Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na październik 2013 r. – gr. Słoneczka

TEMATY KOMPLEKSOWE:
1) Idzie jesień z pełnym koszem
2) Jacy jesteśmy
3) Moja rodzina
4) To jest mój dom
5) Nasi milusińscy

- Wdrażanie dzieci do  mycia rąk z przestrzeganiem kolejnych etapów tej czynności i dokładnością ich wykonywania
- Przyzwyczajanie dzieci prawidłowego wycierania nosa chusteczką higieniczną
- Przyzwyczajanie do umiejętnego i kulturalnego jedzenia
- Przyzwyczajanie dzieci do odnoszenie zabawek na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie
- Stopniowe opanowywanie umiejętności samodzielnego ubierania się – odwracania ubrań na prawą stronę np. przy odpoczynku
- Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
- Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu
- Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy
- Podawanie informacji o sobie i na temat swojej rodziny
- Nabywanie doświadczeń konstrukcyjno – technicznych, uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
- Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wychodzenia na spacer, itp
- Poznawanie wartości moralnych: doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich)    wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi