O nas Dla uczniów Dla rodziców i nauczycieli Gdzie szukać pomocy?     

 

Jesteśmy absolwentkami tej szkoły. Z przyjemnością wspominamy lata tutaj spędzone,
gdzie mogłyśmy się uczyć, wychowywać i nawiązywać pierwsze przyjaźnie.
 
Odebrałyśmy solidne wykształcenie i wróciłyśmy tutaj aby teraz pomagać Wam
 
– uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 Naszym zadaniem jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań;
być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

 

Pedagog i psycholog są  zawsze sojusznikami ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej.

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać.

Pedagog i psycholog szkolny nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa,

ale wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie.

 

  To osoby życzliwe uczniom, przyjaciele i rzecznicy ich praw, do których można się zwrócić

o pomoc, wsparcie.

 

Drogi Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu!

        Rozwiązywanie problemów najlepiej zacząć od rozmowy. Większość z Was wie, jak mnie znaleźć, inni wiedzą, że znajdę ich sama ;-) Ale jeśli jeszcze się nie znamy, pamiętaj, że w szkole jest ktoś, komu zależy na poznaniu Ciebie. Takim jaki jesteś. Wiem, że czasem sprawy wyglądają beznadziejnie, że trudno wyobrazić sobie rozwiązanie problemów, że nie można zmienić przeszłości, ale spróbuj. Weź swoje życie we własne ręce. Podziel się swoimi sprawami, wspólnie poszukajmy rozwiązań. Jestem zawodowcem od rozwiązywania problemów. Po to jestem. Mogę Cię tylko zapewnić, że wysłucham uważnie tego, co mówisz i że to będzie dla mnie ważne.

Zawsze pamiętaj, że warto opowiedzieć komuś o swoich problemach, zwierzyć się z nich. Choćby, dlatego, że gdy problem znają dwie osoby, to każda z nich widzi go z innej perspektywy. Każdy, kto zgłosi się do mnie – niezależnie od tego, z czym przyjdzie – nie pozostanie bez pomocy.  Nie mogę zagwarantować, że każdą sprawę uda mi się załatwić, ale możesz być pewien, że dołożę wszelkich starań, by tak było.  Daję Ci gwarancję, że to, o czym ze mną rozmawiasz zostanie w "czterech ścianach gabinetu". Wyjątek od tej zasady jest wtedy gdy dzieje się coś, co zagraża Twojemu bezpieczeństwu, zdrowiu czy życiu. W takich przypadkach muszę natychmiast reagować i zachowanie dyskrecji nie jest możliwe.  Nie działam sama – współpracuję z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami oraz innymi instytucjami: opieką społeczną, sądem, policją czy poradnią psychologiczno-pedagogiczną...

              SZUKANIE POMOCY TO NIE WSTYD – TO WAŻNA UMIEJĘTNOŚĆ.

Pedagog szkolny, psycholog szkolny.

 

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI i osobami

Z jakimi placówkami i osobami dokładnie jesteśmy w stałym kontakcie?

oraz wszystkie placówki udzielające wsparcia podopiecznym i ich rodzinom.


Nowa sala terapeutyczna w  Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie

W naszej szkole powstała nowa sala terapeutyczna do pracy z dziećmi, wyposażona w różnego rodzaju pomoce edukacyjne i specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu uczniowie uczęszczający tu na zajęcia otrzymują urozmaicone wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

W bezpiecznym i wygodnym otoczeniu dzieci pod opieką nauczycieli i specjalistów odbywają zajęcia. Wyposażenie sali dostosowano do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Świadczymy bieżącą pomoc w postaci specjalistycznych zajęć pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, zajęć metodą Integracji Sensorycznej, EEG Biofeedback, rehabilitacji ruchowej oraz innych wynikających z rozpoznanych potrzeb dzieci.

Głównym celem zajęć realizowanych w sali jest stymulowanie rozwoju, korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zwiększanie samooceny uczniów. Poprzez urozmaicenie zajęć zabawą w sali stwarzamy warunki do uzyskiwania lepszych efektów  pracy z uczniami, którzy mają problemy ze skupieniem uwagi, uczeniem się, czytaniem, pisaniem, koordynacją ruchową, rozwojem mowy czy wykazują trudności emocjonalne we współpracy z rówieśnikami. Różnorodne zabawy i ćwiczenia wprowadzają uczniów w stan relaksacji i odpoczynku, zwiększają ich aktywność i motywację do poznawania otoczenia wszystkimi zmysłami, wywołują zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa. Poprawiając poczucie równowagi i koordynacji dziecka, doskonalona jest motoryka duża i mała, za czym idzie poprawa umiejętności czytania i pisania.

Uzupełniono także wyposażenie sali do integracji sensorycznej, sali do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gabinetu psychologa szkolnego, pedagoga i logopedy poprzez zakup kolejnego specjalistycznego sprzętu oraz pomocy edukacyjnych.

Koordynatorkami przedsięwzięcia były:

Agnieszka Nikiel – Kowalczyk pedagog specjalny,  terapeuta integracji sensorycznej,

Anna Dziewulska pedagog szkolny,

Aneta Tymińska psycholog szkolny.

więcej zdjęć

 
   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT