Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 2013 r. – grupa Słoneczka

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1) JESIENNE DRZEWA
2) KIEDY NIEBO PŁACZE
3) PRZYGOTOWANIE SIĘ ZWIERZĄT DO ZIMY
4) UBIERAMY SIĘ CIEPLEJ

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę
- Pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają)
- Zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody i aktualnej pory roku
- Kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się przez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie ekspresji ruchowej, plastycznej, muzycznej
- Rozwijanie kompetencji matematycznych
- Wdrażanie dzieci do  mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i dokładnością ich wykonywania
- Przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego jedzenia
- Wdrażanie dzieci do spożywania posiłków w atmosferze spokoju
- Przyzwyczajanie dzieci do odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie
- Stopniowe opanowywanie umiejętności samodzielnego ubierania się  i odwracania ubrań na prawą stronę
- Rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.