Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na maj 2014 r. Grupa Gwiazdeczki

I. Tematyka

I. Polska – moja ojczyzna
II. Jestem Europejczykiem
III. Bawimy się w teatr
IV. Nasi rodzice

II. Treści programowe

Nasza miejscowość, nasz region
Poznawanie swojej miejscowości, nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych zabytków i miejsc
Jesteśmy Polakami                                                                                                                                                                                                                 Rozwijanie poczucia przynależności narodowej
-podawanie nazwy naszego kraju, symboli: flagi, godła, hymnu
-poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
-nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór Tatr oraz największych miast Polski.
-stosowanie zwrotów: Jestem Polakiem. Mieszkam w Polsce. Mówię po polsku.
Polska w Europie                                                                                                                                                                                                        Zainteresowanie Unią Europejską
- wyjaśnienie znaczenia zdań: Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami
-wyjaśnienie, jakie znaczenie  ma dla Polski przynależność do Unii Europejskiej
- poznawanie nazw wybranych państw należących do Unii Europejskiej
- poznawanie charakterystycznych zwyczajów, tradycji, poznawanie baśni wybranych państw należących do UE.
W świecie sztuki.
Teatr
Udział w przedstawieniach teatralnych
- oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu i w teatrze
- przygotowanie kącika teatralnego
- swobodne improwizacje słowne i ruchowe znanych utworów literackich
lub wymyślonych przez dzieci
wzbogacenie kącika w stroje, maski, wspólne wykonanie pacynki, kukiełki, sylwety (do teatrzyku cieni)
- uczestniczenie w zabawach pantomimicznych z elementem dramy.
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
- podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują, czym się zajmują
- opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.
Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym
- przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominku, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.