Przetargi


Łuków, dnia 17.12.2015r.

 

Zapytanie cenowe

 

 

W związku z planowanymi zakupami w roku 2016, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup :

a)     Warzywa i owoce - zał.1

b)     Mączne produkty garmażeryjne – zał.2

c)     Ziemniaki – zał.3

d)     Warzywa i owoce mrożone – zal.4

e)     Pieczywo – zał.5

f)      Ryby mrożone i wędzone , produkty rybne – zał. 6

g)     Produkty spożywcze różne – zał.7

h)     Mięso – zał.8

i)      Jaja – zał.9

j)      Drób – zał.10

k)    Środki czystości – zał.11

dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie

 

Zakup obejmowałby częściowe dostawy w zależności od potrzeb w okresie 01.01.2016 – 31.12.2016r.

 

Ofertę proszę złożyć osobiście lub pocztą w sekretariacie szkoły , na odpowiednim załączniku do dnia 30.12.2015 r. do godz. 12.00

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

          w formie pisemnej na adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łukowie ul. Partyzantów 15  21-400 Łuków

 

Kryterium wyboru :  najniższa cena brutto.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

                       

 


24.04.2014r.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukowie

 

      Powiększ obraz

 

 

 

 

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT