ZEˢc­—‡ŤâÜ>špxcXč äÎݖţĹă°žv!ÍǕhUǨĎX;đcnFĹÚ×çE‚Łľ ÇUˇíŇtƒ}ěšďłŕŽĽ|œŸcy›pŮSQŇóâUĎś­7 1 Ľ–cdy™ íxJlνŃ{Áƒq¨UR§!{@T{Kš"'`łÔ$ĎDĎs­'üĘJÓH[‘T‘{Ő52É0•]:n¨yÖĆÝâTËČç-śę—ž€ÇĹĆlföŞj8eĺÝŞÔf•ŔH.ľć şŽŠ}ăd]pç8HuU‚ŇH‘źŃn3jflEäiîTAcč‰öÁ˝=UopdFˇ[ŒZ­äI{Ş*Řçv˛ś¤_{Ş*ş,L÷tĹË*Śł„s ˇčź÷ˆŢŚŇŮ:ĘďTyx˜ůçźG—ͧ7ľ‡Eěáyyk’*˝Â“˜tG "A”—ž‹Đŕ†ß˛W%3ŽÔtŕYA$ÁCuv€œç܀ą‚;î›ËŮX)ľÇ,ÇŐ;iŒSa[EšdˆVC`ŽŠ09˘âJryŕuP'˜hłTyq$őŇR¸‰"lŚŤZ­Đ݈ áü q •ÖĂľ´éĆ뼚§˜DE„…¸Ž›k+6 bëštĄś.\ěĆfJ|SËŞk!ś ™čľ&€q1Ń“dÔŲ̊fS$ˆÜŻWÁŘÜľ0ÖÄáű/Äźu‚fa‚ŁZťżšÍČĂn÷?äxlj¸ś9ä@Ă°O- ̟áYźšs’׾ń/ˆZĆťďœ@ҖËi1ن–ĺx>+âj%ĎJŠ{<ŃüÝq+8šů™Îˆ™3ęVLA}G l—\rĘ×Lq‘f'‰cŞŐ/}AL“řZÝÖ@\ŕçÔkœňeÎ:ťˇ}Ęćcx˙ ˘đĘu>ôtËHÚÝN‘č¸ŘĎăj0ˇ A‹şuW]=†vÓ!Őj2›Ž¨ŕ$“´éű/ đ–ľź€Îna-‰éŽ“Ź/…pUÇńŹ;1uCR 4˜ü—ß (˛›E˜ĐĐm ŰŃy:›ę=<ýŠĹ:ýNłŐbŤ%‡žżŻŃh­%Ň\Ţë%rLśn ׊˝řú#Ý3kú,ľ]äÇbŽsƒ[ÄÝeŞvONĘ6RL™’ŤytŸĎT^m´ôT¸’Ů0#ćľ!AÎfoyIP4×~č—GQÜŐNą‰:Z7V"˛FmuÝ!€'{HŸĺńNâĐ wéÝRű2VŃAtëď˛Bcˆ×§_˘°ĆKŔ=śTšć&IĘ'öú-F)k|‡6ĐŞ´ËAŸ„+*ź¸Ë‰ž˘?—T’dÄĹÖă•’ĚÚňŤ›Čő“Ů1žKˇ‘}•/Ü#C+qšG–‚gÔôŃgŤŹN’uW>&dv芨y\L\^ߚ닎LŐm˛óţ ž)›Ůz­x˛áql§'@Űęáyš\™É.HČJšĚcîՁä#ŃzIď@űI‹KNˆÜFč%6g:ŔÝim2ČcşZlsTŕ¸3 ;•ŰĚť˛ą˝™„¤B…ěiĘíJ›˘ÍˆŠ›”iş•jČ;vVA&čĄĐÂ* „PŚ ‚°:-*Ě=!UđIˇSĄM„8jłjƒrSkb7 cČ@骃ŽˆĚX,ŽÜę—„ĚÁFg+tۢjcŞ×pŤČĄH8iŐF1•Şf  üV|kÉŞ=ź9ŠmĘmÁlD˘`ůŃR ÉţŇuQ5׺| JÎ@×ވ4f×U¨bÎ#ĄŘ.Ĺ•]Ođ´őZxŽ$Rg–×sŮqŻyşŢ3ídBL>ĘhśŇzŠŃO‚Ž¨ ů!or’†ýШv;¨˘"ÖQAŹ~J ţ„´ÚýTŰއUU\E*@g¨.lĎÁrEŰADBÁ[ˆ!“:¸ţ‹™ÄxĽ üĚn1´š5Îŕ֏v¤ßşÚژš4Ě> '`.W#Ä%Áđ^S‹0ěhŒÎ=zú•ĺ1^4Á5ěŁĂ¨œCę;+B)Sš€It@ő_)űIń+ę’d5ĂÚ H˛ĎuÔjcű`ńŸÇxËÄő1N¨ę”ËpĄĂ.Jc¨;Şăx׌Óŕ¸ô^âĚMFŸ=ÂœŻy?š×Ç1Ô|-ÂęPc\8Ž ólmŽŸö^'ĂÜ#Ǹ›Pĺ˘ÓŸYő@ţN˛ŐđŰĄŕž+Šě`4đ4Ęâ?ÜŠ°ô˜’ž˘çšî‡8’tŃyęž"ŕ&Üpv%”ĆV˛‹L[Iqđ•Ŕâ~6ÇÖ{™ĂčSÂS'Ú˝â6“o’çwSO}QŮZ_UíĽL sßz˜Ńyî'⎅d2Ťąu=š:NžŃ@W‚ÇbńXęžf2łë8ߛůP÷=ƒë i{^‹âźv)Żn…,3Oâ2çy츘ŞőëŸúŞľjźh\éTĐuČrąů`4öë Ž™˜G˜N]´ĚŹ­[$´Ó‘y:ĽqŠÁ­h ™Ő]ĺł.bˋIş+Ň}—៌ń-*krRćżSčžÓW•Ž3$u´ö_;űÂ;>#âčkrśu=ô˙ ßŐp‚F‚çůŞů˝EŢow ţ**Ą oĐĘÉQÂI›÷7Wâ‚oër˛<čg÷ţBň׍u#3św2 ľî–˙%EKÜ:ŃŃ#ds€hÇuSÎY&ooÉYQ֋ňŹÎt@ƒţkQΐÄÝTçC˘m ŞjŽź6@ôUDmŮj 8órȞˇęŤŞç9šâú[ˇŔ(L A$ŐN‚ldíŮi ňFb3MˉT8_BnŹ/f;‰ąT—6ćaÝoÍ.hdćéóú$¨ă’D‚nLHçŐœ­ŃÍ;ę” Z$땧:WCbO4tŮS]ŔœŮ¤şöŃ=B-7ˇŞŞę퍖ă5Y‰ĚfŃŻÁSRŔˆĘ4 څąČTÔ°‡OçŞé˛SYÜŮtęF˅Ćeϡ'UÜŤÚţĺĆâO{œN4^ž'›•Í{…ĺűŞÝ•Đ揊ŃR“jsďŃRđr인‘ĐZ`‰ášEvú¤ ľňŒ8ÍS]ŁKľ†űԂmJö’!Ś! |ĺn‹!ŕ4ZË%vó“*úľ2ˆ›ŹŽ2V @Ś–R{*ů(%QDŚ"Ę6Á_„fz’Eš›FŹ+2Sž§UĄ­)fJąŚÓu„ńC5őŐPžş ł[.χ¸[ńUźúůiáiŐ*<ŔśËŠÝĚmŚëŃż€bhřRˇÇÖ}:pAâţż+Šy~3Šn+‹Ô{[M§+`D²‰ĺspƒ3ó{ÖúfĂTŞÔŇ2÷RÂňo˛FČ“(4k*ŤÔŠ—Jxl—Dk2šÜAŻRĆ“bŞľQĺÄÉ=’M›)}JčŁi› ‰QQE,Š)ŐÚ u‘Şe7@j:\CuŘ(ŠýŃÄx:4ÍLf.6‹!˘>ĽyŹ¸u"iáěK¤@ĘÍ7&˙%óĘřˇ×9ęâ*Uy35Ió ŃW/‚Fş[Ţv^É[˜ÇĽÇřŻ‹âÉœĚ+MâćëŠ\ ؊•j9Ő\j;W9px§‰¸>?Ęď,?1‘h‘¨UÔăĎoujÜ&ƒ°ŘęIÄ1¤@ÍËě`–A‰ÝfnÓZ7ŠxĽjmÄpšTÜĘŽ>]sQ ‚Ý`‚$ ˃8Op—ńLH&ŠdRkŁ6h6ŽŠŽ„§G WŠq'A\3†ž’źGŠřŢ#Žń'U20íyňì ×á Ռ˜ĹcâxÜOâ518‡—T¨gĐ+(°˛˜fbGI˛ŻMŹh1ĚEՌsu2łhpLŔGCb  -?e•B'K‘´Ś$Z.z) čŃńDIlS‘ÖuASaĘćęwŮhł[k÷EŒvŽxqԈV04ăíÄ´LRƒň˛ qkDěŽkóCHćЉ°UbK<Ö°ăӂ jbĂ ë*[Ż+&ëëßf˜/şđTł+޸NmDE­ÜŽţ%Äśí ȡAü…O‡éý߂áhŒ˛)‰?ÜL™íŞzÎkjk’@wi‹Ż•Éwm} &Ł)’줍7ŮUS.B$hGĹYUÍqsˆ†ĆşŮg{Ă!Đb=ëƒŃŠŞ“Ôv$şA„äô6ĐÝVňZ'}ŔźŤĚŕLňĘŠÎ$#H>żË+ŕáąîąTşÍÍŠöl?V ŠĆ÷U¸Č¸œúŁP‰Ő.$:cxŞŰ4ŻËÍŒĎu]MçhéŞjŽp22ţę—ɐ`ő߲ԉ˛>ÂgcĄTČĚ"Çtď,Éć" G” Ž"?5¸Ĺ+ˆ>ĚŚ̉:€4PH$Ț׏~é_a§ě´Ĺ#̂ÇŠˆţIů*\DÔi+]qěŔřG芨Dś‚ľޞaĈhĐ*ÜdĚüŽ­p’MűŸŞÎfć÷]c#Œ‰€D|‹4ç6žý×iâ4ąú.'~\[Yřaz¸žnVç´)S#†RnUĽ€ÔĚ=𲚲ňă Ńwr ?•Ř!]ŃR÷ćÖUř&‚ÇR3Ę,Ş­P6ŔÉIŠt85¤Ä* ›”Đ.%×:Ľ:B2%E@Šš”aH˛ˆ“ş€ˆĚ°/w]bZ 1N4‹ŠQĐnŠÎ4*ľâAżutƒŢĺ” ě€š'˘W:_m÷QÎm6šGá kŐ8§ąŻ 70Ţ@T}¤q“ĹŃá¸lW™†ŁŤ`çk!†ânŕü9ůj ľkˇ-:qěˆ×ć¸0ç9Şč/q’#IZô”ŠůmƒŽĽ^ԏą˝“5Ap)‰kZăޤÔe>g¸z.f'ęŚ?Á$4łŠ5y[ěîzŹĽŽËzÓB˘QŞ3PPôQT$BţőŞ˛‡[nŚňĽŠ őşˆ‡˘Š Qô%ăjŽ98nËo6ťł|-Ó^‹Îq)Ĺ8ŽożcŤVa9˛VüŽĂî@.4’ŻáX3WšťChąĂ1ÔËÉ1uođŸáÂł1œ^Ž!ŘGKCpîhŠš,ášÖ;/CÁ8Wúwă+ĘËݖ{[e—„púÜW)yt`úő˛ŁíÄ Ăááu!Ÿ÷žË: ¤ÂO)n܏řˆq*ç!˜&_Ć{őşŕaŠeçpˇd¸jRsËY“Ś‰jČ^‚  ĐY=­›AčTŞ[›(˛ĘŸ(‹:%;ÝLŘB\9ĚŮtü}wŐ@ůcXÝ´¸‚-*0—'^‰‰‚bŰâ/h*UĚZCƒ] ¸ŽČĂüśˆ,$]Ç@‚k--IÔ6PdâĘÁÓF´ŽĽvźDâř D9ä´ZĎUĆÄKéIËkDćźŮ{_˛Œ/ŸŠˆË›!AÜŢ/롽sćËXWN/9> ZL02ˆ:GóôTUph'@F˛óUmSš \jfV$A4˜¸íň+äÚú+Ä:FÂ5VW^CĎumGÔ÷ŐQQ˝ĚGšeÖäƒ AHýHĐšş& °$…KČ {ҢÔZG™f×#@Ť|Á1­ĽXňuÖÚ**ž/$X‰Ó˛ÔˆZŁc$nł‘ni‘bŠËˆ€[Ę.¨qé}‡ĺeš´\Cœ@źéežŁˇžšS8`ÍĆÇU]WwJÜMĽBĚ îŠ.Ú5č‰Ě-72 [ü%ˇŇuZŒŐu  ‘-LFĄ$€ëę€ ÓLF–*Ş˘3ŚÚŮj1H4Úá#ÚDD‰€\Í=Ý­Žfg§äˇ#ŞęŽ§š…Qsrv'¨ů$tž‰䞺ÂÜsŞj}{j¸œI…ؐm!vęDX˜ŇúŽ?ŞĆÖËÖdŻWĎČŔז˝űĽ­QŽĐj­sAו™Í ÝČ MˇZđĐĘ.ŸšĆ\DEŹ­.>XŞNg†Ę(; žŠľ”N¨€"¤ďDD”š ;" " ˛TAŃěs˜ék ­tąD4‡Ýdů/Iáďq^1KĎ!¸\7˙%AíĂu.‘Ďi¸"JBÇTŠ{4.ŸŠpź7‹gáNv ЁVźŘťp.VPڍT6Jl—jč‰;Ś3ŽˆŘ$ ő[Ă1IřÚ/f×%ƒ3ž›r+$˜•™Ř§4ek`é%n-ĽS‰9´)¸R‚aî=ëlbn1 ŃjEeŞ÷<ˉ% D”ҢŠz(ˆŠ6č„üJ(„/ľŃRň‚n¤ŮMáMť Šhm˘ƒ˘ƒD¨5˛›)˛%E˝TD{†ŕ‹ßÍH›-JqŘÚ\#FG A×^›üV&ŁéŠUsy¤26Đ|/EŽŤ…đG5ŞĺŹ0Î㤺Ěú/>eć;goŠĺxŤˆŃđÇ Á=ŽĆÖoő*4ƒ­Á‘řŻšľŽ­TšÎ’L’EĘŮQřÎ1ÄjVŞ_R­W=Ćđ:zŮ˙O§OÖe/˜‹•nLëN@DXvăa3ÝiŤ†s ŇĎQ•œYڑƒx0ŹnäľTçŔ`0”^ëÝfjs"ę˜DŮ#XÜÁšŚVŞ,ËLÎť)BÓd‚BľŒ°Ó1Đ&Ă´TAnˇ?EnB`03}ŘJLxvi ÉĹ€NxhdÁ“sÖ;+ĺđ î$4Žˆ;Ë5íŰĐjÍó\šD7ůđ_Lű0ÂyŐ3É$M&~_–Ťç˜z~v8‚p$ő´ď_ađí…áT)NR[;đ7‹oŐyzŤütďÁ<íŻ9Ă @‰Ÿç˘ÇTČ7q2gŞÓ‰vb–ş.UŽ´ě{4ţBůőîĹK™ŚÍ&z^˙Po€A?/ŕV>hnDnUx7AŁĄkXž§ŞĎR ͝UŽś'KL*éi P-Q4"VjŚLŘ"×ŤŞ‹Ѝw¸ŢdôÖŁ6‘îI‘´˙?TůpŒÖŇ?tîp.$ # UšĐŰ4ƐşFUÉ×_ÉŽShýÓ>ânßES˝ˆ“Ö˘Än{̤wŚˆ¸Ű)'Đ$¨á=V˘RÉ,ę˙%[ \IŻňéäi:”‚ďrŹUOćëiTŇŞ˝á­3˜Ě^ꊇ’Ć Úýă+€AżRŠŠ° Ś[ŹaVňséxŮtŒRDD鿪áńÁ5Řwˆ!vŞčl Žok$8ˆ"Ŕ…čâöóňzrßQĚšôIUŮĚE•Őéç‡6w‚×Bô9íƒmm˝îŠ˝Ź¤Š('EŠąu'ܤ‰ŃőOU,ˆ ěh6dšö]O`žűÄéÓuÚÓ$uě”zřf•`î%ÄŠ—S`ĚÚdXů|>ŤG‹üBúîf†Öu4ƒ…WÓqď íúŹž*ăŽ}1ÂpU•NĎpq‚zzv^v X!Ż-#Účą&ýąí{ĆS†ŔWĐj5âĽqLdJçFjEÍ eţíTŚď1šXj­+ŚÚ”üź­˘ÇżLîw ­]ŘÇp@úď˘×r‚éĺŕń¸lG֊ťÔ×%ş.}~&çVĘĚEs‡iĺ˘}ĘČΝĚGpžWŠĄM¸‡i‡´n-ó+ÉbŤÔÄVujŽ—:ëOâ5ąŐeć=†谓ŃY‘'ŕ‚Šn¨›)˘š”¨Ł6ş×ۢ“˛ŁŚ×ROšO|)ş‚"4Ý)˛kE:!?'Ő*›Šď ˘*(#e}‡Áž>ážŕ¸ě.'œ/cq´œ_Qľ)ş›¤=„vŮ|׎ńLo↵FűVe6Ém0N‚d€=N‹*łëbVŠĚęŽ%Ć5+×xW„>ďx‘ýGŽVěô+ŎŠ]}˝<™wÝŻŕ|5¸<3f—őČţŁĚ}ľč íŃoschşĽâ÷6;)ݡ'"˝(qŐě!aŻA¤Cšú/AVˆ O •’ślÝN‹]ÄpĹ!JŮ=RćnX´ěşU0Îi2&~k3éC‰-?vŹAóZ怶5Żš=ĹQUŻcƒŘŮ3 WPŠ>ЋhJ"ĘÕš‰'”ŽĹZç°5­w˜á ‰ďóU˛¤T#0ů­–Ł=­m˛‚šąÄ<