Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec 2013 r. – gr. Słoneczka

Tematy kompleksowe:
1. Żyć w zgodzie i przyjaźni
2. Na moim podwórku
3. Co pływa? Co lata? Co jeździ?
4. Zbliżają się wakacje

- Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- Czerpanie radości ze wspólnej zabawy z innymi dziećmi z przedszkola
- Wprowadzanie w świat symboli charakterystycznych dla lata
- Zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu na wakacjach
- Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych zabaw
- Poznawanie zasad właściwego zachowania się w czasie korzystania ze środków transportu
- Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
- Usprawnianie dzieci w opanowywaniu umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się
- Przestrzeganie zasad właściwego zachowania się podczas spożywania posiłków
- Usprawnianie samodzielności dzieci podczas wykonywania czynności higienicznych w łazience
- Wrabianie nawyku do odnoszenia zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie
- Rozwijanie ekspresji ruchowej, plastycznej, muzycznej
- Rozwijanie kompetencji matematycznych
- Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach na placu zabaw i boisku.