Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na czerwiec 2013 r. – gr. Gwiazdeczki

Temat kompleksowy: Podajemy sobie ręce w zabawie i piosence
Tematy dnia: 1. Kogo nazywamy przyjacielem?
2. Ulubiony kolega, ulubiona koleżanka
3. Wszystkie dzieci lubią się bawić
4. Chcę mieć przyjaciela
5. Bawimy się wspólnie

Temat kompleksowy: Zabawy w lesie i na łące
Tematy dnia: 1. Poznajemy drzewa
2. Śpiewaj tak jak on
3. Zabawy na łące
4. Liczymy owady
5. Zakładamy zielnik

Temat kompleksowy: Wkrótce wakacje
Tematy dnia: 1. Wakacyjne wędrówki
2.  Wakacyjne rady
3.  Lato, lato, co ty na to?
4.  Co zabierzemy na wakacje?
5. Poruszamy się po lądzie, po wodzie i w powietrzu

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas
Tematy dnia: 1. Wakacje nad morzem
2. Szukamy skarbu
3. Czy powietrze jest czyste?
4.Pożegnanie tuż-tuż
5. Żegnamy przedszkole

II. Treści programowe

Nasza grupa
Współdziałanie w grupie
- uczestniczenie we wspólnych zabawach, np. ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne
- wspólne wykonywanie prac plastycznych, układanie gier matematycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy
- wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim

Nasza Ziemia
Poznawanie świata
- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie)
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata
- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi)

Poznajemy przyrodę
Lato
- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące)
- określanie charakterystycznych cech lata, np. długie dni, wyższa temperatura; poznanie zjawisk atmosferycznych występujących o tej porze roku, np. burzy, tęczy
- poznanie wybranych roślin zielnych, np. wrotczynu, rumianku, mniszka lekarskiego, i ich znaczenia dla ludzi (herbaty, syropy, preparaty kosmetyczne)
- zachęcanie do tworzenia zielnika
- obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy
- poznanie wybranych owadów, np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi
- poznawanie owoców (truskawki, poziom-ki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem; opisywanie ich wyglądu, smaku

Nasze bezpieczeń­stwo na co dzień
Poznawanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich
– przestrzeganie od­powiedniego zacho­wania się podczas burzy, huraganu

Jesteśmy Polakami
Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych
- nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza –Bałtyku, gór – Tatr oraz większych miast Polski
- oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.