AKTUALNOŚCI


 

Ślubowanie klas pierwszych


MARTA WARDAK nominowana do wojewódzkiej edycji „21 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO”

12 października 2017 roku w Galerii „PROwizorium” Łukowskiego Ośrodka Kultury odbyło się powiatowe jesienne święto poezji. Jako jedyna z naszej szkoły - nominację do Turnieju Wojewódzkiego „XXI JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO” w Lublinie otrzymała MARTA WARDAK z kl. IIIb. Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała EMILIA PAWLAK z kl. Ic. Opiekę artystyczną nad dziewczynkami sprawowała Barbara Zaniewicz i Hanna Wiącek. Wyróżnienie otrzymał również MACIEJ RADOMYSKI uczeń klasy 4c, instruktorem Maćka jest Pani Ewa Tomasiewicz.

Gratulujemy recytatorkom i życzymy dalszych sukcesów!!


„Koncert kamertonów"

Na początku października 2017 r. klasa 1, d” uczestniczyła w nietypowym koncercie. Zaproszonym gościem była wykwalifikowana terapeutka - Muzykoterapii Dogłębno- Komórkowej- p. Joanna Celińska. Muzykoterapia Dogłębno- Komórkowa to metoda znana w Polsce i na świecie od 10 lat.  Spełnia wszystkie normy, w tym także unijne. Również Ministerstwo Edukacji Narodowej zatwierdziło program MD-K 2010 r. Koncert za pomocą dźwięków kamertonów przynosi spokój psychiki, wyciszenie, głęboki relaks. Ku zadowoleniu uczniów i wychowawcy, z entuzjazmem przyjęto propozycję sympatycznej pani terapeutki, aby takie koncerty odbywały się w klasie raz w miesiącu.

 Bożena Śledź

Zdjęcia i filmiki

https://drive.google.com/drive/folders/0B5SY925eFMDWa1hBVkVJRVhGcnM


Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się.
(J. Kurczab)

 

Ogłoszenie

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS


Kolejny duży sukces Emilki Szcześniak

Emilka Szcześniak z klasy IIIb zajęła I miejsce na XIII Festiwalu Pieśni Patriotycznej "Pieśń  Ojczyzny Pełna”, który w dniu 26 września 2017 roku odbył się w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku. Emilka  startowała w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy  sukcesu i życzymy kolejnych!!!

     


Zajęcia nauki pływania

Od 2 października 2017r. odbywać się będą zajęcia nauki pływania na pływalni krytej "Delfinek" ...czytaj więcej


W  tym roku po raz szesnasty Europa świętuje swoje bogactwo językowe.

Europejski Dzień Języków

został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku.

Tegoroczne wydarzenie będzie świetna okazją do podkreślenia językowej różnorodności i pokazania, że nauka języków obcych może być  dobrą zabawą i fascynującą przygodą.

Nasza szkoła postanowiła również wziąć udział w tegorocznych obchodach Europejskiego Dnia Języków poprzez organizowanie dla uczniów konkurs plakatów i pocztówek pod hasłem 

„150 języków to bogactwo Europy...”

· konkurs jest adresowany do dzieci uczących się w klasach 4-7

· konkurs ma formę pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką

· plakaty i pocztówki mają za zadanie popularyzacji wiedzy o krajach europejskich, prezentując poszczególne kraje, informacje o języku i obyczaje kulturowe

· każda praca musi posiadać opis-tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa do której chodzi

· zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele języków obcych w terminie od 12.09.2017 do 25.09.2017

· konkurs odbędzie się 26.09.2017

· laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i ocenę celującą, która jako cząstkowa zostanie wpisana do dziennika lekcyjnego. Uczniowie wyróżnieni II i III miejscem otrzymają oceny bardzo dobre, które jako cząstkowe zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego.


Wyśpiewany sukces Emilki Szcześniak na IX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Kwiatowej „KWIETNIK” w Kutnie.

Festiwal odbywał się w dniach 8 – 9 września. Jury w składzie Janusz Tylman, Magdalena Ptaszyńska, Anna Gard oraz Leszek Bonar wysłuchało 77 prezentacji młodych artystów z całej Polski. Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica naszej szkoły z klasy IIIb Emilka Szczęśniak Młoda wokalistka, zajęła w kategorii A - soliści do lat 9, trzecie miejsce. Emilka otrzymała dyplom, Brązową Różę oraz nagrodę pieniężną, w wysokości 200 zł. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

  


Regulamin  stołówki  szkolnej na  rok  szkolny  2017/2018

Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

Zapisy (z wypełnioną deklaracją) na cały rok szkolny odbywać się będą 4,5,6 września 2017r od godz.900 do godz.1400

Wpłat za obiady można dokonać w formie gotówkowej (u intendenta) lub przelewem na konto szkoły

(nr konta 63   9206  1048  7103   0498 2000  0020)

           

Za miesiąc wrzesień 2017r przyjmowane będą tylko wpłaty gotówkowe.

Od miesiąca października 2017r wpłaty gotówkowe będą przyjmowane od pierwszego do piątego dnia roboczego  danego miesiąca (za październik  2,3,4,5,6 październik)

Wpłaty przelewem na konto szkoły należy dokonać  również  od pierwszego do piątego dnia roboczego danego miesiąca (za październik -  2,3,4,5,6 październik) liczy się data wpływu na konto szkoły.

Koszt obiadu dla uczniów  -3zł, dla pracowników  3zł +2,30zł =5,30zł  . 

Osoby korzystające z posiłków mogą uiścić dobrowolną wpłatę w postaci darowizny pieniężnej zwaną funduszem stołówkowym z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie kuchni i stołówki  szkolnej.

Obiad wydawany będzie po okazaniu całej karty obiadowej wklejonej do zeszytu.

Osoba wydająca odcina z karty odpowiedni dzień miesiąca (uczniowie sami nie odcinają poszczególnych dni).

W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty rodzic lub opiekun dziecka może zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o wydanie duplikatu karty.

Duplikat karty obiadowej można otrzymać jeden raz w roku szkolnym.

Nieobecność na obiedzie należy zgłosić najpóźniej w dniu obiadu do godz.900 telefonicznie (25 798 33 57) lub osobiście.

Odliczenia za niewykorzystane  obiady dokonywane będą w miesiącu następnym,po okazaniu niewykorzystanych dni.

Stołówka czynna jest od godz.1120 do godz.1430

W sprawach nieunormowanych  niniejszym regulaminem wiążące decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły.


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2017/18

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.

8.00 Msza Św. w kościele Św. Brata Alberta

9.30 klasy I (odczytanie list, podział na klasy) – boisko za halą sportową

10.30 klasy I – VII uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 - boisko za halą sportową

12.00 – grupy „0” - odczytanie list dzieci, podział na grupy - boisko za halą sportową

W przypadku deszczu uroczystości odbędą się w  hali sportowej.

 


Uczniowie klas I – VII otrzymują podręczniki i ćwiczenia na rok szkolny 2017/18 bezpłatnie.

Rodzice zakupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii.

Wykaz obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018 podręczników i ćwiczeń do religii:

 

„0” – „Kocham dobrego Boga 6-latki” Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo „ Jedność”

Klasa I „Żyjemy w Bożym świecie” z płytą interaktywną - e-book, Wydawnictwo „ Jedność”

Klasa II „Idziemy do Jezusa” z płytą interaktywną - e-book, Wydawnictwo „ Jedność”

Klasa III „Jezus jest z nami” Wydawnictwo „ Jedność” + ćwiczenia

Klasa IV „Miejsca pełne BOGActw” Wydawnictwo „ Jedność” + ćwiczenia

Klasa V „Spotkania uBOGAcające” Wydawnictwo „ Jedność” + ćwiczenia

Klasa VI „Tajemnice BOGAtego życia” Wydawnictwo „ Jedność” + ćwiczenia

Klasa VII „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Wydawnictwo „ Jedność” 


Wyprawka pierwszoklasisty na rok szkolny 2017/2018

Rodzice zakupują samodzielnie

·       duża teczka z rączką (walizka tekturowa)

·       teczka tekturowa z gumką – 2 szt.

·       2 zeszyty w 3 linie (16 kartkowe)

·       2 zeszyty w kratkę (16 kartkowe)

·       blok rysunkowy biały

·       blok rysunkowy kolorowy

·       blok techniczny biały

·       blok techniczny kolorowy

·       papier kolorowy

·       kredki „Bambino” grube, w twardej oprawie

·       kredki pastelowe

·       ołówek, gumka, temperówka, piórnik

·       plastelina, klej, nożyczki

·       farby plakatowe, pędzel, naczynie na wodę

·       buty na zmianę na białych spodach

·       worek na kapcie

·       strój gimnastyczny


Wyprawka do „zerówki” szkolnej 2017/2018

Rodzice, których dzieci rozpoczną 01.09.2017 r. naukę w „zerówce” szkolnej powinni zakupić:

- pakiet „Kolorowy start z plusem”; autor: W . Żaba –Żabińska; wydawnictwo MACedukacja;

- podręcznik do języka angielskiego: „Hello.Starter”: autor:M. Appel, J. Zarańska; wydawnictwo PWN;

-podręcznik do religii dla dzieci sześcioletnich: „Kocham dobrego Boga”; red. E. Osewska, ks. J. Stala;

-obuwie na zmianę;

-woreczek na obuwie;

-strój gimnastyczny (krótkie spodenki, koszulka z krótkim rękawkiem)

Informacje o zakupie materiałów potrzebnych na zajęcia plastyczno – techniczne zostaną przekazane rodzicom na początku roku szkolnego.


Jak pomóc dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole

Przygotujcie swojemu dziecku:

-stałe miejsce do pracy i odrabiania lekcji,

-miejsce gdzie można położyć książki, zeszyty i tornister,

-półkę lub szufladę na książki, zeszyty, lektury, pisemka...czytaj więcej


Jesteśmy na Facebook

Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia strony naszej szkoły na Facebook


Dziennik elektroniczny

Adres dziennika elektronicznego, instrukcja pierwszego logowania oraz instrukcja odzyskania hasła do dziennika znajduje się w zakładce Dziennik elektroniczny (na kolumnie)


Plan zajęć w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

Aktualny plan zajęć dla klas IV - VII dostępny jest tutaj, klas I_III tutaj


Regulamin korzystania przez uczniów
z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. G. Piramowicza
w Łukowie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników/materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

1) zasady wypożyczania podręczników/materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,

2) obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

3) postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika/materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. G. Piramowicza w Łukowie ...czytaj cały regulamin


Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie

Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach jest rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach./ Dz. U. 2013. 532 /

 Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ma być:


Szkoła na miarę XXI wieku

Nauczyciele klas I naszej szkoły prowadzą zajęcia z wykorzystaniem elektronicznego podręcznika. Multibook zawiera treści podręcznika, ćwiczeń a nawet wycinanek. Atrakcją są bogate materiały multimedialne: filmy, animacje, nagrania muzyczne, różne dźwięki, slajdy. Żeby szkoła mogła pracować na takim nowoczesnym podręczniku została wyposażona w odpowiedni sprzęt: laptopy, projektory i ekrany.

Najmłodszym taki sposób prowadzenia zajęć bardzo się podoba. Chętniej i aktywniej uczestniczą w zajęciach.


   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT