"Trzeciak" Publikacje Wydarzenia Koła zaint. Sukcesy Plan lekcji

 

 

 

GAZETKA SZKOLNA „TRZECIAK” – POCZĄTEK ISTNIENIA.

 Okazjonalnik  o nazwie „Trzeciak” funkcjonuje w naszej szkole od 1995r. W przyszłym roku szkolnym będzie obchodził swój jubileusz  XV – lecie istnienia.

Dzieciom - przynosi bieżące  informacje, ciekawostki z życia szkoły, rozrywkę, zapoznaje z postaciami wielkich Polaków, patronem  szkoły –   ks. Grzegorzem Piramowiczem, utrwala materiał nauczania.

 Nauczycielom – dostarcza satysfakcji z osiągnięć uczniów w konkursach międzyklasowych, przygotowuje bazowe informacje dotyczące świąt, wydarzeń w kraju, w szkole, uzupełnia treści nauczania.

Rodziców - informuje o tym, co dzieje się w naszej szkole, promuje ją, zachęca  do współpracy.

Założeniem organizacyjnym jest jej masowość,  gazetkę szkolną można  wykorzystać na zajęciach zintegrowanych, pobudza aktywność uczniów, rozwija inwencję twórczą, zainteresowania, zachęca do czytania, kolorowania stron, egzemplarze są niepowtarzalne, każdy może poczuć się jej redaktorem i ilustratorem.  Dostarcza rozrywki poprzez zawarty humor, krzyżówki -  zbierane przez czytelników, zachęca do rozwiązywania konkursów poprzez wygrywanie nagród,  zachęca do składania swoich artykułów i często wykorzystuje umiejętności komputerowe uczniów. W poszukiwaniu informacji dzieci korzystają z encyklopedii multimedialnej, literatury i prasy dziecięcej.

WPROWADZENIE

Pomysł założenia gazetki szkolnej zrodził się na jednej z przerw w lutym 1995r.  wtedy  z koleżanką Barbarą Czubaszek uczyłyśmy w klasach trzecich. Doszłyśmy do wniosku, że warto spróbować redagowania pisemka trzecioklasisty, bo będzie to ciekawe doświadczenie w pracy z uczniem zdolnym i niezła zabawa dla dzieci. Na początku zastanawiałyśmy się nad nazwą gazetki oraz częstotliwością jej wydawania. Ustaliłyśmy, że będzie to okazjonalnik, wydawany z różnych powodów.

            Interesujących okazji do opisania było dużo, gazetka nasza w początkowym, czteromiesięcznym okresie jej istnienia została pięciokrotnie wydana.

NAZWA GAZETKI

            Priorytetowym zadaniem było ustalenie tytułu pisemka. Propozycji nazwy dla naszej gazetki nie było dużo. Ostatecznie podobała nam się nazwa „TRZECIAK”.  Motywy wybrania tytułu były różnorodne.

„TRZECIAK”- bo redaktorami są trzecioklasiści,

„TRZECIAK”- bo podobała nam się zabawa ruchowa o tym tytule,

„TRZECIAK”- bo była to trzecia propozycja i popularne nazwisko.

Dziś słowo Trzeciak ma wielorakie znaczenie wystarczy skorzystać  z Internetu. W taki właśnie sposób została ustalona nazwa naszej gazetki, a my zostałyśmy jej redaktorkami naczelnymi. Czas na pracę redaktorską znalazłyśmy na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nas społecznie.

Pierwszy numer „Trzeciaka” zapoznawał czytelników z patronem naszej szkoły księdzem Grzegorzem Piramowiczem. Rozstrzygał konkurs na nazwę naszego pisemka, ostatnia strona została zatytułowana „Co trzeszczy pod ławką”. Nakład rozszedł się w błyskawicznym tempie, cieszył się uznaniem uczniów i ich rodziców.

 

PRACA REDAKCJI

W skład redakcji wchodziło początkowo 12 uczniów z różnych klas trzecich. Spotkania odbywały się w systemie dwutygodniowym lub w razie potrzeb. Młodzi redaktorzy dzielili się  zadaniami, wymieniali pomysły, najciekawsze propozycje, decydowali co opracują komputerowo, co powinien zawierać kolejny numer. Redakcyjni plastycy przygotowywali rysunki. Spośród prawidłowych rozwiązań krzyżówek, konkursów losowali nagrody. Redakcja angażowała się w składanie pisemka i sprzedaż na terenie szkoły.

Gazetka „Trzeciak” jest okazjonalnikiem. Ma 8 stron formatu A3. Niektóre numery zawierały kolorową wkładkę, która propagowała postacie wielkich Polaków oraz zawierała „ściągawkę”  z zasad pisowni.

Każdy numer skoncentrowany był wokół tematów bieżących, uroczystości klasowych i szkolnych, świąt imprez kulturalnych, sportowych, wycieczek; dotyczył określonych pór roku, interesujących wydarzeń, obejmował  zagadnienia ze wszystkich sfer edukacyjnych; zawierał rozrywkę, rebusy krzyżówki, zagadki, konkursy, ciekawostki z różnych dziedzin. Ostatnia strona przedstawiała kronikę wydarzeń szkolnych, humor szkolny, prezentowała zwycięzców konkursów, którzy otrzymywali atrakcyjne nagrody.

            Bardzo ważną kwestią dla redagujących jest graficzna oprawa każdego wydania. Prawie wszystkie strony miały rysunki. Gazetka powielana była na białym papierze, co było jej walorem, gdyż uczniowie kolorując okładkę, komiksy, obrazki tematyczne rozwijali umiejętności manualne, każdy Trzeciak” był oryginalny i uczeń miał wpływ na jego obraz graficzny, mógł go pokolorować według własnego pomysłu i tym samym poczuć się jego ilustratorem.

Zaproponowaliśmy też współpracę naszym koleżankom, gdyż corocznie redaktorami zostawały nauczycielki uczące w klasie trzeciej. Do gazetki mogły  dostarczać najlepsze prace swoich uczniów, informacje z życia klasy i szkoły. Zaangażowani uczniowie w skrzynce kontaktowej składali wyszukane komiksy, zagadki, krzyżówki, swoje prace redakcyjne, próby poetyckie, sprawozdania…. W kolejnych latach wśród nauczycieli i uczniów chętnych do pracy nie brakowało. Tak nasza gazetka przetrwała do chwili obecnej.

 

Rodzice także włączali się do powstawania kolejnych numerów, byli sponsorami nagród i papieru xero do powielania kolejnych edycji, pisali podziękowania i swoje spostrzeżenia. Dzięki nim cena gazetki wynosiła  50 groszy. (teraz kosztuje 1 zł) Cieszyła się dużą popularnością. W czerwcu 1995r. łączny nakład wynosił 1000 egzemplarzy.

            Celem gazetki było skierowanie jej do każdego ucznia - bez względu na możliwości intelektualne. Każdy mógł znaleźć w niej coś dla siebie: mógł czytać,  pisać, kolorować, wycinać… W czasie tworzenia kolejnych numerów panowała wspaniała atmosfera, dużo śmiechu, radości, zabawy.

Praca w zespole redakcyjnym pozwalała uczniom rozwijać zainteresowania, wzbogaca słownictwo, doskonali różne formy wypowiedzi, rozbudza wyobraźnię. Dzieci stają się bardziej odpowiedzialne za to, co robią, poznają siebie, uczą się współpracować w zespole. Redagując gazetkę same piszą teksty, wiersze, prowadzą wywiady, wyszukują materiały, wykonują rysunki. Niepostrzeżenie dla samych siebie doskonalą swój język i wzbogacają wiadomości. Młodzi redaktorzy odczuwają niezwykłą satysfakcję ze swojej pracy i uczą się odpowiedzialności za swoje słowa. Oczywiście, powstanie każdego kolejnego numeru wymagało poświęcenia wielu godzin pracy ze strony nauczycieli i ze strony uczniów. Część pracy zabierałyśmy do domów. Warto podkreślić, że taki rodzaj działalności przynosi obu stronom  dużo satysfakcji.

Sukcesem redakcji  jest także  udział  i nagrody podczas  spotkań z okazji „Dnia Olimpijczyka” wśród najlepszych uczniów, w obecności dyrekcji, nauczycieli i koleżeństwa.

Gazetka została wyróżniona w konkursie ogłoszonym przez doradców nauczania początkowego WOM w Siedlcach na temat „Nasze klasowe pisemko”, w roku 1994/95 oraz doceniona w przeglądzie prasy szkolnej w powiecie łukowskim, w roku 2003. Przegląd zorganizowany został przez ŁOK, Bibliotekę Pedagogiczną , „Głos Łukowa” oraz „Tygodnik Siedlecki”. Profesjonalni redaktorzy  wysoko ocenili poziom pisemka.

 

GAZETKA SZKOLNA „TRZECIAK” – OBECNIE

W każdym roku szkolnym gazetkę redagują uczniowie pod opieką nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Jest to praca społeczna. Co roku inny jest też jej nakład. I semestrze 2008/9 zostało wydanych 6 numerów, w tym wydanie specjalne świąteczne. Łącznie około 600 sztuk. 

Uczniowie skupiający się w grupie redakcyjnej spotykają się raz w tygodniu w celu dokonania selekcji i wybrania odpowiednich tematycznie dobranych informacji, humorów, sprawdzają poprawność rozwiązań a także losują nagrody dla zwycięzców konkursów.

Pracują pod kierunkiem p. Urszuli Chojnackiej i p. Katarzyny Mikulskiej. Do „Trzeciaka” artykuły pisze i redaguje  swoje strony siostra Kinga.

Celem „Trzeciaka” jest stymulacja aktywności umysłowej uczniów poprzez prezentowanie ciekawych treści w połączeniu z lubianą przez dzieci formą aktywności, tj. uzupełnianiem pustych pól, kolorowaniem, wykreślaniem, łamaniem szyfrów, przechodzeniem przez labirynt, odczytywaniem haseł, rozwiązywaniem konkursów….

Treść każdego numeru skupia się wokół jakiegoś wiodącego tematu, który ujęty jest w sposób łączący zagadnienia z wielu zakresów kształcenia: edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, religijnej, społecznej oraz anglojęzycznej. Zawarte są  w nim zadania sprawdzające nabyte już umiejętności (np. wierszyki – dyktanda), zadania wprowadzające nowe informacje, a także głównie zadania o charakterze rozrywkowym, mające na celu wprowadzenie pogodnego nastroju, tak pożądanego w kształceniu zintegrowanym. Najczęściej wszystkie wymienione funkcje łączą się w jednym wydaniu. Gazetka zawiera informacje dotyczące postaci wielkich Polaków, których trzecioklasiści poznają podczas cyklu kształcenia.

Najlepszym sposobem wykorzystania gazetki jest oczywiście omawianie  jeji rozwiązywanie na zajęciach pod okiem nauczyciela. Jednak większość zadań została tak skonstruowana, aby uczniowie bez problemu mogli rozwiązać je samodzielnie.

Nasza gazetka od wielu lat cieszy się popularnością w naszej szkole.

Urszula Chojnacka

13 lat  

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie może poszczycić się gazetką szkolną dla klas III o wdzięcznym tytule TRZECIAK. Jej projekt powstał w lutym 1994 roku. Pomysłodawczyniami i pierwszymi redaktorkami były panie BARBARA CZUBASZEK i URSZULA CHOJNACKA.

W TRZECIAKU można było przeczytać prace uzdolnionych uczniów: sprawozdania z wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi, swobodne teksty, wiersze. Była strona poświęcona matematyce, znalazły się kolorowanki, krzyżówki. Ostatnia strona zatytułowana „Co trzeszczy pod ławką” przynosiła humor, ciekawostki i wiadomości z życia szkoły.

Pracę nad tą gazetką podejmowały kolejne zespoły redakcyjne pod opieką swoich wychowawczyń. Nie ulegała jednak zmianom ogólna formuła gazetki. Czasopismo nadal pozostało „Okazjonalnikiem Trzecioklasisty” i przetrwało 13 lat.

           Jubileusz 10-ciolecia, w lutym 2004 roku, stał się okazją do zorganizowania imprezy dla wszystkich klas trzecich. Na urodziny TRZECIAKA zostali zaproszeni honorowi goście: Dyrekcja Szkoły, panie redagujące gazetkę w latach 1994 – 2004, byłe uczennice naszej szkoły, maturzystki – pierwsze redaktorki gazetki, Pani Justyna Widyńska – dziennikarka „Tygodnika Siedleckiego”, przedstawiciele Rady Rodziców. Przybyli również wszyscy uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawczyniami oraz łukowska telewizja MASTER TV.

W miłej, wesołej atmosferze odbywały się rozmowy z honorowymi gośćmi. Pani Ula Chojnacka oraz rodzice wręczyli TRZECIAKOWI miłe prezenty urodzinowe, Pani Justyna Widyńska opowiedziała o pracy w prawdziwej, „dorosłej” gazecie. Kolejnym etapem spotkania były nietypowe „prezenty” od każdej z klas trzecich. Uczniowie przygotowali piosenki, wesołe tańce, humorystyczne scenki. Na zakończenie odbyło się zdmuchiwanie 10 świec z wielkiego, tekturowego tortu.

            Goście zostali obdarowani najnowszym numerem TRZECIAKA, a wszyscy uczniowie słodyczami. Uroczystość przygotowały i prowadziły Panie Barbara Czubaszek i Elżbieta Rodak, redaktorki gazetki w roku szkolnym 2003/2004.

            Również i w tym roku szkolnym nasza szkolna gazetka TRZECIAK będzie wydawana. Zachęcamy do kupowania, uważnego czytania, uczestniczenia w konkursach z nagrodami! Przede wszystkim czekamy na pisemne propozycje naszych uczniów - własne  wierszyki, opowiadania, humor. Pytajcie o najnowszy numer czasopisma w sali 19.

Redakcja TRZECIAKA
Barbara Czubaszek i Elżbieta Rodak

 


Gazetka „Trzeciak” w roku szkolnym 2011/2012

Jak zwykle, gazetka adresowana była do uczniów klas trzecich, a także drugich.

W tym roku opiekunkami zespołu redakcyjnego były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Danuta Domańska i Barbara Zaniewicz.

Głównym założeniem była prezentacja twórczości i talentów uczniowskich. Redagowanie gazetki spełnia olbrzymią rolę w nauczaniu i wychowaniu:

W „Trzeciaku” umieszczane były napisane przez uczniów teksty o najważniejszych wydarzeniach z życia szkoły, uroczystościach szkolnych, imprezach klasowych, wycieczkach i świętach. W każdym numerze znalazło się miejsce na humor, zwłaszcza związany ze szkołą.

Treści dotyczyły określonych pór roku, zawierały zagadnienia ze wszystkich sfer edukacyjnych, rozrywkę, rebusy, krzyżówki, zagadki i ciekawostki.

W gazetce umieszczane były artykuły redagowane przez psychologa szkolnego dotyczące bezpieczeństwa w szkole.

Panie bibliotekarki umieszczały nowości wydawnicze dla dzieci i proponowały atrakcyjne konkursy.

Ostatnia strona przedstawiała kronikę wydarzeń szkolnych, prezentowała zwycięzców konkursów, którzy otrzymywali atrakcyjne nagrody.

Ważną sprawą dla redagujących była graficzna oprawa każdego wydania. Wszystkie nowe strony miały rysunki wykonane przez dzieci lub wyszukane w różnych źródłach.

Gazetka powielana była na białym papierze, co było jej walorem. Uczniowie mogli kolorować niektóre jej obrazki według własnego pomysłu i w ten sposób mieć wpływ na jej obraz graficzny.

Podczas zajęć z dziećmi stosowane były aktywizujące metody i formy pracy. Poszczególne zadania pobudzały ich aktywność twórczą. Stosowano ćwiczenia w mówieniu, czytaniu, opracowywaniu tekstów i pisaniu.

 Ważnym momentem dla małych redaktorów była wycieczka do redakcji naszej lokalnej gazety – tygodnika „Wspólnota Łukowska”, gdzie dzieci zapoznały się z pracą prawdziwych dziennikarzy, dowiedziały się, jak przebiega praca przy tworzeniu tygodnika, przeprowadziły wywiad z dziennikarzem. Wycieczka była dla nich ciekawym doświadczeniem i źródłem informacji o dziennikarstwie.

    

Gazetka „Trzeciak”, ze względu na duże walory wychowawcze, była często wykorzystywana na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

Praca przy redagowaniu gazetki przynosi dużo satysfakcji zarówno dzieciom, jak i nauczycielom.

Oto strony tytułowe wydanych numerów:

 


20-lecie „Trzeciaka”

W roku szkolnym 2013/2014 w naszej szkole była redagowana i wydawana gazetka szkolna „Trzeciak”. Prężnie działał  uczniowski zespół redakcyjny pod opieką Barbary Czubaszek i Hanny Wiącek.  Wydano 5 numerów gazetki, po około 140 egzemplarzy każdy. Gazetkę współredagowali uczniowie klas trzecich. Znalazły się w niej sprawozdania z wycieczek, okolicznościowe wierszyki, korytarzowe sondy. Były strony poświęcone treściom polonistycznym, matematycznym lub przyrodniczym. Dzieci pisały o tym, co aktualnie dzieje się w ich klasach, w całej szkole. Lubiły rozwiązywać zagadki, rebusy, kolorowanki. Szczególną sympatią cieszyły się konkursy, za które, ci, którzy wrzucili prawidłową odpowiedź, otrzymywali drobne nagrody. Gazetka współpracowała z biblioteką szkolną. Po całym roku pracy najaktywniejsi „mali redaktorzy” otrzymali dyplom na Dniu Olimpijczyka. W ostatnim tygodniu czerwca na uroczystym apelu B. Czubaszek i H. Wiącek podsumowały pracę i wręczyły każdej klasie słodki upominek. W tym roku szkolnym świętowaliśmy jubileusz gazetki „Trzeciak”, 20-lecie jej redagowania. Było to znakomitą okazją do tego, aby przypomnieć osoby odpowiedzialne za ten sukces. Na uroczystości Dnia Olimpijczyka p. Barbara Czubaszek wymieniła wszystkie Panie oraz wręczyła im pamiątkowe podziękowania, a zebrani rodzice i uczniowie podziękowali brawami. Tradycję redagowania gazetki szkolnej „Trzeciak” tworzyły Panie: Urszula Chojnacka, Barbara Czubaszek, Danuta Nurzyńska, Hanna Wiącek, Elżbieta Rodak, Elżbieta Mularczyk, Barbara Śledź, Barbara Ponikowska, Barbara Wiącek, Barbara Zaniewicz, Danuta Domańska, Ewa Dąbrowska.

więcej zdjęć w galerii


TRZECIAK w roku szkolnym 2014/2015

            W roku szkolnym 2014/2015 kontynuowaliśmy redagowanie szkolnej gazetki „Trzeciak’. Chętny do pracy zespół klas trzecich i drugich pracował pod opieką Danuty Domańskiej, Barbary Ponikowskiej i Barbary Zaniewicz. Zespół redakcyjny współpracował z biblioteką szkolną i siostrą Julitą. Wydano 9 numerów gazetki „Trzeciak”.  

           Uczniowie redagowali teksty związane z życiem szkoły, uroczystościami szkolnymi, świętami okolicznościowymi. Dzieci prezentowały swoją twórczość artystyczną, wybrane ciekawostki przyrodnicze, łamigłówki matematyczne, rebusy ortograficzne. Szczególną radością dla czytelników „Trzeciaka” były konkursy nagradzane drobnymi upominkami.

   W ostatnim tygodniu czerwca w podziękowaniu za całoroczne zaangażowanie w redagowanie i czytanie pisemka „Trzeciak” każda z klas otrzymała  słodką niespodziankę.

      Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów.


TRZECIAK w roku szkolnym 2016/2017          

W roku szkolnym 2016/2017 w naszej szkole była redagowana i wydawana gazetka szkolna „Trzeciak”. Prężnie działał  uczniowski zespół redakcyjny w I semestrze pod opieką  Hanny Wiącek i Barbary Zaniewicz i Moniki Sulej, a w II semestrze pod opieką  Hanny Wiącek i Barbary Zaniewicz. Wydano 8 numerów gazetki, po około 180 egzemplarzy każdy. Gazetkę współredagowali uczniowie klas trzecich i drugich.

Każdy numer skoncentrowany był wokół tematów bieżących, uroczystości klasowych i szkolnych, świąt imprez kulturalnych, sportowych, wycieczek; dotyczył określonych pór roku, interesujących wydarzeń, obejmował  zagadnienia ze wszystkich sfer edukacyjnych; zawierał rozrywkę, rebusy krzyżówki, zagadki, konkursy, ciekawostki z różnych dziedzin. Ostatnia strona przedstawiała kronikę wydarzeń szkolnych, humor szkolny, prezentowała zwycięzców konkursów.

Szczególną radością dla czytelników „Trzeciaka” były konkursy nagradzane drobnymi upominkami.

   W przedostatnim tygodniu  czerwca w podziękowaniu za całoroczne zaangażowanie w redagowanie i czytanie pisemka „Trzeciak” każda z klas otrzymała  słodką niespodziankę.

      Dziękujemy za współpracę i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT