Nowości Plan Koła zaint. Ło-buziak Rozrywka Linkownia  


ZAPROSZENIE

Biblioteka szkolna w budynku przy ul. Partyzantów 15 zaprasza wszystkich czytelników i sympatyków książek do wzięcia udziału w akcji UWOLNIJ KSIĄŻKĘ.

Akcja skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Jeśli masz ciekawą, przeczytaną i niepotrzebną książkę to koniecznie przynieś ją do biblioteki szkolnej w dniach

od 15 listopada do 29 listopada 2017r. w godz. 8.00 – 14.00.

Czekamy na książki w dobrym stanie, które ,,uwolnimy” i podzielimy się z innymi.

Z góry dziękujemy

UWOLNIJ KSIĄZKĘ /BOOKCROSSING/

Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 roku. Uwalnianie książę ( krążenie książek) – to idea nieodpłatnego przekazywania książek innym osobom polegająca na pozostawieniu ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach specjalnie oznaczonych. Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi.

W naszej bibliotece ,,uwolnione” książki zostaną opatrzone specjalną pieczątką i wystawione na przygotowanym do tego regale umieszczonym w bibliotece szkolnej. Regał będzie opatrzony informacją o akcji oraz hasłem ,,Jestem uwolnioną książką”. Taką książkę będzie można zabrać ze sobą do domu, przeczytać, przynieść z powrotem i zabrać kolejną.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z zapisem §5 ust.1 pkt1  Rozporządzeniem MEN z dn. 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017r. 1603 ) dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym  2017/2018 są dni:

13 października 2017r.  (piątek)

02 listopada 2017r. (czwartek)

22 grudnia (piątek)

02 stycznia 2018r. (wtorek)

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)

02 maja 2018r. (środa)

04 maja 2018r. (piątek)

01 czerwca 2018r. (piątek)

W wymienionych dniach w świetlicy szkolnej będą zorganizowane  zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci,  które nie będą miały zapewnionej  przez rodziców opieki .

Powyższa decyzja został ustalona w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

 


Dziennik elektroniczny

Adres dziennika elektronicznego, instrukcja pierwszego logowania oraz instrukcja odzyskania hasła do dziennika znajduje się w zakładce Dziennik elektroniczny na kolumnie


Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Moja Niepodległa”Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej prezentacji multimedialnej, 3-5 minutowej etiudy na temat niepodległości.
Cele:
1. Przedstawienie swojej wizji idei niepodległości.
2. Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach, związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie lokalnym i regionalnym, w szczególności poprzez projekty dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjnym.
3. Promowanie kreatywności w podejściu do hasła „ Moja Niepodległa” tak, by skłonić do stworzenia własnej, indywidualnej definicji niepodległości poprzez wypowiedzi artystyczne.
4. Podnoszenie świadomości o wydarzeniach związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci regionalnej.
5. Podkreślenie różnorodności działań i dążeń, prowadzących do niepodległości. 6. Wzmacnianie poczucia wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności człowieka.
więcej informacji na stronie, karta zgłoszenia do konkursu.
Prezentacje należy przynieść do nauczyciela najpóźniej do 27.10.2017r.


Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Wyspy Portugalii”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć prezentację multimedialną na temat wysp Portugalii. Prezentacja w formacie ppt lub pptx powinna zawierać od 15 do 20 slajdów. Pracę należy zapisać na płycie CD i przynieść wraz z kartą zgłoszeniową do nauczyciela informatyki do 3 listopada 2017r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

więcej informacji na stronie konkursuW  tym roku po raz szesnasty Europa świętuje swoje bogactwo językowe.

Europejski Dzień Języków

został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku.

 Tegoroczne wydarzenie będzie świetna okazją do podkreślenia językowej różnorodności i pokazania, że nauka języków obcych może być  dobrą zabawą i fascynującą przygodą.

Nasza szkoła postanowiła również wziąć udział w tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Języków poprzez organizowanie dla uczniów konkurs plakatów i pocztówek pod hasłem 

„150 języków to bogactwo Europy...”

· konkurs jest adresowany do dzieci uczących się w klasach 4-7

· konkurs ma formę pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką

· plakaty i pocztówki mają za zadanie popularyzacji wiedzy o krajach europejskich, prezentując poszczególne kraje, informacje o języku i obyczaje kulturowe

· każda praca musi posiadać opis-tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa do której chodzi

· zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele języków obcych w terminie od 12.09.2017 do 25.09.2017

· konkurs odbędzie się 26.09.2017

· laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i ocenę celującą, która jako cząstkowa zostanie wpisana do dziennika lekcyjnego. Uczniowie wyróżnieni II i III miejscem otrzymają oceny bardzo dobre, które jako cząstkowe zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego.


Uczniowie, którzy osiągnęli w roku szkolnym 2016/2017 średnią ocen 4,75 i wyższą:

Prymus szkoły

w roku szkolnym 2016/2017

Emilia Śledź

klasa VI A    śr. – 6,00

 

Klasa IV A

Wychowawca klasy: Waldemar Mularczyk

Średnia Klasy – 4,89

1.     Gałęzowska Julia – 5,73

2.     Biernacka Amelia – 5,64

3.     Zemło Dominika – 5,64

4.     Niedziółka Kinga – 5,55

5.     Szczygielska Aleksandra – 5,55

6.     Purzycka Anna – 5,45

7.     Białowąś Kinga – 5,27

8.     Śledź Karina  - 5,27

9.     Wiącek Paweł – 5,27

10.  Koper Martyna – 5,18

11.  Pawlikowska Patrycja – 5,00

12.  Młynarczyk Konrad – 4,91

13.  Woliński Mikołaj – 4,91

14.  Jóźwik Amelia – 4,82

15.  Kowalewski Jonasz – 4,82

16.  Wasilewska Amelia – 4,82

Klasa IV B

Wychowawca klasy: Anna Pudełek

Średnia Klasy – 4,32

1.     Olek Gabriela – 5,27

2.     Szczygielska Karolina – 5,27

3.     Wawryniuk Weronika – 5,18

4.     Domańska Natalia – 5,00

5.     Dybciak Weronika – 5,00

6.     Wójcik Agnieszka – 4,91

7.     Zaniewicz Aleksandra – 4,91

8.     Zarzycka Laura – 4,82

Klasa IV C

Wychowawca klasy: Joanna Bartmańska

Średnia Klasy – 3,85

1.     Matysiak Julia – 5,27

2.     Maruszewska Kinga – 5,00

Klasa IV D

Wychowawca klasy: Alicja Kuźma

Średnia Klasy – 4,28

1.     Odrzygóźdź Kamil – 5,27

2.     Pogorzelski Bartosz – 5,09

3.     Łukasik Jakub – 5,00

4.     Fajzetel Barbara – 5,00

Klasa IV E

Wychowawca klasy: Lidia Radomyska

Średnia Klasy – 4,41

1.     Masiak Bartosz – 5,36

2.     Sierociuk Karolina – 5,36

3.     Kachniarz Filip – 5,27

4.     Sych Jakub – 5,09

5.     Tomasik Magdalena – 5,09

6.     Bielecka Nina – 5,00

7.     Opolska Dagmara – 4,82

8.     Chomicz Amelia – 4,82

9.     Janowski Mikołaj – 4,82

10.  Szyndler Aleksandra – 4,82

Klasa IV F

Wychowawca klasy: Bogusława Świderska

Średnia Klasy – 4,24

1.     Kojtych Karol – 5,64

2.     Jasińska Karolina – 5,36

3.     Sierociuk Bartłomiej – 527

4.     Banasiuk Julia – 5,00

5.     Kondracka Dominika – 4,82

Klasa V A

Wychowawca klasy: Anna Poźniak

Średnia Klasy – 4,37

1.     Banach Rafał – 5,82

2.     Osypińska Iga – 5,45

3.     Kowalczyk Maciej – 5,27

4.     Mazur Julia – 5,09

5.     Wysokińska Julia – 5,09

6.     Wysokiński Dawid – 5,09

7.     Siwiec Jakub – 4,91

8.     Wisiński Jakub – 4,91

Klasa V B

Wychowawca klasy: Marta Kowalczyk

Średnia Klasy – 4,31

1.     Cisiak Magdalena – 5,73

2.     Warowny Marcel – 5,55

3.     Piros Dominika – 5,36

4.     Kalczewski Michał – 5,18

5.     Dybciak Agata – 5,18

6.     Suchodolska Michalina – 5,00

7.     Radzikowska Maja – 4,91

Klasa V C

Wychowawca klasy: Sławomira Szczygielska

Średnia Klasy – 3,74

1.     Nowicka Dobrosława – 5,73

2.     Wiącek Oliwia – 5,45

3.     Kowalczyk Patrycja – 5,09

4.     Łukasik Karolina – 4,82

Klasa V D

Wychowawca klasy: Barbara Sikora

Średnia Klasy – 4,02

1.     Radomyska Weronika – 5,27

2.     Wasiluk Kinga – 5,09

3.     Rodak Kornelia – 5,09

4.     Witczuk Weronika – 4,82

Klasa V E

Wychowawca klasy: Teresa Lonty

Średnia Klasy – 4,00

1.     Salamończyk Weronika – 5,91

2.     Karwowska Marta – 5,30

3.     Kulpa Adrianna – 5,27

4.     Janaszek Marcin – 5,00

5.     Zabłocka Marta – 4,91

Klasa V F

Wychowawca klasy: Anna Wysocka

Średnia Klasy – 4,36

1.     Dybciak Anna – 5,36

2.     Paszkiewicz Bartosz – 5,27

3.     Borek Aleksandra – 5,18

4.     Pulik Karolina – 5,18

5.     Zalewska Małgorzata – 5,18

6.     Chojniak Bartosz – 5,09

7.     Kęzik Aleksandra – 5,00

8.     Fejtko Maja – 4,91

9.     Adkonis Aleksandra – 4,82

10.  Buczkowski Jakub – 4,82

11.  Celińska Oliwia – 4,82

12.  Karwowska Katarzyna – 4,82

13.  Rybka Aleksandra – 4,82

Klasa VI A

Wychowawca klasy: Jolanta Suchodolska

Średnia Klasy – 4,33

1.     Śledź Emilia – 6,00

2.     Łukasik Katarzyna – 5,27

3.     Celiński Dawid – 5,09

4.     Wolny Martyna – 5,09

5.     Rudź Laura – 5,00

6.     Kamińska Kinga 4,82

Klasa VI B

Wychowawca klasy: Sławomir Uszko

Średnia Klasy – 3,39

1.     Harasimik Jakub – 5,00

2.     Antoniak Karolina – 4,80

Klasa VI C

Wychowawca klasy: Janusz Rzymowski

Średnia Klasy – 4,05

1.     Ciołek Aleksandra – 5,73

2.     Purzycki Jakub – 5,36

3.     Niebrzegowski Jakub – 5,18

4.     Chacińska Anna – 4,91

5.     Dąbrowska Gabriela – 4,82

Klasa VI D

Wychowawca klasy: Elżbieta Wawerek

Średnia Klasy – 4,41

1.     Abramek Patrycja – 5,82

2.     Orzeł Julia – 5,64

3.     Zarzycki Maciej – 5,64

4.     Wiąckiewicz Julia – 5,36

5.     Bartołd Wojciech – 5,27

6.     Michalak Natalia – 5,27

7.     Nurzyńska Maja – 5,09

8.     Zajglic Maciej – 5,09

9.     Kisiel Julia – 5,00

10.  Duszyńska Oliwia – 4,82

11.  Kisiel Arkadiusz – 4,82

12.  Szcześniak Szymon – 4,82

Klasa VI E

Wychowawca klasy: Ewa Szymańska

Średnia Klasy – 4,33

1.     Chruściel Zuzanna – 5,45

2.     Jączek Natalia – 5,27

3.     Król Karol – 5,18

4.     Kisiel Martyna – 5,09

5.     Skwarek Natalia – 5,00

6.     Zając Julia – 5,00

7.     Aniszewski Jakub – 5,00

8.     Władziński Michał – 5,00

9.     Kachniarz Oliwia – 5,00 

Klasa VI F

Wychowawca klasy: Małgorzata Janasz

Średnia Klasy – 4,19

1.     Cabaj Karolina – 5,64

2.     Celińska Maja – 5,50

3.     Hajduczyńska Maria – 5,45

4.     Wlizło Zuzanna – 5,45


Program Insta.Ling dla Szkół

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do V Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek z języka angielskiego. Insta.Ling wspiera naukę nie tylko języka angielskiego, ale również niemieckiego, hiszpańskiego i ortografii polskiej.

Czym jest Insta.Ling?

Insta.Ling jest

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielowi, uczniom i rodzicom bezpłatny dostęp do Insta.Ling w ramach programu szkolnego. Dodatkowo nauczyciel dostaje bieżące wsparcie we wdrożeniu i używaniu systemu od zespołu Insta.Ling.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony ucznia?

Uczeń codziennie loguje się do Insta.Ling za pomocą loginu i hasła przekazanego przez nauczyciela i wykonuje powtórkę około 20 słówek, co średnio zajmuje od 2 do 8 minut. Po każdej wykonanej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Jak wygląda codzienna praca z Insta.Ling od strony nauczyciela?

Nauczyciel korzystający z Insta.Ling realizuje co tydzień następujące zadania:

 1. Przydziela nowe słówka dla klas
 2. Sprawdza systematyczność pracy i postępy uczniów
 3. W klasie przedstawia uczniom oceny ich pracy w ramach Insta.Ling

Systematyczność jest głównym elementem decydującym o ilości przyswajanego przez ucznia materiału. Wynika z tego, że skupiając się na samej tylko ocenie systematyczności nauczyciel gwarantuje lepsze efekty. Ma to też aspekt motywujący dla słabszych uczniów, gdyż kwestia systematyczności nie stawia ich w gorszej pozycji wobec bardziej zdolnych uczniów. Najlepsi uczniowie mogą natomiast poznawać słówka z pakietów dodatkowych dzięki czemu mogą wybić się ponad poziom klasy.

Zachęcamy uczniów do systematycznej pracy, a tych, którzy jeszcze nie przystąpili do dołączenia. Rodziców prosimy o wspieranie swoich dzieci i przypominanie o wykonywaniu sesji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie instaling.pl.

 


Nasza szkoła oczami uczniów

Uczniowie klas szóstych na zajęciach komputerowych opracowywali prezentacje "Moja szkoła w Europie". Oto najlepsze prace.


Lektury szkolne

Aktualny wykaz lektur obowiązujący w bieżącym roku szkolnym znajduje się w dziale Biblioteka - Lektury


Konkurs TIK-TAK

(wyciąg z regulaminu konkursu)

 1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 08.04.2013 do 12.04.2013
 2. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
 3. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
  a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
  b. w ciągu doby uczeń może uruchomić test 2 razy,
  c. pytania są losowane z grupy pytań przewidzianych dla danego poziomu szkoły,
  d. każde pytanie posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna,
  e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
 4. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
 5. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
 6. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie.
  Ranking będzie zawierał listę 100 najlepszych uczniów i 100 najlepszych szkół.
  Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
 7. Ranking indywidualny tworzony jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
 8. Ranking szkół tworzony jest na podstawie średniej liczby poprawnie udzielonych odpowiedzi przypadającej na jednego ucznia danej szkoły.

Konkurs TIK-TAK

Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu informatycznego TIK-Tak muszą zarejestrować się na stronie www.tik-tak.eecdl.pl

Dokładana instrukcja procesu rejestracji:

1. Wchodzimy na stronę www.tik-tak.eecdl.pl i wybieramy GRAJ

2. Wciskamy PRZEJDŹ DO SYSTEMU GRY

3. W oknie do logowania wybieramy REJESTRACJA

 

4. Z dostępnych list rozwijalnych wybieramy województwo: lubelskie i Szkoła podstawowa.

5. Wśród zarejestrowanych szkół odszukujemy naszą szkołę.

6. Wypełniamy formularz rejestracyjny swoimi danymi.

7. Na skrzynkę pocztową przyjdzie potwierdzenie rejestracji. Klikamy w link i potwierdzamy.

8. Po kilku godzinach na skrzynkę pocztową otrzymamy login i hasło dostępowe do naszego konta w grze.

9. WAŻNE!!! Konieczne jest też wydrukowanie OŚWIADCZENIA (zgody rodziców na udział ucznia w konkursie), które znajdziemy na stronie www.tik-tak.eecdl.pl w zakładce POBIERZ. Wydrukowane i podpisane przez rodziców oświadczenie przynosimy do szkoły do nauczyciela informatyki i dopiero wtedy możemy uczestniczyć w konkursie.

10. Rejestracja i przyniesienie oświadczenia musi nastąpić przed 10 kwietnia 2015r.

Zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.


Zasady właściwego zachowania się w szkole ustalone przez uczniów klas IV - VI

1. Nie biegamy po szkole, nie siadamy na schodach.

2. Nie stosujemy przemocy.

3. Nie wszczynamy bójek.

4. Nie używamy wulgaryzmów.

5. Kulturalnie zachowujemy się w kolejkach do stołówki/sklepiku.

6. Pomagamy młodszym lub potrzebującym.

7. W czasie przerw nie zachowujemy się głośno.

8. Kulturalnie odzywamy się do siebie.

9. Kulturalnie schodzimy do stołówki/szatni.

10. Zdecydowanie reagujemy na wszelkie przejawy przemocy.

11. Szanujemy cudzą własność i dbamy o mienie szkoły.

12. Zachowujemy się kulturalnie wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

13. Mijając kolegów celowo nie potrącamy i nie popychamy ich.

14. Poruszamy się prawą stroną.

15. Nie tarasujemy schodów.

16. Nie zaglądamy do cudzych szafek i nie bierzemy z nich żadnych rzeczy.

17. Zachowujemy się fair play.

18. Nie krytykujemy innych i nie wyśmiewamy się z nich.

19. Nie przebywamy w łazienkach bez potrzeby.

20. Nie używamy telefonów komórkowych w szkole.

21. Nie używamy niebezpiecznych przedmiotów.

22. Słuchamy nauczyciela i wykonujemy jego polecenia.

23. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.

24. Szanujemy innych i ich zdanie na jakiś temat.


Fragmenty Statutu

§ 78

Szczegółowe obowiązki ucznia.

1. Uczeń ma obowiązek:

1/ dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje,
2/ systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne,
2a/ usprawiedliwiać wszystkie swoje nieobecności pisemnym usprawiedliwieniem przygotowanym przez rodziców i dostarczonym wychowawcy w terminie 7 dni od daty powrotu na zajęcia szkolne,
3/ systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki,
4/ współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialny za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej,
5/ okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły,
6/ pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
7/ przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia, przestrzegać porządku szkolnego, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
8/ stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy i brutalności,
9/ dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów,
10/ przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru i wyglądu,

10a/ być ubranym w strój galowy tj. białą bluzkę/ koszulę i granatową lub czarną spódnice/ spodnie,  w czasie organizowanych przez szkołę zajęć z okazji

 świąt państwowych, święta szkoły, w dniu sprawdzianu zewnętrznego przeprowadzanego w klasach VI , w czasie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych   

 
11/ Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, elektronicznych urządzeń służących do łączności oraz odtwarzaczy audio-video podczas zajęć organizowanych przez szkołę. Podczas zajęć telefon i urządzenia powinny być wyłączone. Od zasady tej można odstąpić tylko w sytuacjach szczególnych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie) i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. W innych sprawach niecierpiących zwłoki rodzice mogą kontaktować się z dziećmi za pomocą telefonu stacjonarnego będącego na wyposażeniu szkoły. rejestracja obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, a w innych sytuacjach dyrektora szkoły.
12/ przestrzegać postanowień statutu szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole i ustaleń władz szkolnych.
13/ Uczeń, który nie przestrzega obowiązków szkolnych określonych w  §78 Statutu podlega karom przewidzianym w "Regulaminie kar i nagród" oraz "Regulaminie ustalania oceny za zachowanie". (zm z dnia 29.08.2007r.)


12/ przestrzegać postanowień statutu szkoły, regulaminów obowiązujących w szkole i ustaleń władz szkolnych.
13/ Uczeń, który nie przestrzega obowiązków szkolnych określonych w  §78 Statutu podlega karom przewidzianym w "Regulaminie kar i nagród" oraz "Regulaminie ustalania oceny za zachowanie". (zm z dnia 29.08.2007r.)


Ważna informacja!!!

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT