Zespół przedmiotowy "Trzeciak" Publikacje Uroczystości Koła zaint. Sukcesy    

 

Wyprawka do „zerówki” szkolnej 2019/2020 

Rodzice, których dzieci rozpoczną 01.09.2019 r. naukę w „zerówce” szkolnej powinni zakupić:

-obuwie na zmianę

-woreczek na obuwie

-strój gimnastyczny (krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem

Rodzice nie kupują podręczników.

Organizacja zakupu pakietów edukacyjnych (karty pracy, książki) do wychowania przedszkolnego, religii i jęz. angielskiego zostanie zorganizowana przez nauczycielki.

Również informacje o zakupie materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczno – techniczne zostaną przekazane rodzicom na początku roku szkolnego.

Podobnie zostanie rozwiązany problem wyposażenia we wszystkie pomoce edukacyjne dzieci w przedszkolu.


Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2019/2020

Rodzice zakupują samodzielnie:

·       duża teczka z rączką (walizka tekturowa)

·       teczka tekturowa z gumką – 2 szt.

·       2 zeszyty w 3 linie (16 kartkowe)

·       2 zeszyty w kratkę (16 kartkowe)

·       blok rysunkowy biały

·       blok rysunkowy kolorowy

·       blok techniczny biały

·       blok techniczny kolorowy

·       papier kolorowy

·       kredki „Bambino” grube, w twardej oprawie

·       kredki pastelowe

·       ołówek, gumka, temperówka, piórnik

·       plastelina, klej, nożyczki

·       farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę

·       buty na zmianę na białych spodach

·       worek na kapcie

·       strój gimnastyczny

Podręcznik i ćwiczenia do religii "Żyjemy w Bożym świecie" z płytą interaktywną e-book, ks.dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo Jedność


Wyprawka do „zerówki” szkolnej na rok 2018/2019

Rodzice, których dzieci rozpoczną 03.09.2018 r. naukę w „zerówce” szkolnej powinni zakupić:

- pakiet „Olek i Ada” B+; autor: W. Żaba –Żabińska; wydawnictwo MAC Edukacja;

- podręcznik do języka angielskiego „Hello Starter”+ CD ROM (podręcznik + ćwiczenie) autor:M. Appel, J. Zarańska; wydawnictwo PWN;

-podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich: „Kocham dobrego Boga” (podręcznik + ćwiczenie); red. E. Osewska, ks. J. Stala; wydawnictwo Jedność

-obuwie na zmianę;

-woreczek na obuwie;

-strój gimnastyczny (krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem)

Informacje o zakupie materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczno – techniczne zostaną przekazane rodzicom na początku roku szkolnego.

 


Dzień otwarty dla przyszłorocznych uczniów klas I i ich Rodziców odbędzie się 5.06. 2018 r. w godz. 17.00 – 18.30 w szkole przy ul. Stasia

i Nel 2.

W programie:

·       17.00 – powitanie zebranych gości, sprawy organizacyjne

·       17.45 – 18.30 – zwiedzanie szkoły, gry, zabawy, niespodzianki na wesoło

Spotkanie odbędzie się na boisku szkolnym, wejście od ul. Stasia i Nel, a w razie deszczu w budynku szkoły.

 ZAPRASZAMY!


Informacja dla rodziców dzieci idących w roku szkolnym 2016/17

do „zerówki” szkolnej

Szanowni Państwo, prosimy o samodzielne zakupienie zestawu kart pracy

Pakiet „Mały Elementarz” autor: Wiesława Żaba - Żabińska wydawnictwo: MAC Edukacja

Język angielski Playtime B kl. 0 wydawnictwo: Oxford University Press

Religia „W świecie mojego Boga”. Zeszyt do ćwiczeń do kl. 0 wydawnictwo „Jedność”

oraz zaopatrzenie dzieci w worek z obuwiem na zmianę.

Pozostałe materiały niezbędne do pracy w zerówce zakupią panie nauczycielki (podobnie, jak w latach ubiegłych). Składka na ten cel wynosi 60 zł. Więcej informacji udzielą panie nauczycielki na spotkaniu z Państwem 1 –go września.

Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2016/17

Rodzice zakupują samodzielnie

 v duża teczka z rączką (walizka tekturowa)

v teczka tekturowa z gumką – 2szt.

v 2 zeszyty w 3 linie (16 kartkowe)

v 2 zeszyty w kratkę ( 16 kartkowe)

v blok rysunkowy biały

v blok rysunkowy kolorowy

v blok techniczny biały

v blok techniczny kolorowy

v papier kolorowy

v kredki „Bambino” grube, w twardej oprawie

v kredki pastelowe

v ołówek, gumka, temperówka, piórnik

v plastelina, klej, nożyczki

v farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę

v buty na zmianę na białych spodach

v worek na kapcie

v strój gimnastyczny

Podręczniki:

Rodzice nie kupują podręczników i ćwiczeń do kl. I (dzieci otrzymają bezpłatne we wrześniu), tylko do religii: „Żyjemy w Bożym świecie” Wyd. JEDNOŚĆ Kielce


 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny
"Asy z trzeciej klasy"

 


Projekt edukacyjny „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”- II etap.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem jest Grupa Edukacyjna SA. W programie uczestniczą szkoły z sześciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Koncepcja oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Przed przystąpieniem do realizacji zajęć z dziećmi należało opracować ich profil inteligencji w oparciu o teorię Howarda Gardnera. Uważa on, że każdy człowiek posiada 8 inteligencji. Są to inteligencje: językowa, ruchowa, matematyczno – logiczna, wizualno – przestrzenna, przyrodnicza, muzyczna, interpersonalna i intrapersonalna.

Cały Projekt rozpoczął się w kwietniu 2009, a zakończy 31 grudnia 2011 r. W naszej szkole w realizacji II etapu Projektu uczestniczyła klasa If z wychowawczynią – Agnieszką Bancerz. Klasa realizowała Projekt od 1 grudnia do 20 czerwca 2010r.

  Na podstawie obserwacji uczniów i kwestionariusza wywiadu z rodzicami została stworzona wstępna diagnoza profilu inteligencji uczniów, która pozwoliła stworzyć właściwe środowisko edukacyjne i takie sytuacji na zajęciach, aby dzieci mogły wykorzystywać materiały, środki dydaktyczne i aktywności charakterystyczne dla danego typu inteligencji.

 Odbyło się 50 godzin dydaktycznych. Dzieci pracowały w trzech ośrodkach zainteresowań: polonistyczno – językowym, wizualno – przestrzennym i matematyczno – przyrodniczym.

Otrzymaliśmy pomoce o wartości osiem tysięcy złotych, które zostały odpowiednio dobrane do ośrodków zainteresowań. Po zakończeniu projektu przechodzą one na własność wszystkich klas młodszych.

Zajęcia odbywały się pod hasłem – „Lubimy bawić się i uczyć – odkrywamy nasze talenty”. W czasie zajęć rozwijałam myślenie logiczne uczniów, inspirowałam do sprawnego posługiwania się językiem ojczystym, rozwijałam percepcję muzyki, kształtowałam właściwe zachowania społeczne i emocjonalne, rozmawialiśmy o poszanowaniu świata roślin i zwierząt, kształtowałam sprawność ruchową, manualną i koordynację wzrokowo- ruchową, organizowałam wycieczki i spotkania z ciekawymi ludźmi, starałam się rozwijać twórczą postawę dzieci.

Na koniec projektu przeprowadziłam diagnozę końcową profilu inteligencji każdego dziecka. Dzieci chętnie podejmowały nowe, trudniejsze zabawy. Chętnie wykorzystywały nowe środki dydaktyczne, które pobudziły ich ciekawość i rozwinęły nowe zainteresowania i dały wiele radości. Dzieci nieśmiałe nawiązały kontakty z koleżankami i kolegami podczas wspólnych zabaw i wycieczek.            

Uczestnictwo w Projekcie jest przedsięwzięciem, które zmienia sposób patrzenia na ucznia. Pokazuje, że dzieci mają różne predyspozycje i umiejętności. Ważne jest podkreślenie indywidualności każdego ucznia i pokazanie, że nikt nie powinien czuć się gorszy, a każde dziecko jest zdolne. Rolą dorosłych (nauczycieli i rodziców) jest, by te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Dobór najwłaściwszych sposobów oddziaływania na ucznia wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego dziecka, jego zainteresowań i potrzeb.

Praca z dziećmi była prowadzona zarówno podczas obowiązkowych zajęć, jak i na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Efektem zajęć była prezentacja efektów pracy uczniów, która odbyła się 17 VI 2010r.

galeria zdjęć

Agnieszka Bancerz


Prezentacja podsumowująca II etap projektu


Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

           Od marca 2009 r. nasza szkoła uczestniczy w realizacji Projektu Edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.” Jego koncepcja oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać (Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera). Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział klasa Id ze swoją wychowawczynią – Barbarą Czubaszek.

Początkiem działań było dwudniowe szkolenie prowadzone przez Edukatora. Następnie nauczycielka podczas spotkania z rodzicami przedstawiła założenia projektu i zapoznała z koncepcją inteligencji wielorakich.

Do szkoły zaczęły napływać środki dydaktyczne. Wzbudziły zainteresowanie dzieci, a u prowadzącej natychmiastową chęć zastosowania ich w praktyce. Te środki to gry planszowe, układanki, książki, historyjki obrazkowe, zestawy LOGICO, klocki. Wszystkie są ładne, kolorowe, solidnie wykonane, mające liczne walory dydaktyczne. Największa radość wzbudził Ser Szwajcarski – super zabawa doskonaląca koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną.

Najważniejszym i najtrudniejszym etapem realizacji projektu było stworzenie diagnozy profilu inteligencji każdego dziecka z klasy. Nauczycielka wykorzystała zmodyfikowany przez siebie kwestionariusz wywiadu z rodzicami oraz własne spostrzeżenia. Jest to diagnoza początkowa, która zawiera opis mocnych stron dziecka i wskazanie na słabe strony, które należy wzmacniać. Te działania to początkowy etap programu, były one prowadzone w trakcie zajęć dydaktycznych, spotkań koła literackiego oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. Przed nami (od września do grudnia 2009 r.) dalszy ciąg realizacji tego projektu.

 26 maja odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci ćwiczyły dzielenie wykorzystując korale matematyczne.

 

Ulubiona zabawa „Ser Szwajcarski”.

 

Na zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych dzieci bawią się „ Kolorowymi Gąsienicami”, ale przy okazji ćwiczą liczenie w zakresie 20 oraz sprawność manualną.

 

 Wielu chętnych zgromadziło się przy grze planszowej „Poczta”, a Michał sprawdził się jako kasjer.

 

Na spotkaniach kółka literackiego „Barwne Słowa” dzieci z zainteresowaniem bawiły się i uczyły wykorzystując zestaw LOGICO.


Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Asy z trzeciej klasy"

Dnia 28 kwietnia 2009 r. w naszej szkole odbył się  IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny pt. „Asy z trzeciej klasy”. Organizatorem konkursu są nauczycielki I etapu edukacyjnego, łukowskich szkół podstawowych: Urszula Chojnacka i Anna Pudełek( SP1), Agnieszka Jezierska i Bożena Pilska (SP4), Hanna Kiryło i Katarzyna Puszcz (SP5).

  Uczestniczyło w nim 15 uczniów wyłonionych w drodze eliminacji z konkursów szkolnych przeprowadzonych w SP nr: 1,4,5 ( 5 uczniów z każdej szkoły).

            Celem konkursu jest stworzenie zdolnym dzieciom warunków do zdobywania doświadczeń i sukcesów nie tylko we własnej klasie i szkole, ale także w naszym mieście. Udział w konkursie rozwija zainteresowania matematyczne, przygotowuje do współzawodnictwa, przyzwyczaja do wygrywania lub przegrywania.

            Chociaż nie wszyscy zdobędą pierwsze, drugie czy trzecie miejsce, to jakże miło jest znaleźć się w gronie najlepszych matematyków łukowskich szkół podstawowych I etapu edukacyjnego.

                        Wszystkim uczestnikom życzymy jak najlepszych osiągnięć i niezapomnianych przeżyć, o których będą przypominały otrzymane dyplomy, oraz nagrody ufundowane przez ZNP w Łukowie, Radę Rodziców przy szkole nr 1, sklep PROMAX, Dariusza Oskrobę-Tele-expert-partner Orange. 

 Zwycięzcami IV Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego„Asy z trzeciej klasy" zostali:

 1. Jankowska Natalia -   I miejsce,   SP nr 1

2. Smyk Magdalena -     II miejsce,  SP nr 5

3. Suchodolski Jakub III miejsce, SP nr 1

Wyróżnienie otrzymali: Kraszewska Katarzyna - SP nr 4,  Łuckiewicz Paweł SP nr1, Kościuk Rafał - SP nr 5 

                                                                                                Gratulujemy!

Galeria zdjęć z konkursu

Anna Pudełek i Urszula Chojnacka

 

LISTA UCZESTNIKÓW KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

1.JAKUB SUCHODOLSKI – SP1

2. JAKUB WERESZCZYŃSKI – SP1

3. NATALIA JANKOWSKA - SP1

4. PAWEŁ ŁUCKIEWICZ – SP1

5. BARTŁOMIEJ WARSZ – SP1

6. MAREK SAWCZUK – SP4

7. KATARZYNA KOSMALA – SP4

8. KATARZYNA KRASZEWSKA – SP4

9. DOMINIK LEŚNIAK – SP4

10. JAKUB NIEDZIÓŁKA – SP4

11. MAGDALENA SMYK – SP5

12. EMILIA POWALSKA – SP5

13. MACIEJ MĄDRY – SP5

14. RAFAŁ KOŚCIUK – SP5

15. BRAJAN OSIŃSKI – SP5

Zadania na Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Asy z trzeciej klasy" 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT