Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 2012 r.

Tydzień I. Temat kompleksowy: Pomysły na deszczową pogodę
Tematy dnia:

 1. Pomysły na nudę
 2. Starochińska zabawa
 3. Zabawy z wodą
 4. Matematyczny dzień
 5. Kolorowy dzień

Tydzień II. Temat kompleksowy: Jak ubieramy się jesienią?
Tematy dnia:

 1. Nosimy buty małe i duże
 2. Zabawy z butami
 3. Zabawy z nićmi
 4. Zabawy z igłą
 5. Liczymy zdania

Tydzień III. Temat kompleksowy: Ulubione zwierzątko
Tematy dnia:

 1. Kotek i myszka
 2. Mieszkańcy sklepu zoologicznego
 3. Zabawy w akwarium
 4. Smutny piesek
 5. Święto Pluszowego Misia

Tydzień IV. Temat kompleksowy: Smoki czy dinozaury?
Tematy dnia:

 1. To były dinozaury
 2. Jaki jest węgiel?
 3. Smoki i smoczki
 4. Co otrzymujemy z węgla?
 5. W świecie dinozurów

Treści programowe:

 • poznanie dźwięków o różnym natężeniu,
 • poznanie wyglądu tangramu,
 • wykorzystywanie wody jako instrumentu,
 • uzmysłowienie znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • zachęcanie do układania gier, rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów,
 • zachęcanie do zabaw badawczych,
 • poznanie różnych rodzajów butów,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych, poczucia rytmu,
 • poznanie nazw ubrań i ich zastosowania,
 • poznanie etapów szycia, wykorzystanie guzików w zabawie,
 • poznanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku do zwierząt,
 • wykorzystanie w pracy tworzywa przyrodniczego,
 • poznanie różnych zwierząt egzotycznych,
 • rozwijanie mowy, myślenia,
 • rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się i świadomości własnego ciała,
 • tworzenie własnych kompozycji z wykorzystaniem figur geometrycznych,
 • naśladowanie różnych głosów i odgłosów,
 • kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek,
 • rozwijanie wszechstronnej stymulacji poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych,
 • poznanie wyglądu wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie sprawności manualnych, ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • rozwijanie umiejętności reagowania na dany sygnał ,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie umiejętności liczenia, klasyfikowania,
 • poznanie bohaterów wybranych baśni,
 • zainteresowanie produktami otrzymanymi z węgla,
 • rozwijanie umiejętności rysowania określonych kształtów,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi na dany temat,
 • kształtowanie nawyków higienicznych, kulturalnych, umiejętności samoobsługowych,
 • uczestniczenie w spacerach i ćwiczeniach ruchowych na świeżym powietrzu,
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku