Szanowni Państwo

Informujemy, że możliwe jest otrzymanie zwrotu nadpłaty za przedszkole za miesiąc marzec (wyżywienie i świadczenia). Rodzic ubiegający się  o zwrot nadpłaty zobowiązany jest w dniach 18.05. – 22.05. złożyć podanie (wzór podania w załączniku) w sekretariacie szkoły przy ulicy Stasia i Nel 2 .

Załącznik