Statut szkoły Program wych.-prof. PSO Program profil. Regulaminy Inne

       

Mierzenie jakości pracy szkoły

Poziom osiągnięć edukacyjnych uczniów Pobierz Pokaż
Mierzenie jakości pracy szkoły "W wodzie" 2004/05 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu próbnego "Grunwald" 2005/06 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu "Pszczoły i miody" 2005/06 Pobierz  
Analiza sprawdzianu próbnego "Pies" 2006/07 Pobierz Pokaż
Porównanie wyników sprawdzianów klas VI w latach 2002 -2006 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu próbnego "Teatr" 2007/08 Pobierz  
Analiza sprawdzianu próbnego "Nad morzem" 2008/09 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu "O zwierzętach" 2008/09 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu próbnego
"Poszukiwanie skarbów" 2009/2010  
Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas III 2009/10 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu "Wspomnienia Kazimierza Górskiego" 2009/2010 Pobierz Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas VI 2010/2011   Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas III 2010/2011   Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas VI 2012/2013   Pokaż
Modelowa praca z uczniem szczególnie uzdolnionym   Pokaż
Procedury pomocy psychologiczno - pedagogicznej   Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas I 2013/2014   Pokaż
Analiza sprawdzianu z języka angielskiego 2014/2015   Pokaż
Analiza sprawdzianu kompetencji klas szóstych 2015   Pokaż
Analiza sprawdzianu próbnego z języka angielskiego 2015/2016   Pokaż

 


Karta ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi Pobierz
Karta wycieczki - wzór Pobierz
Pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce
z deklaracją wpłaty
Pobierz
Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium Pobierz
Procedury postępowania w przypadku posiadania przez ucznia środków odurzających Pobierz Pokaż
Protokół z przebiegu konkursu/turnieju szablon Pobierz  
Procedury prowadzenia dziennika   Pokaż
Informacja dla rodziców dotycząca form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - druk Pobierz  

 

   


STRONA GŁÓWNA | O SZKOLE | GALERIA | DOKUMENTY | OSIĄGNIĘCIA | KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE | SPORT | SAMORZĄD UCZNIOWSKI | AKTUALNOŚCI | DLA NAUCZYCIELI | DLA UCZNIÓW | DLA RODZICÓW | PRZETARGI | ARCHIWUM | KONTAKT