Szanowni Rodzice

Od dnia 18 maja Przedszkole Miejskie nr 6 wznawia działalność pracy w warunkach zagrożenia wirusem COVID-19.

Po analizie związanej z sytuacją epidemiologiczną, mając przede wszystkim na uwadze zapewnienie dzieciom i pracownikom przedszkoli bezpieczeństwa, zostały opracowane „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa”, do których musimy się bezwzględnie stosować. Są one poparte wytycznymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników resortu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19  oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Aby dziecko zostało uwzględnione  w pierwszym etapie  wznowienia pracy przedszkola, prosimy o zgłoszenie dziecka przez ich rodziców do dyrektora placówki pod nr telefonu 25 798 33 57,  25 798 23 46 lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Jednocześnie informujemy, że stawka żywieniowa wzrośnie. Koszt dziennego wyżywienia wyniesie 15 zł, płatne z góry – realny koszt znany będzie po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego.

Prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami znajdującymi się
w zakładce Aktualności oraz o wydrukowanie, wypełnienie Oświadczenia rodzica i dostarczenie w chwili przyprowadzenia dziecka do placówki
.

Liczymy na Państwa zrozumienie i bezwzględne stosowanie się do powyższych zaleceń.