Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik 2013 r. – gr. Gwiazdeczki

Tematy kompleksowe:
1. Jaki jestem?
2. Moja rodzina
3. To jest mój dom
4. Domowi ulubieńcy
5. Jesienne drzewa
Treści programowe:
Nasza edukacja matematyczna
Orientacja przestrzenna
- różnicowanie prawej i lewej strony ciała
- określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok, na prawo od, na lewo od
To ja
Podawanie informacji o sobie
- określanie swoich cech fizycznych: płeć, wzrost(w odniesieniu do innych),
- wiek, koloru włosów, oczu )
Nasze rodziny
Podawanie informacji na temat swojej rodziny
-podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
-pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych.
Nasz kontakt z techniką
Urządzenia gospodarstwa domowego
- poznawanie urządzeń gospodarstwa domowego
- dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
- poznawanie zasad działania wybranych urządzeń, np.: odkurzacza, miksera, ekspresu, zasad bezpiecznego korzystania z nich.
Nasze bezpieczeństwo na co  dzień
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
- samowolne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
Poznajemy przyrodę
Przyroda w sali, w domu
- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen,
- wychodzenie na spacer nazywanie dorosłych i młodych zwierząt
Poznajemy przyrodę
Jesień
-obserwowanie środowiska przyrodniczego zwrócenie uwagi na dominującą kolorystykę zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
-oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich.