Nowości Plan Koła zaint. Ło-buziak Rozrywka Linkownia  


Strona dla uczniów zawierająca wiadomości z informatyki         

 


Drodzy uczniowie

Ze względu na panującą pandemię  wywołaną koronawirusem nowy rok szkolny zaczniemy w niecodziennych okolicznościach.  Was, Waszych rodziców i pracowników szkoły będą obowiązywały pewne zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać. 

Podstawowe zasady zapewniające ochronę przed koronawirusem:

1.     Na zajęcia lekcyjne  przychodzą tylko uczniowie.

2.     Unikać miejsc gdzie są znaczne skupiska  ludzi.

3.     Wchodząc do szkoły i kierując się do szatni  zdezynfekuj dłonie płynem odkażającym i załóż maseczkę. Można ją zdjąć będąc już w sali lekcyjnej. Maseczkę zakładaj również wychodząc na korytarz w czasie przerwy.

4.     Unikaj  bezpośrednich kontaktów z innymi osobami np.  nie podawaj ręki, nie dotykaj innych . Zawsze staraj się zachować odległość min. 1,5m od osób przebywających w Twoim otoczeniu.

5.     Często myj dłonie.

6.     Zasłaniaj usta i nos zgiętym łokciem podczas kichania czy kaszlu.

7.      Na zajęcia przynoś własne przybory i nie pożyczaj ich nikomu.

8.     Nie  częstuj innych  jedzeniem i piciem.

9.     Stosuj się do poleceń nauczycieli.

Stosując się do tych procedur  możecie zapewnić bezpieczeństwo sobie i Waszym rodzinom .

Z okazji rozpoczęcie roku szkolnego życzę Wam  wielu sukcesów i owocnej nauki.  Mam nadzieję, że potrafimy wspólnie przetrwać ten trudny czas.

 

Dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie
Karol Ciołek


OFFICE 365

Obsługa Microsoft Teams z poziomu ucznia

https://www.youtube.com/watch?v=FRAjhDD0Ws4

Instrukcja odsyłania plików przesłanych przez nauczyciela

 

Instrukcje do Teams

Odesłanie pracy i plików wykonanych na własnym komputerze przez TEAMS

·       Będąc zalogowanym na swoje konto TEAMS

·       kliknij w zadania

·       w zadaniach kliknij na zadane zadanie

·       pod zadaniem kliknij w +Dodaj pracę

·       otworzy się okno One Dive

·       w lewym dolnym róg kliknij  (Przekaż z tego komputera)

·       wyszukaj na swoim  komputerze prace i podepnij ją

·       kliknij gotowe

·       praca pojawi się na dole nad przyciskiem +(dodaj pracę)

·       kliknij w prawym górnym rogu PRZEŚLIJ

Tworzenie i odesyłanie pracy  wykonanej w programie EXCEL, WORD, POWER POINT i.t.p z OFFICE 365 przez TEAMS

·        Będąc zalogowanym na swoje konto TEAMS

·       kliknij w zadania

·       w zadaniach kliknij na zadane zadanie

·       pod zadaniem kliknij w (+Dodaj pracę)

·       otworzy się okno One Dive

·       kliknij + nowy plik

·       wybierz np. EXCEL

·       Otworzy ci się arkusz pracy w EXCELU nadaj mu nazwę

·       kliknij dołącz

·       kliknij na powstały plik

·       zrób w nim zadanie

·       zamknij plik EXCEL

·       kliknij w prawym górnym rogu PRZEŚLIJ

 


Terminy wejść na Pływalnię Krytą „Delfinek” w miesiącach luty – maj w roku szkolnym 2019/2020 (II półrocze)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie

 

WTORKI 11.02, 18.02, 25.02, 03.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 07.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05

ŚRODY 12.02, 19.02, 26.02, 04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 15.04, 29.04, 06.05, 13.05, 20.05, 27.05

PIĄTKI 14.02, 21.02, 28.02, 06.03, 13.03, 20.03, 27.03, 03.04, 17.04, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05

 

W związku z kalendarzem uroczystości szkolnych terminy zajęć mogą ulec niewielkim zmianom. Informacje będą przekazywane na bieżąco.


Prezentacja o Henryku Sienkiewiczu

w formacie odp                                    w formacie pdf

źródło:wikipedia

Warto skorzystać!!!

Materiały przygotowane przez nauczyciela polonistę naszej szkoły, p.Justynę Mościcką


Program Insta.Ling

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w XIV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek z języka angielskiego. Insta.Ling wspiera naukę nie tylko języka angielskiego, ale również niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Czym jest Insta.Ling?

Insta.Ling jest:

·       systemem do nauki nowych słówek

·       systemem do utrwalania słówek

·       systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia

·       systemem do śledzenia postępów ucznia


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Partyzantów 15 zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeśli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę to koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej w dniach

od 15 listopada do 29 listopada 2017r. w godz. 8.00 – 14.00.

Czekamy na książki w dobrym stanie, które ,,uwolnimy” i podzielimy się z innymi.

Z góry dziękujemy

UWOLNIJ KSIĄZKĘ /BOOKCROSSING/

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku. Uwalnianie książę ( krążenie książek) – to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom polegająca na pozostawieniu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

W naszej bibliotece ,,uwolnione” książki zostaną opatrzone specjalną pieczątką i wystawione na przygotowanym do tego regale umieszczonym w bibliotece szkolnej. Regał będzie opatrzony informacją o akcji oraz hasłem ,,Jestem uwolnioną książką”. Taką książkę będzie można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.


Dziennik elektroniczny

Adres dziennika elektronicznego, instrukcja pierwszego logowania oraz instrukcja odzyskania hasła do dziennika znajduje się w zakładce Dziennik elektroniczny na kolumnie


 

Program Insta.Ling dla Szkół

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek z języka angielskiego. Insta.Ling wspiera naukę nie tylko języka angielskiego, ale również niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Czym jest Insta.Ling?

Insta.Ling jest

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony nauczyciela?

Nauczyciel korzystający z Insta.Ling realizuje co tydzień następujące zadania:

 1. Przydziela nowe słówka dla klas
 2. Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów
 3. W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach Insta.Ling

Systematyczność jest głównym elementem decydującym o ilości przyswajanego przez ucznia materiału. Wynika z tego, że skupiając się na samej tylko ocenie systematyczności nauczyciel gwarantuje lepsze efekty. Ma to też aspekt motywujący dla słabszych uczniów, gdyż kwestia systematyczności nie stawia ich w gorszej pozycji wobec bardziej zdolnych uczniów. Najlepsi uczniowie mogą natomiast poznawać słówka z pakietów dodatkowych dzięki czemu mogą wybić się ponad poziom klasy.

Zachęcamy uczniów do systematycznej pracy, a tych, którzy jeszcze nie przystąpili do dołączenia. Rodziców prosimy o wspieranie swoich dzieci i przypominanie o wykonywaniu sesji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instaling.pl.

 


Nasza szkoła oczami uczniów

Uczniowie klas szóstych na zajęciach komputerowych opracowywali prezentacje "Moja szkoła w Europie". Oto najlepsze prace.


Lektury szkolne

Aktualny wykaz lektur obowiązujący w bieżącym roku szkolnym znajduje się w dziale Biblioteka - Lektury


Konkurs TIK-TAK

(wyciąg z regulaminu konkursu)

 1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 08.04.2013 do 12.04.2013
 2. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
 3. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
  a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
  b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 2 razy,
  c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego poziomu szkoły,
  d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
  e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
 4. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
 5. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
 6. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie.
  Ranking będzie zawierał listę 100 najlepszych uczniów i 100 najlepszych szkół.
  Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
 7. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
 8. Ranking szkół tworzony jest na podstawie średniej liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi przypadającej na jednego ucznia danej szkoły.

Konkurs TIK-TAK

Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu informatycznego TIK-Tak muszą zarejestrować się na stronie www.tik-tak.eecdl.pl

Dokładana instrukcja procesu rejestracji:

1. Wchodzimy na stronę www.tik-tak.eecdl.pl i wybieramy GRAJ

2. Wciskamy PRZEJDŹ DO SYSTEMU GRY

3. W oknie do logowania wybieramy REJESTRACJA

 

4. Z dostępnych list rozwijalnych wybieramy województwo: lubelskie i Szkoła podstawowa.

5. Wśród zarejestrowanych szkół odszukujemy naszą szkołę.

6. Wypełniamy formularz rejestracyjny swoimi danymi.

7. Na skrzynkę pocztową przyjdzie potwierdzenie rejestracji. Klikamy w link i potwierdzamy.

8. Po kilku godzinach na skrzynkę pocztową otrzymamy login i hasło dostępowe do naszego konta w grze.

9. WAŻNE!!! Konieczne jest też wydrukowanie OŚWIADCZENIA (zgody rodziców na udział ucznia w konkursie), które znajdziemy na stronie www.tik-tak.eecdl.pl w zakładce POBIERZ. Wydrukowane i podpisane przez rodziców oświadczenie przynosimy do szkoły do nauczyciela informatyki i dopiero wtedy możemy uczestniczyć w konkursie.

10. Rejestracja i przyniesienie oświadczenia musi nastąpić przed 10 kwietnia 2015r.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.


Zasady właściwego zachowania się w szkole ustalone przez uczniów klas IV - VI

1. Nie biegamy po szkole, nie siadamy na schodach.

2. Nie stosujemy przemocy.

3. Nie wszczynamy bójek.

4. Nie używamy wulgaryzmów.

5. Kulturalnie zachowujemy się w kolejkach do stołówki/sklepiku.

6. Pomagamy młodszym lub potrzebującym.

7. W czasie przerw nie zachowujemy się głośno.

8. Kulturalnie odzywamy się do siebie.

9. Kulturalnie schodzimy do stołówki/szatni.

10. Zdecydowanie reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.

11. Szanujemy cudzą własność i dbamy o mienie szkoły.

12. Zachowujemy się kulturalnie wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

13. Mijając kolegów celowo nie potrącamy i nie popychamy ich.

14. Poruszamy się prawą stroną.

15. Nie tarasujemy schodów.

16. Nie zaglądamy do cudzych szafek i nie bierzemy z nich żadnych rzeczy.

17. Zachowujemy się fair play.

18. Nie krytykujemy innych i nie wyśmiewamy się z nich.

19. Nie przebywamy w łazienkach bez potrzeby.

20. Nie używamy telefonów komórkowych w szkole.

21. Nie używamy niebezpiecznych przedmiotów.

22. Słuchamy nauczyciela i wykonujemy jego polecenia.

23. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

24. Szanujemy innych i ich zdanie na jakiś temat.


Fragmenty Statutu

§ 78

Szczegółowe obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek:

1/ dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje,
2/ systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
2a/ usprawiedliwiać wszystkie swoje nieobecności pisemnym usprawiedliwieniem przygotowanym przez rodziców i dostarczonym wychowawcy w terminie 7 dni od daty powrotu na zajęcia szkolne,
3/ systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
4/ współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialny za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej,
5/ okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,
6/ pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
7/ przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
8/ stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności,
9/ dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
10/ przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu,

10a/ być ubranym w strój galowy tj. białą bluzkę/ koszulę i granatową lub czarną spódnice/ spodnie,  w czasie organizowanych przez szkołę zajęć z okazji

 świąt państwowych, święta szkoły, w dniu sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w klasach VI , w czasie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych   

 
11/ Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, elektronicznych urządzeń służących do łączności oraz odtwarzaczy audio-video podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Podczas zajęć telefon i urządzenia powinny być wyłączone. Od zasady tej można odstąpić tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie) i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. W innych sprawach niecierpiących zwłoki rodzice mogą kontaktować się z dziećmi za pomocą telefonu stacjonarnego będącego na wyposażeniu szkoły. rejestracja obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w innych sytuacjach dyrektora szkoły.
12/ przestrzegać postanowień statutu szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole i ustaleń władz szkolnych.
13/ Uczeń, który nie przestrzega obowiązków szkolnych określonych w  §78 Statutu podlega karom przewidzianym w "Regulaminie kar i nagród" oraz "Regulaminie ustalania oceny za zachowanie". (zm z dnia 29.08.2007r.)


12/ przestrzegać postanowień statutu szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole i ustaleń władz szkolnych.
13/ Uczeń, który nie przestrzega obowiązków szkolnych określonych w  §78 Statutu podlega karom przewidzianym w "Regulaminie kar i nagród" oraz "Regulaminie ustalania oceny za zachowanie". (zm z dnia 29.08.2007r.)


Ważna informacja!!!

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT