Sport UKS  
 

       Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” działający przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łukowie jest stowarzyszeniem założonym w dniu 31.03.1995 roku i wpisanym do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach pod numerem 131.

W dniu 15.10.1999 roku UKS „Jedynka” został wpisany do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Łukowie pod numerem 10/99.

W skład Zarządu UKS „Jedynka” Łuków wchodzą :

 ü             Prezes –         Robert Samujło

ü             Sekretarz –    Artur Paszkiewicz

ü             Członkowie – Grażyna Kiełczykowska, Ewa Mrozowska, Jolanta Suchodolska       

       Władze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” postanowiły stworzyć taki model klubu, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom uczniów, cieszyłby się pełnym zaufaniem grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły i rodziców. Naszym  celem było stworzenie klubu, który łączyłby społeczność naszej szkoły, tworzył więź grupową i budził poczucie współodpowiedzialności oraz w pełni zaspokajał potrzeby rekreacyjno-sportowe naszych uczniów.

            Systematycznie dążymy do wzbogacania naszego klubu w nowy sprzęt sportowy, który jest niezbędny do prowadzenia urozmaiconych i ciekawych zajęć sportowych.

W ostatnich latach klub wzbogacił się o nowy sprzęt sportowy do piłki ręcznej, piłki nożnej, lekkiej atletyki,  unihokeja i tenisa stołowego.

            O dużej aktywności i prężności klubu świadczy fakt, że rokrocznie rośnie liczba uczniów zainteresowanych zajęciami sportowymi i obecnie klub zrzesza ponad 150 członków.

Zajęcia sportowe prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli wychowania fizycznego w czterech grupach wiekowych, począwszy od klasy trzeciej aż do rocznika klasy szóstej.

Klub prowadzi działalność i szkolenie młodzieży w oparciu o następujące sekcje sportowe: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, pływanie i tenis stołowy.       

UKS „Jedynka” działa bardzo aktywnie, a efektem tej działalności są liczne sukcesy sportowe odnoszone na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Potwierdzeniem dominacji naszej szkoły, przy której działa UKS „ Jedynka”, są wysokie miejsca w klasyfikacji szkół podstawowych w rankingu Szkolnego Związku Sportowego w Lublinie :

  Uczniowie zrzeszeni w naszym klubie co roku uczestniczą w całym cyklu zawodów sportowych organizowanych przez Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oraz w wielu turniejach towarzyskich.

Do największych sukcesów naszych młodych sportowców należy zaliczyć :

  

Ponadto nasi uczniowie rokrocznie zajmują miejsca medalowe na szczeblu wojewódzkim w : sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców, mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców, mini piłce nożnej chłopców, pływaniu chłopców i tenisie stołowym dziewcząt.

Zarząd UKS „Jedynka”, razem z całym zespołem nauczycieli wychowania fizycznego dąży do tego, aby nasz klub jak najlepiej prezentował się nie tylko w środowisku szkolnym, ale również wychodził naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom miasta Łuków.

Potwierdzeniem tego są , cieszące się dużą popularnością wśród łukowskich kibiców, turnieje i zawody towarzyskie, które organizujemy na naszych obiektach sportowych.

            Rokrocznie w naszej szkole organizujemy Ogólnopolski Halowy Turniej Piłkarski chłopców pod patronatem Cezarego Kucharskiego, oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej dziewcząt pod patronatem Małgorzaty Mańkowskiej-Majerek.

Oba turnieje  weszły na stałe do kalendarza imprez sportowych  naszego klubu, a o ich randze i prestiżu świadczą główni sponsorzy i patroni, wychowankowie Łukowskiego Klubu Sportowego „Orlęta” i Reprezentanci Polski: w piłce nożnej – Cezary Kucharski oraz w piłce ręcznej – Małgorzata Mańkowska-Majerek.

Do organizacji obu imprez pozyskujemy  wielu sponsorów i darczyńców, a swój aktywny wkład mają także przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta na czele.

            Uczniowski Klub Sportowy wychodzi także naprzeciw oczekiwaniom uczniów Szkoły Podstawowej nr1 w Łukowie i co roku organizuje międzyklasowe zawody o puchar Dyrektora Szkoły w piłce nożnej – dla chłopców, oraz w piłce ręcznej – dla dziewcząt .

            Reprezentując klub UKS „Jedynka” staram się nawiązywać aktywną współpracę z innymi organizacjami sportowymi działającymi na terenie naszego miasta: MOSIR Łuków, ŁKS „Orlęta” Łuków, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, UKS „Piątka” Łuków .

W ramach tej współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń podnosimy poziom sportowy naszych dzieci, kształtujemy ich charaktery i nawyki prozdrowotne, umożliwiamy im udział we wspólnej rywalizacji sportowej w duchu fair-play oraz nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni.


   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT