Biblioteka MCI Zbiory Polecamy Nowości Lektury 

 

ZAPRASZAMY

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00 – 14.00
/dzień bez wypożyczeń/

Czwartek 8.00 – 14.00

Piątek 8.00 – 14.00

„W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz,

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz…”

 

Pracownicy:

mgr Małgorzata Chudzik

mgr Anna Dmowska Ciołek

 

Regulamin Biblioteki Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łukowie

Regulamin czytelni


CERTYFIKAT DLA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Od września 2016 r. do marca 2017 r. w bibliotece szkolnej realizowany był program „Biblioteka przyjazna uczniowi”. W ramach zadań, które należało wykonać, uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali projekty edukacyjne związane z czytelnictwem i książką, w bibliotece organizowane były konkursy dla dzieci, biblioteka wzbogaciła się o nowe książki, zakup których był finansowany ze środków Narodowego Programu Czytelnictwa (80%), pozostałe 20% z funduszy szkolnych. Sprawozdania z wykonania poszczególnych zadań wysyłane były do Studium Prawa Europejskiego, organizatora programu. Pozytywna ocena naszej pracy, przez jury, zaowocowała przyznaniem bibliotece szkolnej certyfikatu

Biblioteka przyjazna uczniowi”    

Warsztaty Pisankarskie

Dnia 13.03. 2018 r., w czytelni szkolnej, z inicjatywy pani Anny Dmowskiej-Ciołek, odbyły się Warsztaty Pisankarskie, organizowane przez Muzeum Regionalne w Łukowie. Zajęcia prowadziła pani Edyta Sak, członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Oddział w Łukowie. W warsztatach udział wzięły wszystkie klasy III i klasa I e.

Dzieci z ciekawością wysłuchały informacji o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych oraz o różnych technikach ozdabiania jajek. W czasie warsztatów nauczyły się ozdabiania ich techniką batikową (malowanie woskiem).

    

Nowe lektury

Biblioteka szkolna dzięki przekazaniu książek na kwotę 500 złotych przez P. K.S. w Łukowie zyskała lektury szkolne obowiązujące w klasie VII-ej. Są to: ,,Zemsta” Aleksandra Fredro, ,,Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, ,,Qvo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Księgozbiór szkolny został wzbogacony o 69 woluminów.

                                


Grupa „Pszczółki”, z Przedszkola Miejskiego Nr 6, w bibliotece


9 stycznia 2018 r. w grupie „Pszczółki” odbyły się zajęcia czytelnicze, które przeprowadziła kol. Małgorzata Chudzik. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się po co chodzimy do biblioteki, wysłuchały opowiadania czytanego przez prowadzącą zajęcia oraz odwiedziły bibliotekę w budynku przy ul. Stasia i Nel, gdzie wypożyczyły książeczki. Dzieci były zainteresowane zajęciami i z przejęciem wybierały samodzielnie książeczki, które wzięły do domu.

                         


Biblioteka szkolna wznawia konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


Konkurs rozpocznie się 8 stycznia 2018 r. W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej do dnia 25 maja 2018 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość, zostaną nagrodzeni wspólnym wyjściem do kina i innymi nagrodami.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 8 stycznia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

  5. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  6. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki do dnia 25.05.2018r.
  w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.06.2018 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Partyzantów 15 zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeśli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę to koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej.

Czekamy na książki w dobrym stanie, które ,,uwolnimy” i podzielimy się z innymi.

Z góry dziękujemy

UWOLNIJ KSIĄZKĘ /BOOKCROSSING/

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku. Uwalnianie książek (krążenie książek) – to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom polegająca na pozostawieniu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

W naszej bibliotece ,,uwolnione” książki są opatrzone specjalną pieczątką i wystawione na przygotowanym do tego regale umieszczonym w bibliotece szkolnej. Regał jest opatrzony hasłem ,,Uwolnij książkę”. Taką książkę można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.

 


Wyniki Konkursu Literackiego dla uczniów klas II-VI

Konkurs Literacki o tematyce wielkanocnej zorganizowany przez bibliotekę szkolną został rozstrzygnięty. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych- klas II-III i klas IV-VI.

Komisja miała trudne zadanie, ale wyłoniła zwycięzców:

W kategorii klas I-III

I miejsce – Marcel Dziewulski- kl.III f

II miejsce – Jan Świder- kl. II c

Lena Kępka- kl. III f

III miejsce – Gabriela Twardziak- kl. III g

Michał Czyżo- kl. II g

Wyróżnienia:

Nelly Ksok- kl. III h

Jolanta Fronc- kl. III d

Magdalena Wójcik- kl. II c

Julia Drozd- kl. II c

Jakub Słomka- kl. II g

Amelia Brewczyńska- kl. II g

Dajana Skolimowska- kl. III c

W kategorii kl. IV-VI

I miejsce – Maria Hajduczyńska- kl. VI f

II miejsce – Iga Osypińska- kl. Va

III miejsce – Oliwia Kachniarz- kl. VI e

Wyróżnienia

Julia Kisiel- kl. VI d

Zuzanna Grochowska- kl. V d

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Prace były ciekawe i zróżnicowane

A to laureaci konkursu

    

    


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs literacki
na wiersz lub opowiadanie związane ze Świętami Wielkanocnymi.

  Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

 2. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas II-VI.

 3. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie wiersza lub opowiadania o tematyce wielkanocnej.

 4. Prace podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 5 kwietnia 2017 r.

 5. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych: kl. II-III i IV-VI.

 6. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły i wywieszona na tablicach ogłoszeń na korytarzach szkolnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie, na zwycięzców czekają ciekawe nagrodyKonkurs Plastyczny dla uczni ów klas I – III

Biblioteka szkolna ogłosiła, dla uczniów klas I-III, konkurs plastyczny pt. „Praca w bibliotece”.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli w nim udział. Wpłynęło bardzo dużo prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Komisja miała trudne zadanie ale wyłoniła zwycięzców:

 • I miejsce – Soćko Gabriela kl. III i

 • II miejsce – Młynarczyk Zofia kl. II c

 • III miejsce – Skolimowska Greta kl. II h

Wyróżnienia

 • Duda Weronika kl. III g

 • Hermanowicz Szymon kl. III f

 • Jaroszkiewicz Maria kl. II h

 • Mateńka Szymon kl. III f

 • Rola Mikołaj kl. II g

 • Samujło Piotr kl. II h

 • Szcześniak Emilia kl. II h

 • Sztukiewicz Roksana kl. II g

 • Świerczewska Dominika kl. III g

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do biblioteki po odbiór nagród.


  

W piątek 18.11.2016 r. szczęśliwi zwycięzcy konkursu plastycznego „Praca w bibliotece” odebrali dyplomy i nagrody rzeczoweNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, co zaowocowało zakupem książek na kwotę 15 000 zł. Biblioteka wzbogaciła się o lektury, książki dla młodszych i starszych czytelników. Obecnie trwają prace związane z opracowywaniem książek i niedługo trafią one do rąk czytelników.


ROK 2016 - R0KIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze „zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski”, postanowił ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by „ oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

Zainteresowanych osobą pisarza i jego twórczością zapraszamy do obejrzenia gazetki poświęconej Henrykowi Sienkiewiczowi oraz wystawki książek związanych z Wolą Okrzejską, miejscem urodzenia pisarza.

Zachęcamy do odwiedzania biblioteki szkolnej, wypożyczania i czytania książek polskiego noblisty:

 


 

"Książki naszych marzeń" w szkolnej bibliotece

Uczniowie naszej szkoły mogą już cieszyć się z książek zakupionych w ramach programu MEN "Książki naszych marzeń".

Są to pozycje wybrane przez uczniów podczas ogólnoszkolnej akcji przeprowadzonej w październiku 2015 r. pt: „Marzę, aby w bibliotece była książka...”. Wśród nich są książki przygodowe, fantastyczne, detektywistyczne, obyczajowe, baśnie, bajki i opowiadania dla najmłodszych.

Książki są już w bibliotece szkolnej, opracowane i przygotowane do wypożyczeń czekają na czytelników.    

Wykaz tytułów książek znajdziesz tutaj:

  

  

więcej zdjęć w galerii

Życzymy miłej lektury, zapraszamy do biblioteki szkolnej!


Świąteczne czytanie” w bibliotece szkolnej

W dniach 7 - 11 grudnia 2015 roku w bibliotece szkolnej odbyło się „Świąteczne czytanie” połączone z zajęciami plastycznymi. Za sprawą bajek dzieci przeniosły się w magiczny świat świętego Mikołaja, z zainteresowaniem wysłuchały również opowiadań związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Na zakończenie tygodnia spotkań dzieci przystroiły wspólnie świąteczne drzewko wykorzystując ozdoby choinkowe wykonane na zajęciach w bibliotece. Obejrzały także wystawkę książek tematycznie związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wesołych świąt z książką!


więcej zdjęć w galerii


Reklamujemy bibliotekę szkolną” - wyniki konkursu

Biblioteka szkolna była organizatorem konkursu plastycznego pt.: „Reklamujemy bibliotekę szkolną”. Jego cel to promocja biblioteki szkolnej, zachęcanie do czytania oraz rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.  Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie. Jury wyróżniło najciekawsze prace:

I miejsce: Martyna Czerepińska z klasy VI c

II miejsce: Julia Orzeł z klasy V d

III miejsce: Gabriela Machal z klasy VI c

Wyróżnienia
  

  

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy talentu oraz ciekawych pomysłów.

Prace plastyczne można podziwiać na wystawie pokonkursowej na korytarzu szkolnym.

 


UWAGA!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla systematycznych czytelników

Czytając książki zdobywasz wiedzę, a odwiedzając bibliotekę nagrody


W wyznaczone przez komisję konkursową dni, uczniowie wypożyczający książki otrzymają karteczkę z pieczątką biblioteki szkolnej. Dostaną je tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczą następną. Chętni do udziału w konkursie powinni karteczki zbierać i przekazać je do biblioteki szkolnej w dniu 20 maja 2016 r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa). Karteczki zostaną zliczone i po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zgromadzą największą ich ilość zostanie nagrodzonych.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

Biblioteka szkolna

Regulamin konkursu dla systematycznych czytelników

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie.

  2. Udział w konkursie jest dobrowolny.

  3. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do systematycznego czytania.

  4. Konkurs trwa od 12 listopada 2015 r. do 20 maja 2016 r.

  5. W czasie trwania konkursu uczniowie zbierają karteczki z pieczątką biblioteki i numerem ucznia, które zostaną zliczone po jego zakończeniu.

  6. Komisja konkursowa, tj. pracownicy biblioteki szkolnej, sporządzą listę dni, w których odwiedzający będą mogli zdobyć karteczki. Lista dni w załączniku nr 1 do regulaminu.

  7. Karteczki otrzymają tylko ci czytelnicy, którzy zwracając książkę wypożyczają następną.

  8. Karteczki powinny być oddane do biblioteki w dniu 20.05.2016r. w opisanej kopercie (imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

  9. Komisja konkursowa wyłoni po trzech uczniów z każdego poziomu klasowego, którzy zebrali największą liczbę karteczek.

  10.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1.06.2016 r.

  11. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody.

 


  Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Łukowie

1.      Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom.

2.      Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

-         wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

-         czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

-         wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane pod opiekę nauczyciela).

3. Biblioteka pracuje rytmem szkoły i pozostaje zamknięta w ferie i  wakacje.

4. Jednorazowo wypożyczyć można 2 książki na okres 2 tygodni. Przeczytane książki powinniśmy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5.   Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością.

 Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i    zagubieniem.

6. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę  biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza o  wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zniszczonej lub zagubionej.

7. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić  do biblioteki na    trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.     

                


  

Regulamin czytelni:

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękoma i w zmienionym obuwiu.
 3. Plecaki trzeba zostawić przed wejściem w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 5. Korzystający z czytelni powinien wpisać się do "księgi obecności".
 6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 7. Z księgozbioru i czasopism należy korzystać tylko na miejscu, nie wolno wynosić ich poza czytelnię.
 8. Czasopisma powinno się odnieść na ustalone miejsca.
 9. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do dbania o książki i czasopisma, z których korzysta.
 11. Książek i czasopism nie wolno niszczyć (robić notatek na marginesie, zaginać kartek, kreślić itp.), a zauważone uszkodzenia trzeba zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT